DOGC núm. 5088. Oposicions 2008 -convocatòria-0

5725 11/03/2008, 08:21       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/618/2008, de 28 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents. (Pàg. 19925)

DOGC núm. 5142. 30/05/2008. Modificació de l'apartat de l'annex 3 que estableix els criteris per a l'elaboració i exposició oral d'una unitat didàctica

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Sol·licitud

A través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio (Seguir l'itinerari: Serveis i tràmits| Oposicions i concursos| Personal docent| Ingrés i accés a cossos docents| Convocatòria 2008) els aspirants tindran a la seva disposició la sol·licitud telemàtica que hauran de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l'Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica.

L'aspirant, una vegada realitzada la presentació telemàtica, es podrà imprimir un document on constin, entre altres dades, el número de registre d'entrada, la data i l'hora de presentació, el tipus de document i l'assumpte, la identificació del sol·licitant, la identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud i el número d'expedient de l'òrgan prestador, que és el número de referència que correspon a la seva sol·licitud. Aquest document és el que servirà a l'aspirant de resguard de la presentació telemàtica.

Així mateix, en aquest document hi constaran les dades relatives a la seva participació en el procés selectiu següents: cos, especialitat, procediment, indicació de si consumeix o no la plaça (només pel procediment d'accés a un cos de grup superior), indicació de si s'al·lega algun requisit per a l'exempció de català i indicació de si al·lega algun requisit per a l'exempció de castellà.

Així mateix també es considerarà presentada davant l'Administració aquella sol·licitud en paper que es presenti en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE núm. 285, de 27.11.1992), de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Places convocades

Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

Per a l'accés de funcionaris dels cossos docents classificats de grup B es reserva un percentatge del 25% de les places del cos de professors d'ensenyament secundari.

L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb disminucions; E=procediment d'accés a un cos de grup superior; A=procediment d'accés a un cos del mateix grup; T=total.

Cos de mestres

Codi

Especialitat

L

R

T

ALL

Audició i llenguatge

66

4

70

EES

Educació especial: pedagogia terapèutica

475

25

500

INF

Educació infantil

1900

100

2.000

PAN

Educació primària, anglès

475

25

500

PEF

Educació primària, educació física

285

15

300

PMU

Educació primària, música

190

10

200

PRI

Educació primària

1900

100

2.000

Total

5291

279

5.570

Cos de professors d'ensenyament secundari

Codi

Especialitat

E

L

R

T

501

Administració d'empreses

10

28

2

40

502

Anàlisi i química industrial

4

11

1

16

503

Assessoria i processos d'imatge personal

2

7

1

10

504

Construccions civils i edificacions

3

8

1

12

505

Formació i orientació laboral

18

49

3

70

506

Hoteleria i turisme

2

7

1

10

507

Informàtica

18

49

3

70

508

Intervenció sociocomunitària

15

42

3

60

509

Navegació i instal·lacions marines

1

4

0

5

510

Organització i gestió comercial

5

14

1

20

511

Organització i processos de manteniment de vehicles

4

11

1

16

512

Organització i projectes de fabricació mecànica

4

10

1

15

513

Organització i projectes de sistemes energètics

1

3

0

4

514

Processos de cultiu aqüícola

0

1

0

1

515

Processos de producció agrària

2

4

0

6

516

Processos en la industria alimentària

0

2

0

2

517

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

2

6

0

8

518

Processos sanitaris

5

14

1

20

519

Processos i mitjans de comunicació

3

6

1

10

520

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

0

2

0

2

522

Processos i productes d'arts gràfiques

1

3

0

4

523

Processos i productes de fusta i moble

1

3

0

4

524

Sistemes electrònics

3

6

1

10

525

Sistemes electrònics i automàtics

10

28

2

40

Total

114

318

23

455

Cos de professors tècnics de formació professional

Codi

Especialitat

L

R

T

601

Cuina i pastisseria

19

1

20

602

Equips electrònics

5

0

5

603

Estètica

14

1

15

604

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

6

0

6

605

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluits

6

0

6

606

Instal·lacions electrotècniques

43

2

45

607

Instal·lacions i equips de criança i cultiu

1

0

1

608

Laboratori

6

0

6

609

Manteniment de vehicles

28

2

30

610

Màquines, serveis i producció

3

0

3

611

Mecanització i manteniment de màquines

17

1

18

612

Oficina de projectes de construcció

5

0

5

613

Oficina de projectes de fabricació mecànica

1

0

1

614

Operacions d'equips d'elaboració de productes alimentaris

4

0

4

615

Operacions de processos

4

0

4

616

Operacions i equips de producció agrària

6

0

6

617

Patronatge i confecció

2

0

2

618

Perruqueria

9

1

10

619

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

23

1

24

620

Procediments sanitaris i assistencials

57

3

60

621

Processos comercials

9

1

10

622

Processos de gestió administrativa

43

2

45

623

Producció en arts gràfiques

4

0

4

625

Serveis a la comunitat

57

3

60

626

Serveis de restauració

6

1

7

627

Sistemes i aplicacions informàtiques

95

5

100

628

Soldadures

4

0

4

629

Tècniques i procediments d'imatge i so

9

1

10

Total

486

25

511

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Codi

Especialitat

A

L

R

T

133

Alemany

3

8

1

12

134

Àrab

2

4

0

6

135

Italià

1

3

0

4

138

Rus

1

2

0

3

139

Xinès

0

1

0

1

192

Francès

5

12

1

18

193

Anglès

15

42

3

60

197

Neerlandès

0

2

0

2

Total

27

74

5

106

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Codi

Especialitat

E

L

R

T

702

Conservació i restauració de materials arqueològics

1

1

0

2

703

Conservació i restauració d'obres escultòriques

1

1

0

2

704

Conservació i restauració d'obra pictòrica

0

2

0

2

706

Conservació i restauració de document gràfic

1

1

0

2

709

Disseny d'interiors

2

7

1

10

711

Disseny de producte

0

2

0

2

712

Disseny gràfic

6

18

1

25

715

Fotografia

2

5

0

7

716

Història de l'art

1

3

0

4

720

Materials i tecnologia: disseny

1

3

0

4

721

Mitjans audiovisuals

2

5

1

8

722

Mitjans informàtics

2

5

1

8

723

Organització industrial i legislació

1

3

0

4

725

Volum

1

2

0

3

Total

21

58

4

83

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Codi

Especialitat

L

R

T

808

Fotografia i processos de reproducció

3

1

4

809

Modelisme i maquetisme

3

0

3

814

Tècniques de gravat i estampació

3

0

3

818

Tècniques del metall

2

0

2

819

Tècniques murals

1

0

1

820

Tècniques tèxtils

2

0

2

Total

14

1

15

Més informació

Departament d'Educació

Arxiu d'oposicions

Últims articles relacionats


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal