Presentació de documentació dels aspirants seleccionats0

1271 31/07/2007, 01:42       #Oposicions,

Termini de 20 dies naturals (de 8 a 27 d'agost de 2007) a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC de la llista d’aspirants seleccionats (prevista per a mitjan d’agost).

Lloc de presentació:

Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu
Via Augusta, 202-206
08021 Barcelona

Es pot presentar en qualsevol del serveis territorials o oficines gestores del Departament d’Educació o per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Per tant, podrà ser presentada en qualsevol servei territorial o oficina gestora del Departament d’Educació adreçant-la a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

Aspirants dels procediment d’ingrés lliure

1. Fotocòpia compulsada del títol exigit com a requisit per prendre part a la convocatòria de les oposicions.

2. Fotocòpia compulsada del certificat d’aptitud pedagògica o equivalent o, si escau, documentació justificativa d'exempció (exclusivament per als que han estat seleccionat en el cos de professors d’ensenyament secundari).

3. Dues fotocòpies del DNI o document acreditatiu.

4. Certificat mèdic ordinari expedit per qualsevol metge de família d’un centre d’atenció primària o certificat mèdic oficial.

5. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/ada de l’Administració pública (model a l’annex 6 de la Resolució de la convocatòria).

6. Els aspirants amb alguna disminució que no hagin participat per la reserva de persones amb disminució han de presentar el dictamen vinculant previst a la base 2.3.2 de la Resolució de la convocatòria.

Aspirants del procediment d’accés a un cos de grup superior i del procediment d’ingrés lliure que ja siguin funcionaris de carrera

1. Certificació o full de serveis del departament del qual depenguin.

2. Dues fotocòpies del DNI i document acreditatiu.

3. Fotocòpia compulsada del certificat d’aptitud pedagògica o equivalent o , si escau, documentació justificativa d'exempció.

En qualsevol de les dues situacions (aspirants d’ingrés i d’accés) la documentació pot ser presentada per una altra persona.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal