DOGC núm. 4894. Destinacions provisionals 2007-2008 -modificació-0

744 30/05/2007, 08:19       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1590/2007, de 24 de maig, de modificació de la Resolució EDU/1435/2007, d'11 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2007 i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles. (Pàg. 18585)

.1 L'apartat corresponent a la lletra j) de la base 6.2.1 de l'annex 1 de la Resolució EDU/1435/2007, d'11 de maig, queda redactat de la manera següent:

.j) Fins a tres llocs de treball singulars els centres que tenen formalitzat un pla estratègic d'acord amb la Resolució EDU/2344/2006, d'11 de juliol (DOGC núm. 4678, de 18.7.2006) o amb la Resolució EDU/324/2007, de 7 de febrer (DOGC núm. 4822, de 15.2.2007). Les propostes han de recaure en personal funcionari de carrera o en pràctiques, excepte en els centres del projecte educatiu de Sant Cosme, que poden recaure també en personal interí que reuneixi els requisits. Els nomenaments seran fins a la finalització del pla sempre i quan no siguin proveïts mitjançant concurs de mèrits com a lloc singular..

.2 Els apartats corresponents a la lletra h) i a la lletra i) de la base 6.3.1 de l'annex 1 de la Resolució EDU/1435/2007, d'11 de maig, queden redactats de la manera següent:

.h) Fins a tres llocs de treball singulars els centres que tenen formalitzat un pla estratègic d'acord amb la Resolució EDU/2344/2006, d'11 de juliol (DOGC núm. 4678, de 18.7.2006) o amb la Resolució EDU/324/2007, de 7 de febrer (DOGC núm. 4822, de 15.2.2007). Les propostes han de recaure en personal funcionari de carrera o en pràctiques, excepte en els centres acollits al programa d'acompanyament escolar en el marc del conveni amb el Ministeri d'Educació i Ciència, o en els centres del projecte educatiu de Sant Cosme, que poden recaure també en personal interí que reuneixi els requisits. Els nomenaments seran fins a la finalització del pla sempre i quan no siguin proveïts mitjançant concurs de mèrits com a lloc singular.

.i) Resta de llocs de treball no inclosos en l'apartat h) en els centres de secundària acollits al programa d'acompanyament escolar en el marc del conveni amb el Ministeri d'Educació i Ciència, o en els centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme, i que apareixen assenyalats amb una (c) en els annexos de relació de centres. Les propostes poden recaure tant en personal funcionari com interí que reuneixi els requisits..

.3 La base 7.5 de l'annex 1 de la Resolució EDU/1435/2007, d'11 de maig, queda redactada de la manera següent:

.Els expedients administratius de reconeixement al professorat al qual l'Administració educativa li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix la disposició addicional primera del Reial decret 2112/1998 o a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, els realitzaran els serveis territorials corresponents. Pel que fa al personal acollit a la disposició addicional primera, els serveis territorials trametran la proposta de resolució a la Subdirecció General de Seguretat i Salut, òrgan competent per formalitzar la resolució d'adscripció a la DAP (article 7 de la Resolució EDU/4295/2006, de 28 de desembre, DOGC núm. 4792, de 4.1.2007). La concessió d'aquest reconeixement i la sol·licitud de destinació conseqüent deixa sense efectes qualsevol altra sol·licitud de participació presentada dins dels procediments d'adjudicació de destinacions..


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal