DOGC núm. 5026. Tramitació telemàtica borsa de treball -modificació-0

823 11/12/2007, 11:21       #Oposicions, #DOGC,

ORDRE EDU/458/2007, de 30 de novembre, de modificació de l'Ordre EDC/12/2006, de 18 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'ingrés a la funció pública docent i l'accés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents.

ORDRE

EDU/458/2007, de 30 de novembre, de modificació de l'Ordre EDC/12/2006, de 18 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'ingrés a la funció pública docent i l'accés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents.

Atès que l'Ordre EDC/12/2006, de 18 de gener, aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'ingrés a la funció pública docent i l'accés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents (DOGC núm. 4559, de 26.1.2006);

Atès que des de la seva vigència en els diferents processos selectius que s'han convocat s'han produït algunes circumstàncies que aconsellen modificar determinats articles de l'esmentada Ordre,

Ordeno:

Article 1

Modificar l'article 5.2, de manera que les consultes es puguin fer també a través d'un usuari i contrasenya, que queda redactat en els termes següents:

.5.2 Per efectuar consultes sobre els resultats que obtingui en un procés selectiu concret, l'interessat hi pot accedir amb el seu NIF i la data de naixement, o bé a través d'un usuari i contrasenya..

Article 2

Modificar l'article 6.1, de manera que en les convocatòries no sigui obligat incorporar la possibilitat d'autoritzar al Departament d'Educació perquè sol·liciti, en nom dels interessats, el certificat o la comprovació corresponent de seu nivell de coneixements de llengua catalana, que queda redactat en els termes següents:

.6.1 Acreditació de coneixements de llengua catalana.

.Per tal de quedar exempts de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana, els interessats hauran de fer constar a la sol·licitud presentada telemàticament que estan en possessió dels coneixements de llengua catalana exigits a la convocatòria. En les convocatòries en què així es determini aquests podran autoritzar al Departament d'Educació perquè sol·liciti, en nom seu, el certificat o la comprovació que acrediti el nivell de coneixements de llengua catalana a la Direcció General de Política Lingüística o a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. En qualsevol cas, si l'interessat no autoritza el Departament d'Educació haurà de presentar el document acreditatiu dins del termini de presentació de sol·licituds en els termes que s'estableixin en les bases de la convocatòria corresponents..

Article 3

Modificar el primer paràgraf de l'article 6.2, de manera que en les convocatòries no sigui obligat incorporar la possibilitat d'autoritzar al Departament d'Educació perquè sol·liciti en nom dels interessats, la tramitació del certificat acreditatiu o dictamen que justifiqui la condició legat de disminuït, que queda redactat en els termes següents:

.6.2 Acreditació de la condició legal de disminuït.

.En les convocatòries en què així es determini, la presentació de la sol·licitud implica l'autorització al Departament d'Educació per demanar a l'ICASS, del Departament d'Acció Social i Ciutadania, en nom del sol·licitant, la tramitació del certificat acreditatiu o dictamen requerit a les bases de cada convocatòria que acrediti tenir reconeguda la condició legal de disminuït, el compliment de les condicions d'aptitud personal en relació al lloc de treball o les necessitats d'adaptacions per a la realització de les proves i les necessitats d'adaptació al lloc de treball..

Barcelona, 30 de novembre de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(07.333.095)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal