Ordenació dels ensenyaments del batxillerat i projecte LEC0

1050 13/03/2008, 09:16       #Vaga, #Mesa sectorial, #LEC,

Ordre del dia:

1. Continuació de la negociació del Projecte de decret pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat (sessió iniciada el dia 23.1.2008).

2. Informació del Departament sobre la situació i tramitació del projecte de llei d'Educació de Catalunya. Previsió del calendari fins l'aprovació de l'avantprojecte pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

L’actitud del Departament i el seu menyspreu cap els docents que van anar a la vaga el 14-F està assolint límits intolerables.

Continuació de la negociació del Projecte de decret pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat (sessió iniciada el dia 23.1.2008).

La reunió s’inicia amb la discusió sobre el document presentat pels quatre sindicats presents a la mesa, en el qual es plantejaven 7 qüestions sobre el projecte de decret presentat pel Departament (Distribució horària proposada pel Departament en l'Annex 3, pàg. 24).

1.- Problema de la reducció d’hores de llengua catalana i castellana.
El plantejament d’introduir matèries de modalitat i dotar-les de més banda horària es considera correcte, però el problema és que s’està «desvestint un sant per vestir-ne un altre». Es plantegen diverses alternatives. El Departament descarta augmentar la càrrega horària del batxillerat a 32 hores setmanals (actualment en 30h). Es considera la possibilitat de compensar la pèrdua d’hores de català i castellà ampliant ambdues matèries a la quarta franja de modalitat –a primer o a segon de batxillerat-, la qual cosa permetria oferir aquestes matèries comunes en 2 i 4 hores, o 4 i 2.

El Departament replica que aquesta possibilitat sempre resta oberta si el centre ho considera oportú, així com la de fraccionar les 4 hores de la quarta franja de modalitat –destinada a optatives- en dos matèries de 2 hores cadascuna, respectivament, però entén que aquesta és una qüestió que ha de decidir el centre. Des del punt de vista de normativa, el Departament entén que amb dues hores, a primer i a segon de BAT, per al català i el castellà, respeoctivament, l’oferta comuna d’aquestes matèriers queda coberta. Així mateix, hi ja tres matèries de modalitat –literatura catalana, castellana i universal- que compensen la minva d’hores en oferta comuna.

2.- Possibilitat de cursar el batxillerat en tres anys.
Es reclama del Departament que, en aquells instituts que ofereixin aquesta possibilitat, es dotin les plantilles necessàries per poder-ho fer en condicions. Així mateix, es demana que aquesta opció no sigui arbitrària, sinó que sigui el centre qui decideixi els alumnes que han d’optar perl batxillerat en tres anys.

El Departament replica que el marc organitzatiu no ha d’estar inclòs en el Decret, sinó que es deplegarà posteriorment.

3.- Oferta de dues modalitats de batxillerat (“ciències i tecnologia” i “humanitats i ciències socials”) a tots els instituts públics. Supressió de la Disposició Addicional vuitena del projecte de decret.

Es demana la supressió de la Disposició Addicional vuitena, que permet decidir arbitràriament al Departament la supressió d’alguna de les dues modalitats de batxillerat a qualsevol centre. Es reclama de l’Administració que garanteixi la impartició de les dues modalitats de batxillerat a tots els centres i que, en tot cas, les raons de la supressió quedin degudament establertes a partir d’uns mínims.

L’Administració admet la possibilitat de regular-ho perquè no quedi en l’arbitrarietat. Les possibles alternatives queden ajornades per a la propera reunió.

4.- Desdoblament de les matèries de modalitat de caràcter científic.

El Departament replica que, d’entrada, considera que això no ha de figurar en el decret, sinó en l’eventual pacte sobre el Batxillerat que proposarà als sindicats.

5.- Establiment de matèries de modalitat d’oferta obligada, una de caràcter filosòfic, adjudicada al professorat de filosofia, i una altra de música, adjudicada al professorat de música.
La raó fonamental d’aquest punt és que aquestes dues matèries es queden sense oferta de modalitat.

El Departament admet aqueta possibilitat per a la matèria de caràcter filosòfic, però no per a la música, ja que, argumenta, hi ha entre les matèries optatives (de modalitat encara en l’actualitat) la matèria d’història de la música, i que aquesta matèria ja té presència a l’ESO.

6.- Assignació d’hores per al professorat que tutoritza treballs d’investigació.

El Departament admet tractar el tema, però no en el marc del decret, sinó en el de l’acord.

7.- Reflectiment de tots els punts anteriors en el càlcul de plantilles.

El Departament planteja que aquesta qüestió no correspon al decret.

Impressions i comentaris:

El Departament admet abordar en negociació pràcticament totes les qüestions plantejades, però les possibles mesures resten, en la majoria de casos, ajornades per a la propera reunió del dia 26 de març. Caldrà veure quines són les propostes que fa el Departament en els temes que han quedat encara pendents.

Des d’un punt de vista genèric, ASPEPC·SPS considera que la proposta que el Departament fa per al Batxillerat, tot i presentar punts positius, com ara l’ampliació de les matèries de modalitat a quatre hores, té bàsicament un problema que ara per ara no hi ha cap intenció de solucionar: el batxillerat de tres anys. Només amb l’allargament del batxillerat es pot donar cobertura als problemes que ara mateix presenta. Partint d’aquesta base, entenem que qualsevol solució que no contempli aquesta possibilitat serà sempre parcial i inevitablement descompensada.

2. Informació del Departament sobre la situació i tramitació del projecte de llei d'Educació de Catalunya. Previsió del calendari fins l'aprovació de l'avantprojecte pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

L’Administració ha presentat avui als sindicats de la Mesa Sectorial el calendari de negociacions que té previst fins a la presentació de l’articulat de la LEC al Parlament cap a mitjans de juny. L’articulat de la LEC es farà públic el 15 d’abril.

Així mateix, el Departament ha informat sobre les següents qüestions:

  1. Segons l’EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), el Departament portarà a negociació a la Mesa Sectorial aquells aspectes de l’articulat de la LEC que modifiquin o afectin les condicions de treball del professorat de l’ensenyament públic.
  2. En relació al primer punt, el Departament proposa la constitució d’una mesa de concertació, més àmplia que la Mesa Sectorial, en la qual es pogués arribar a consens previs sobre temes que després passarien a la mesa sectorial. Aquesta mesa, encara indefinida, estaria constituïda pels sindicats de l’ensenyament públic –no s’ha especificat quins perquè encara «no s’ha ha pensat, només s’està fent la proposta»-, l’Administració i els sindicats presents a l’ensenyament privat, concertat i no concertat. A proposta de CCOO, el Departament ha acceptat d’incloure també la patronal de l’ensenyament privat.
  3. En relació a l’e-mail enviat des del Departament als presidents de les Juntes de Personal de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, en el qual se’ls notificava que es procediria a una ampliació de la mesa sectorial amb altres sindicats «representatius» (del sector privat i públic), el Departament exposa que aquesta ampliació és legalment impossible i es remet a la proposta explicitada en el punt 2.

Abans de res, USTEC·STEs, FETE-UGT i ASPEPC·SPS han exposat que, amb independència de valoracions posteriors sobre els continguts de la proposta, els terminis que el Departament presenta –a penes un mes i mig- són totalment insuficients si es vol una negociació de veres. Més encara si tenim en compte que hiha hagut temps de sobres des de la vaga del 14-F. CCOO s’ha afegit, amb matisos, a aquesta consdieració.

En relació a les informacions i propostes presentades pel Departament, CCOO ha manifestat la seva conformitat, UGT s’hi ha manifestat disconforme, amb matisos, i USTEC-STEs i ASPEPC·SPS s’hi han manifestat en contra. Les nostres raons, que hem exposat degudament, són les seguents:

Valoració i posició d’ASPEPC·SPS:

Des del 14-F, en què va tenir lloc la vaga massiva contra la LEC, considerem que el Departament ha estat recurrent constantment a pràctiques dil·latòries que evitin la negociació de veritat i que mentrestant corri el calendari fins a arribar a una situació irreversible i sense punt de retorn.

La vaga va ser contra una sèrie de punts continguts en el Document de Bases de la LEC. Alguns d’aquests punts eren genèrics, d’altres molt més concrets. Per la seva banda, el Departament s’ha negat obstinadament a veure’s amb el comité de vaga (quatre dels cinc sindicats són presents a la mesa sectorial).

Ara resulta que, sense conèixer l’articulat, se’ns proposa una instància artificiosa, aquesta mesa de concertació, per negociar els aspectes laborals de la LEC, però amb la particularitat que inclouria sindicats i patronal de la privada. Això no és el que s’ha estat demanant i no ho acceptarem.

1.- Els temes laborals han de passar, per imperatiu legal, per la mesa sectorial.

2.- El Document de bases de la LEC apunta directament cap a l’ensenyament públic i el professorat de la pública. No diu res de la privada. Per tant, entenem que ni els sindicats de la privada ni, encara menys, la patronal de la privada hi pinten res a l’hora de negociar les condicions laborals del professorat de la pública.

3.- La participació d’elements aliens a l’ensenyament públic podria esbiaixar i viciar la forma en què els temes de negociació sobre condicions laborals «baixarien» després a la sectorial, en un sentit negatiu per al professorat de la pública.

Per tant, entenem que aquesta instància de concertació ha de constituir-se, en tot cas, com una plataforma per al tractament de la LEC en general, sense el requisit del «Certificat de lleialtat Pacte Nacional». Qualsevol desviació de la discusió àmplia sobre els principis de la LEC i les raons que van motivar la vaga del 14-F, no serien sinó un començament de la privatització per la via d’introduir la privada en la negociació de les condicions laborals del professorat de la pública.

L’actitud del Departament i el seu menyspreu cap els docents que van anar a la vaga el 14-F està assolint límits intolerables. D’altra banda, tot indica que l’articulat de la LEC que es presentarà el 15 d’abril incorporarà tots els elements que van provocar la vaga del 14-F. Des d’ASPEPC·SPS ens comprometem davant de tot el professorat a pronunciar-nos imminentment sobre futures accions, mobilitzacions i vagues. Tenim un compromís amb el professorat i la ferma voluntat de complir-lo.

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal