Accés a Càtedra. Valoració, resum provisional i barem definitiu 0

3630 31/10/2007, 09:57       #LOE,

Un cop conclòs el procés de negociació de la convocatòria, correspon fer-ne una valoració. ASPEPC·SPS signarà el pacte per la convocatòria d'accés al cos de catedràtics. No és, certament, el document que nosaltres hauríem desitjat, però les circumstàncies excepcionals que han concorregut a Catalunya, amb quinze anys sense convocatòria, obliguen a un exercici de responsabilitat i a subscriure un pacte que, tot i el context en què ens movem, hem aconseguit millorar substancialment i on prevalen els aspectes positius sobre els negatius.

D'entrada, l'accés al cos de catedràtics admetria dos plantejaments clarament diferenciats. Un seria l'accés a través d'una oposició o concurs oposició. Actualment impossible per imperatiu legal. L'altre seria l'accés per estricte escalafó d'antiguitat, cosa que a la pràctica acabaria confonent la càtedra amb una mena de sexenni extraordinari per a un 30% de la plantilla. El model LOE vigent actualment s'atansa més cap a aquesta segona opció, però considerant també altre s mèrits a part de l'antiguitat.

Des del primer moment en què van començar les negociacions amb l'Administració, ens trobàvem amb una proposta de convocatòria que venia d'entrada determinada pe l Decret base del MEC, que establia les puntuacions màximes i la seva distribució en tres categories de mèrits: treball realitzat (antiguitat, càrrecs i funcions), formació permanent i mèrits acadèmics (i altres mèrits). A això s'afegia, a l'apartat 1, l'avaluació positiva de la pràctica docent, i al 3 una memòria, reconvertida ara en projecte i substancialment modificada en el seu contingut, donant molt més joc temàtic. A més, en tots dos casos de caràcter voluntari en el redactat final de la convocatòria.

Hi havia, doncs, un marc previ que establia les regles del joc, el decret del Ministeri i l'aplicació que en feia el Departament d'Educació. Al llarg de tot el procés negociador ens hem guiat per un objectiu molt concret: aconseguir, en la mesura de les nostre s possibilitats, que la convocatòria fos al més equitativa possible; que donés opcions reals de concurrència a la franja més àmplia possible del professorat que estava en condicions legals de concursar. Això sense oblidar el pes que l'antiguitat ha de tenir, òbviament, en un procediment que en definitiva és un concurs de mèrits.

Considerem que en gran mesura ho hem aconseguit. No tot, és clar. Des d'ASPEPC·SPS pensàvem, i seguim pensant, que la convocatòria hauria d'haver estat per especialitats : no ho hem aconseguit. Però sí que hem assolit moltes altres coses. Fins i tot després que el Departament anunciés un preacord amb CCOO i FETE-UGT nosaltres vam seguir negociant per tal d'aconseguir les màximes millores possibles que obressin en benefici del professorat de secundària en general. I certament vam aconseguir millorar encara moltes coses. En aquest sentit, creiem que ha valgut la pena.

D'entre les coses més importants que hem aconseguit, considerem rellevant citar les següents: els tribunals estaran compostos per especialistes en la matèria; l'avaluació de la pràctica docent s'suprimir esdevé voluntària i anirà a càrrec d'un inspector de l'especialitat –no per una comissió inspector de centre, director i cap de departament com es proposava abans- i s'han esporgat molts ítems clarament carregats de valoració subjectiva i clientelista; hem reequilibrat les puntuacions per l'exercici de càrrecs de direcció i coordinació; hem refós la puntuació de l'apartat 2 en un sol concepte i amb una única ràtio de 0.10 punts per cada 10 hores de curs homologat; hem ampliat el ventall de temes opcionals en el projecte docent (memòria), i se n'han reduït els continguts mínims i extensió màxima; finalment, hem aconseguit ampliar el ventall de mèrits acadèmics i altres mèrits i redistribuir-lo d'una manera més equitativa i oberta. En definitiva, hem aconseguit que , dins dels marcs legals imposats, que suprimir la convocatòria sigui força més equitativa i que es limiti al màxim l'arbitrarietat.

Potser la convocatòria no acabarà d'agradar ningú en la seva totalitat. Però des d'una perspectiva global, no es pot negar que és molt més assumible ara que en el seu primer esborrany i que dóna joc real al col·lectiu d'onze mil professors de secundària que estan en condicions d'optar a l'accés a càtedra.

I sobretot una cosa: per fi, després de quinze anys, hi haurà tres convocatòries successives d'accés al cos de catedràtics, amb el compromís del Departament de seguir-ne convocant periòdicament un cop efectuades aquestes tres convocatòries, de manera que el 30% del professorat de secundària de Catalunya pugui ser catedràtic.

Un tema, el de càtedres, que havia quedat rellegat en l'oblit i que ara, curiosament, revifa tan bon punt un sindicat exclusivament de secundària ha aconseguit accedir a la mesa sectorial de negociació. Estem convençuts que amb el suport del professorat, podrem aconseguir molt més en el futur. Per això hem signat l'acord.

logo aspepc·sps

SIGNAT EL DIA 31.10.2007

Pacte de la Mesa sectorial sobre les convocatòries de concurs de mèrits per a l’accés als cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes i d’arts plàstiques i disseny, en desenvolupament del punt 3 de l’Acord de 27 de setembre de 2006.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal