DOGC núm. 4918. Inspecció d’Educació -concurs de mèrits-0

914 06/07/2007, 09:42       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/2023/2007, de 27 de juny, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs, en comissió de serveis, a la Inspecció d'Educació de Catalunya. (Pàg. 22342)

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 al 14 de juliol de 2007, tots dos inclosos.

Places

I =Inspecció Territorial; P= Places; E= Especialitats de la Inspecció, segons Decret 266/2000.

I

P

E

Barcelona - Ciutat

0

Barcelona - Comarques

2

Educació física

Formació professional específica

Llengües estrangeres

Baix Llobregat - Anoia

0

Vallès Occidental

0

Girona

0

Lleida

2

Ciències socials

Llengües estrangeres

Matemàtiques

Tarragona

3

Ciències de la naturalesa

Educació artística

Llengua

Matemàtiques

Terres de l'Ebre

0

Impresos

Solicitud de participació en el concurs

Full d'autobaremació de mèrits

L’imprès de sol·licitud, els fulls d’autobaremació dels mèrits i el Projecte d’Inspecció s'han de trametre abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, enviant un missatge electrònic a l’adreça: inspeccio_sgie.educacio@gencat.net

Requisits

Pot prendre part en aquest concurs de mèrits, el personal docent que reuneixi els següents requisits generals:

a) Estar en possessió del títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, o arquitecte/a.

b) Pertànyer a algun dels cossos que integren la funció pública docent.

c) Acreditar una antiguitat mínima de sis anys, com a funcionari de carrera, en algun dels cossos que integren la funció pública docent i una experiència docent de la mateixa durada. A aquests efectes, s’entén com a experiència docent la prestació de serveis de docència directa amb l’alumnat d’un centre i les activitats desenvolupades per personal docent en serveis i programes educatius i en d’altres unitats de l’Administració educativa.

d) Tenir coneixement del català, acreditat amb el nivell C o equivalent, o la idoneïtat corresponent.

e) Tenir destinació definitiva a Catalunya, com a funcionari/ària de carrera.

f) Presentar un Projecte d’Inspecció, d’acord amb les característiques que s’esmenten a la base 4.1.2. de la Convocatòria.

Per accedir a les places convocades de les diferents especialitats de la Inspecció, el personal docent haurà de reunir algun dels següents requisits específics:

a) Que l’especialitat docent de l’aspirant es correspongui amb l’especialitat de la Inspecció a què opta.

b) Que la titulació universitària de l’aspirant estigui relacionada amb l’especialitat de la Inspecció a què opta.

c) Que l’experiència professional docent de l’aspirant, per capacitació o habilitació extraordinària, estigui relacionada amb l’especialitat de la Inspecció a què opta.

Més informació

http://www.gencat.net/educacio/depart/concurs_inspeccio.htm


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal