Mesa Sectorial del 13 de juny sobre les Instruccions d'inici de curs 2007-2008 0

617 25/06/2007, 10:10   

Com a consideració prèvia val a dir que ASPEPC·SPS i els altres sindicats van lamentar el "procediment" seguit per a celebrar aquesta mesa sectorial.

En primer lloc, el Departament lliura la documentació pertinent menys de dos dies abans de la data de convocatòria. S'al·leguen els ja coneguts motius de calendari i de necessitat d'enllestir els preparatius pel curs que ve. Tot i que es puguin comprendre els problemes generats pel retard en la publicació de la normativa referent per exemple al nou currículum de l'ESO, o per la celebració de les oposicions, aquesta manera de procedir està esdevenint un costum que cal corregir.

En segon lloc la documentació és incompleta. Ja hem esmentat el fet preocupant que a hores d'ara no estigui publicat el Decret d'ordenació de l'ESO, però la solució no és lliurar un esborrany amb les instruccions d'inici de curs amb "forats".

En tercer lloc tampoc no és acceptable que la sessió consisteixi en passar ràpidament pels aspectes nous de les instruccions, com si no hi haguessin molts mesures contingudes en aquest document que caldria revisar des de fa anys.

I en quart i últim lloc, també estem en desacord en la proposta d’un ordre del dia que és inabastable. Primer té lloc la signatura del preacord de condicions laborals del personal interí, després es discuteix la normativa d’inici de curs de Primària, -que sí es “important”-, i es deixa pel final, sense temps i amb presses la normativa de secundària. A ASPEPC·SPS no podem deixar de notar que aquesta és una tònica habitual: sembla que el professorat de secundària no compti per a ningú.

Propostes i peticions dels delegats d’ASPEPC·SPS:

1. "Drets humans i ciutadania".
Malgrat que el Departament ha corregit en part la proposta dels "àmbits de coneixement", segons la qual un mateix professor podria impartir diverses matèries a primer i segon d’ESO, les instruccions d’inici de curs –en endavant IIC- segueix atorgant a les direccions dels centres la facultat de decidir sobre la "idoneïtat" dels tutors en primer lloc o d’altres membres de l’equip docent per a impartir l’assignatura de "Drets humans i ciutadania". Els arguments que se’ns donen no tenen cap validesa: no és la única matèria d’una hora, com se’ns diu, ni pot ser una matèria "no assignada" a cap especialitat. El fet que manqui una legislació especifica a nivell estatal tampoc no és raó per a aquesta decisió. Per respecte a la normativa vigent i a la delimitació de les especialitats a secundària, ASPEPC·SPS, com altres sindicats demana la supressió d’aquesta mesura.

Nota: En el redactat final de les Instruccions, el Departament va modificar el text amb aquesta nova redacció: "El director del centre assignarà la matèria d’educació per a la ciutadania i els drets humans a un professor titular d’una especialitat docent de Ciències Socials (Geografia i Història, Filosofia) o que tingui la idoneïtat corresponent. En aquest segon supòsit, la idoneïtat del professor es deduirà de la seva titulació acadèmica i experiència adquirida, sempre que es compti amb l’acceptació de l’interessat, valorant en primer lloc la idoneïtat del tutor per impartir aquesta matèria.

2. Tutoria.
Les IIC no contemplen, en aquest camps, ni tan sols la proposta que en el seu moment el Departament feu als sindicats.

3. Indicadors de qualitat.
En el marc de l’actual política de "plans" i "plans de plans", les IIC inclouen un recordatori de la vinculació dels recursos obtinguts a partir de l’aprovació d’aquests plans a l’avaluació basada en una sèrie d’indicadors, i en la "millora dels resultats d’aprenentatge". Dit així sembla banal, però l’avaluació del pla de millora, com ASPEPC·SPS ja ha denunciat repetidament conté com a indicador l’increment d’aprovats. Com d’altres sindicats, entenem que en cap cas aquesta mena d’avaluacions poden ser públiques ni poden conduir a l’elaboració d’una mena de "rànquing" de centres. En aquest sentit, i contra el que pensem altres organitzacions sindicals, el marge que es dona la centre pel que fa la autonomia curricular és excessiu. La prova d’això és que en resposta a la demanda d’augmentar encara més aquest marge els representants del departament afirmen que, tot i que confien en el seny de les juntes directives, en alguns casos cal vigilar el que es pot acabar proposant.
Ens afegim a la petició que les IIC recordin la necessitat de l’aprovació dels plans per art del claustre de professors.

4. Programacions didàctiques.
D’acord amb el que demanen altres organitzacions sindicals, també creiem que cal estipular clarament la responsabilitat sobre l’elaboració de les programacions dels departaments. Com pot ser que en el transcurs de l’elaboració del famós "informe" de les oposicions alguns inspectors reclamin als professors interins la programació del departament?

5. Desdoblaments.
Ens afegim a la queixa que fa UGT sobre els desdoblaments. El Departament permet que les ciències naturals de tercer es desdoblin en dues matèries, Física i química i Biologia i geologia, a raó de dues hores cadascuna, però avaluables com una sola assignatura. Ara bé, es concedeix una hora de desdoblament. Com es reparteix? Una hora cada quinze dies, mig curs cada matèria? Els responsables del Departament es neguen a veure-hi un problema i no accepten que generarà problemes d’organització i d’horaris. Fins i tot suggereixen que, de tenir hores disponibles, en centre afegeixi una hora més per poder desdoblar les dues assignatures. Ens agradaria poder compartir aquest optimisme sobre la quantitat d’hores que resten "disponibles" als centre i, de pas, agrairíem un to una mica menys suficient a l’hora de respondre. Nosaltres sí sabem del cert el que passa als centres perquè hi passem la vida.

6. Àrees de coneixement.
Tot i que no se’n parli obertament, el document lliurat inclou en nom de la "integració de les aportacions de tot el professorat a l’avaluació, especialment de les competències bàsiques", els següents paràgrafs que demanem que es suprimeixin: "Aquesta necessitat justifica també la limitació en el nombre de professors diferents que ha de tenir un determinat alumne o alumna, Un nombre excessiu de participants en una junta d’avaluació dificulta la realització de la integració de parers".
"Per evitar la dispersió i afavorir la coherència i l’avaluació integrada, és molt convenient, especialment en el primer i segon curs d’ESO, que un mateix professor imparteixi diferents matèries, per exemple ciències de la naturalesa i matemàtiques, o català i ciències socials, o castellà i llengua estrangera" (!)
Creiem que els dos paràgrafs es comenten sols.

7. Coordinació d’Informàtica.
ASPEPC·SPS vol saber si el Departament considera que les hores de reducció per la coordinador d’informàtica són suficients per a atendre les seves tasques i tota la feina de "coordinació TIC" que ve detallada a les IIC. La resposta és que el coordinador només ha d’atendre a aquestes feines, atès que la tasca de manteniment no és ja responsabilitat seva. Admeten, però, que el professorat seguirà demanant ajut tècnic al coordinador perquè encara no s’ha produït el necessari "canvi cultural" (sic) en aquesta camp. ASPECP·SPS dubta que el manteniment previst sigui suficient i sospita que el coordinador d’informàtica de molts centre acabarà per assumir-lo molt cops. Per tant demanem més reducció horària per a aquesta tasca.

8. Guàrdies
Atès el caràcter de la sessió, no ens ha estat possible discutir a fons aquesta qüestió essencial. Però sí hem pogut demanar aclariments sobre el següent paràgraf:
"L’absència del professor o professora responsable d’una classe o activitat escolar no ha de representar la interrupció de l’horari de l’alumnat, per a la qual cosa el director o directora haurà de preveure’n la substitució. El centre docent arbitrarà mesures per tal que el professorat de guàrdia, en substituir el professorat absent, realitzi amb l’alumnat tasques tendents a l’adquisició de les competències bàsiques."
ASPEPC·SPS vol deixar clar que, llevat que voluntàriament un professor de guàrdia decidís fer classe, aquest no pot ser el sentit de la instrucció de cap manera. Els responsables del Departament opinen que no sabem llegir i, a més, quan se’ls recorda la conflictivitat habitual en moltes guàrdies ens fan una observació que no podem deixar de destacar: segons ens diuen, molts problemes d’aquesta mena els provoca l’actitud del professor de guàrdia quan es queda llegint el diari. En la nostra experiència personal podem haver vist, fa anys, a algú que llegia el diari durant la seva guàrdia, atesa la tranquil·litat habitual dels centre. Però qui fa un comentari d’aquesta mena pretén fer-nos creure que no sap com és l’ambient de molts instituts, o el que encara fora pitjor, efectivament no ho sap.

9. Reduccions de jornada
Les IIC preveuen que, a sol·licitud de la persona interessada, la dedicació del professorat que cobreix reduccions de jornada es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies. Demanem que quedi clar que es concedirà un horari tan compacte com sigui possible, tot deixant per exemple, dos dies lliures efectius. Els responsables del Departament justifiquen l’actua redactat perquè hi ha gent que demana la reducció de jornada repartida al llarg dels cinc dies. Ens fa l’efecte que la petició contrària és molt més habitual i demanem que es garanteixi. Aquells que sí saben fer horaris també sabem que és perfectament possible.
També demanem que es retiri la clàusula segons la qual la reducció de jornada "restarà condicionada a les necessitats del servei".

10. Relació d’alumnes que s’han de beneficiar de la intervenció del professorat especialista.
Demanem que, de la llista d’aquest alumnes no caiguin els alumnes que presenten problemes de conducta, que sí són esmentats un cop però que desapareixen del llista definitiu. Aquesta mena d’alumnes també requereixen atenció de personal suposadament qualificat i són la font de problemes més greus als centres.

Qüestions que no hem pogut abordar a la sessió

1. Caps de Departament
ASPEPC·SPS ha impugnat el recent Decret de Direccions, que possibilitat l’accés a la Direcció dels centres del professorat de primària. En aquesta línia, demanem que en l’orde de preferència per a ocupar els caps de departament,vingui fixada la condició de professor de secundària després de la de catedràtic.
2, Demanem que s’estableixi un mecanisme d’elecció alternatiu a l’hora de repartir les matèries d’un departament. Cal acabar amb els abusos au es cometen en aquesta camp, fruit de la manca de normes clares i equitatives al respecte.
3. Demanem que s’elimini la possibilitat que els directors assignin tasques docents al professorat de religió.

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal