Resum Mesa Sectorial: Accés a càtedra i informe interins 0

1134 08/10/2007, 00:40       #Mesa sectorial, #LOE,

Proposta de resolució de convocatòria pública d'accés als Cossos de Catedràtics d'Ensenyament Secundari, d'Arts Plàstiques i Disseny i d'Escoles Oficials d'Idiomes i Proposta de resolució de regulació de l'opció per un informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica que substitueixi la part B.2 de la prova en la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents de l'any 2008.

Proposta de resolució de convocatòria pública d'accés als Cossos de Catedràtics d'Ensenyament Secundari, d'Arts Plàstiques i Disseny i d'Escoles Oficials d'Idiomes.

ASPEPC·SPS va exposar les següents propostes:

I.- QÜESTIONS GENÈRIQUES SOBRE LA PROPOSTA DEL DEPARTAMENT.

1) CONVOCATÒRIA PER ESPECIALITATS.
Considerem que igual que el cos de professorat de secundària del qual emana, el de catedràtics segueix tenint una especialitat i el més lògic és que la convocatòria sigui per especialitats. Més encara si tenim en compte que els tribunals estan establerts per especialitat.

2) SUPRESSIÓ DE L’AVALUACIÓ POSITIVA DE LA PRÀCTICA DOCENT.
Consegüent augment d’un punt (fins a 3) al concepte d’antiguitat, que és en el mateix apartat.
Entenem que amb aquesta proposta s’aconsegueix millorar dues coses:

 • S’elimina un apartat que suposava la constitució d’unes comissions d’avaluació que actuarien al marge dels tirbunals i que generarien disparitat i es repetirien els greuges que ja va generar l’informe sobre els interins a les darreres oposicions.
 • S’augmenta l’antiguitat fins a un màxim de 3 punts, ja que entenem que amb només un màxim de 2 estava poc valorada.

 • 3) MODIFICACIÓ DELS REQUISITS I ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA PER SIMPLIFICAR-LA I VOLUNTARIETAT D'AQUESTA (també demanada per tots els sindicats).

  Presentació voluntària de la Memòria que consisteixi en desenvolupar un sol dels tres temes requerits actualment a elecció de l’aspirant.
  4) CARÀCTER ANÒNIM EN LA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA (QUE HA DE VALORAR EL TRIBUNAL) I, PER TANT, ELIMINACIÓ DE L’ENTREVISTA.

  D’aquesta manera es garanteix el màxim d’objectivitat en la valoració de les memòries.

  En allò que pertoca a les qüestions de barems, conceptes i bases en general, vam demanar:

 • Que la totalitat dels membres del tribunal siguin de l’especialitat (inclòs el president), sempre que sigui possible.
 • Que les consideracions generals sobre la matèria incloses a la memòria puguin referir a l’ESO, el Batxillerat o els Cicles Formatius, i a EOI sobre la llengua de l’especialitat. En definitiva, sobre qualsevol nivell on s’imparteixi docència i no necessàriament a l’ESO.
 • Que en la consideració de carrecs, per exemple, cap d’estudis, es contemplin també els càrrecs anàlegs a centres d’adults i altres àmbits. Extensió de la puntuació a tots els càrrecs de coordinació.
 • Que en l’apartat de “treball desenvolupat” computi també tutoria, consell escolar i representació.
 • Que en els mèrits acadèmics computin també màsters, potsgraus, cursos de doctorat acreditats, antigues tesis de llicenciatura (tesines) i certificats elementals d’EOI.
 • Que es refonguin en un sol apartat –mantenint el total de 3 punts- els cursos de formació, sense distinguir entre els cursos de 30 hores i els de 100 hores, sinó que sumin linialment fins al màxim de tres (a la proposta provisional és un màxim de 1.2500 per a cursos de 30h i d’1.7500 per als de 100h).
 • II.- ALGUNS COMENTARIS SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA MESA

  Un sindicat va demanar que la memòria es traslladés de l’apartat 3 a l’1, evitant així solapaments amb l’avaluació de la pràctica docent. No ens hi vam afegir perquè entenem que aleshores l’antiguitat –que està al mateix apartat- perdria pes relatiu. Entenem que és millor suprimir l’avaluació docent i augmentar fins a 3 l’antiguitat.
  Un sindicat es va afegir a la proposta d’ASPEPC·SPS sobre l’anonimat de la memòria.
  Un sindicat va manifestar la seva disconformitat amb la convocatòria perquè entén que no hi ha d’haver tants cossos a l’ensenyament.
  Hi va haver, com ja s'ha dit, acord sindical generalitzat en situar la memòria com a opcional.
  El proper dimecres, 10 de setembre, es reprendrà la negociació. El Departament ha dit que ens farà arribar un nou document amb les modificacions que consideri oportunes de les proposades a la Mesa.

  III.- VALORACIÓ D’ASPEPC·SPS:

  Malgrat que no sigui aquesta una convocatòria les bases de les quals que ens agradin especialment, considerem que amb aquestes aportacions que hem suggerit quedaria substancialment millorada i seria força més equitativa. També entenem que després de quinze anys sense accés a càtedra, no podem ara fer un tema innegociable del nombre de places convocades (que deriven, ho diem a títol informatiu, d’un acord anterior a la nostra presència a la mesa sectorial). Nogensmenys, si que considerem necessari instar el Departament per tal que, un cop realitzades les tres convocatòries, es comprometi a seguir convocant periòdicament l’accés a càtedra per cobrir les jubilacions i adequar l’increment de les plantilles de secundària al 30% de catedràtics establert per la LOE.

  Considerem que la convocatòria, tot tenint en compte que s’ajusta al decret bàsic del ministeri, limita els marges de negociació. La inclusió del requisit de presentació de memoria és, això sí, una incorporació del Departament. No havia estat inclosa a anteriors convocatòries a altres comunitats autònomes, però cap d’elles (fa alguns anys, no tants com aquí, que no es convoquen) s’havia fet sota el model LOE.

  En qualsevol cas, la Federació ASPEPC·SPS és partidària de la seva voluntarietat i que es mantigui en l’apartat 3. Això per una raó molt simple: si se suprimeix (fins i tot com a opcional), molts aspirants que no tinguin altres titulacions universitàries, certificats d’EOI o publicacions, quedarien a zero en aquest apartat. D’altra banda, canviar-la d’apartat implicaria una pèrdua de pes relatiu de l’antiguitat en el còmput general (que augmentaria fins a 3 punts amb la nostra proposta).

  Considerem especialment important la convocatòria per especialitats, de manera que al cap de tres anys, el 30% de catedràtics que fixa la LOE entre la plantilla de funcionaris de carrera de secundària, s’ajustés també al 30% de cada especialitat. Atès el caràcter especialista del professorat de secundària, considerem que també s’ha de mantenir en càtedres. No té massa sentit, tampoc, que després d’haver estat puntuat per un tribunal de l’especialitat, els resultats s’incorporin a una borsa general.

  Finalment, la supressió de l’avaluació positiva ens sembla també fonamental. La proliferació innecessària de paratribunals generaria inevitablement disparitat de criteris i, consegüentment, greuges comparatius. D’altra banda, l’antiguitat requerida de vuit anys en el cos com a funcionari de carrera és ja, en si mateixa, una avaluació positiva.

  Proposta de resolució de regulació de l'opció per un informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica que substitueixi la part B.2 de la prova en la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents de l'any 2008.

  ASPEPC·SPS va reclamar la unificació dels criteris de valoració dels informes per tal que la inspecció i les comissions de valoració els apliquin coherentment i s'evitin els greuges comparatius.

  El Departament va confirmar que els que ja tenen l'informe del curs passat no hauran de tornar-lo a demanar aquest curs.

  El dia 10 es continuarà la negociació sobre ambdós temes.

  Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
  logo aspepc·sps


  facebook twitter enllaçar comentar


  Tornar a la pàgina d'inici

  Comentaris

  Sense comentaris.

  Afegir comentari

  S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

  Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
  Qui som què fem

  Contacta'ns

  Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

  Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

  Política de privacitat i avís legal