Comunicat conjunt d'USTEC-STEs, ASPEPC·SPS i FETE-UGT0

657 31/10/2007, 09:21   

Els sindicats USTEC·STEs, ASPEPC·SPS i FETE-UGT a la mesa sectorial del dia 24 d’octubre, hem rebutjat entrar a negociar el projecte de Decret sobre “les condicions sota les quals en els centres públics del Departament d’Educació es poden establir requisits addicionals de titulació i capacitació professional per ocupar determinats llocs de treball de les plantilles docents”, que el Departament ha presentat, i n’hem demanat la retirada.

Aquest decret obre la porta a un sistema de provisió dels llocs de treball que desregula les relacions laborals, ja que estableix noves obligacions lligades a un determinat lloc de treball d’acceptació individual.

Aquest decret flexibilitza d’una manera molt exagerada els requisits per accedir a llocs de treball. Determina requisits molt diferents i variats en funció de les demandes de les direccions dels centres i obre una via a l’arbitrarietat.

Però, més greu que tot això és que el decret augmenta i consolida la desigualtat entre els centres i estableix plantilles diferents amb diferents especialistes a demanda de les direccions. Nosaltres creiem que si es vol millorar l’educació dels centres públics s’han de poder generalitzar les mesures que hi fan falta i no establir centres de diferents categories.

El decret, en el seu annex, estableix la possibilitat de proveir els centres, que així ho demanin, de professorat que pugui impartir classes d’alguna especialitat en anglès. Nosaltres pensem que si es considera que per millorar el nivell d’anglès en els centres fa falta impartir alguna classe en aquest idioma, cal donar formació al professorat i assegurar que TOTS els centres tindran la possibilitat d’oferir-ho i no deixar-ho a la voluntat de les direccions. Més enllà del dubte que tenim sobre si aquesta mesura és adequada, pedagògicament parlant, creiem que el que sempre cal assegurar és que tothom hi pugui accedir i per això fan falta els mitjans.

La diferenciació entre l’oferta educativa dels centres públics, juntament amb altres mesures, dóna com a resultat la jerarquització dels centres, i nosaltres creiem que són innegociables les mesures que van en la direcció d’accentuar i consolidar centres de diferents categories.

La igualtat d’oportunitats és un dels puntals de l’escola pública i hem de treballar per ampliar aquesta igualtat, garantint que tots els centres públics tenen una oferta educativa d’igual qualitat.

Les organitzacions sotasignats reiterem la nostra exigència de paral·litzar el decret i fem una crida al professorat per debatre’l i assistir a les diferents assemblees que es convoquin per consensuar propostes d’acció que possibilitin la seva retirada.

USTEC·STEs ASPEPC·SPS FETE-UGT

30 d’octubre de 2007

Resum del Decret (Font: USTEC)

Què proposa el projecte de decret?

El Departament establirà els nous requisits a proposta de les direccions del centre d’acord amb un pla o programa d’actuació derivat del projecte educatiu aprovat pel Departament.
Els requisits actuals no tenen per què ser obligatòriament necessaris. A més, aquests llocs determinats comportaran unes obligacions diferenciades dels llocs ordinaris, derivades específicament del pla.

Quins requisits?

Els requisits específics de titulació hauran de referir-se a la possessió d’una titulació, certificació acadèmica o certificació acreditativa de formació permanent.
Els requisits de capacitació faran referència a la capacitació per avaluació individual de la tasca docent en llocs que s’han ocupat i on s’ha exercit durant un temps (a definir) i per experiència docent o professional o de formació equivalent a la situació anterior.

Les persones que compleixin els requisits exigits addicionalment per ocupar els llocs hauran de manifestar per escrit abans d’accedir-hi el coneixement del projecte i el pla, i el compromís amb les obligacions docents específiques que se’n derivin.
Aquests requisits específics podran afectar un màxim del 40% dels llocs de treball d’un centre i al 70% dels llocs d’una especialitat del centre.

Provisió d’aquests llocs.

Podrà ser provisional o definitiva.
Els requisits establerts seran d’aplicació en tots els procediments ordinaris de provisió que es produeixin, però no comportaran desplaçament dels definitius al centre, ni tampoc dels provisionals en aquest mateix curs.
Ara bé, un cop transformats en definitius aquests llocs de treball, en el cas de supressió en una especialitat que tingui llocs de treball amb requisits addicionals, es procedirà primer a la supressió dels llocs no afectats pels requisits addicionals, llevat que amb aquesta supressió els llocs amb requisits addicionals superin el 40% dels llocs del centre o el 70% dels llocs d’especialitat.
El Departament oferirà primer al professorat definitiu del centre la possibilitat d’ocupar els llocs a transformar i accedir-hi voluntàriament; sempre, però, que acrediti els requisits addicionals.
L’ocupació d’aquests llocs transformats quedarà anotada a l’experiència docent com a reconeixement de mèrits.

Altres.

El projecte de decret en un annex ja esmenta els requisits addicionals de l’especialitat d’anglès. No obstant, pel que fa a la resta d’especialitats el decret ho deixa obert i el Departament ja hi anirà afegint altres requisits addicionals a mesura que les direccions presentin nous plans.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal