DOGC núm. 5096. Complement específic de dedicació horària especial 0

1930 25/03/2008, 09:47       #Retribucions, #LOE, #DOGC,

ACORD GOV/46/2008, de 19 de febrer, en relació amb la creació d'un nou component del complement específic de dedicació horària especial del professorat del cos de professors d'ensenyament secundari que imparteixi anglès dintre del programa dirigit a joves de 18 a 30 anys. (Pàg. 23298)

ACORD

GOV/46/2008, de 19 de febrer, en relació amb la creació d'un nou component del complement específic de dedicació horària especial del professorat del cos de professors d'ensenyament secundari que imparteixi anglès dintre del programa dirigit a joves de 18 a 30 anys.

El Ministeri d'Educació i Ciència (MEC) ha endegat un pla vinculat a l'aplicació de la LOE i especialment centrat en la importància de millorar i impulsar l'aprenentatge de l'anglès entre els joves d'edats compreses entre 18 i 30 anys com a concreció dels objectius educatius de la Unió Europea mitjançant l'augment de l'oferta de places a les escoles oficials d'idiomes (EOI).

Amb aquest objectiu s'ha acordat la distribució a les comunitats autònomes d'un crèdit total de cent milions d'euros (100.000.000 euros) repartits en, almenys, tres cursos acadèmics, començant aquest curs 2007-2008.

Segons la clàusula tercera del conveni, aquest any 2007 el MEC aportarà a la comunitat autònoma de Catalunya 1.620.326 euros i la Generalitat de Catalunya proveirà les instal·lacions necessàries per a la docència.

El conveni també recull diferents actuacions per portar a terme els objectius del pla d'impuls del coneixement de l'anglès, que van des de l'ampliació de places a les escoles oficials d'idiomes fins a la potenciació de l'ensenyament a traves de la web.

La concreció del Pla que fa el Departament d'Educació preveu diferents actuacions entre les quals cal destacar la impartició de l'ensenyament reglat de l'anglès per a joves estudiants de cicles formatius de grau superior de formació professional específica en les instal·lacions dels instituts d'ensenyaments secundaris (IES) on cursen la formació professional. A aquest efecte, per resolució del director general d'Ensenyaments professionals, Artístics i Especialitzats s'autoritzarà la impartició dels cursos d'ensenyaments d'idiomes en els IES que participin en el Pla. Els alumnes que superin les exigències acadèmiques del nivell cursat dels ensenyaments d'idiomes obtindran els certificats contemplats en l'ordenació curricular dels Ensenyaments Oficials d'idiomes sotmesos als pagaments de les taxes corresponents.

En determinats IES on es preveu l'oferta d'un únic grup, els professors titulars de l'especialitat d'anglès del propi centre que voluntàriament hi optin podran impartir les classes corresponents. En aquest supòsit, la major dedicació horària especial serà retribuïda amb un component del complement específic docent, amb efectes de l'1 d'octubre de 2007.

Atès el que disposa l'article 37.1 b) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (BOE núm. 89, de 12.4.2007), sobre les matèries objecte de negociació;

Atès que a la Mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari de 26 de setembre de 2007 s'ha tractat el nou component del complement específic docent per major dedicació horària especial;

Considerant el que disposa l'Acord del Govern de 20 de juny de 2006, pel qual s'aproven les directrius per a la publicitat d'acords del Govern;

A proposta del conseller d'Educació i del conseller d'Economia i Finances, el Govern

Acorda:

.1 Assignar un component del complement específic docent per dedicació horària especial als professors titulars de l'especialitat d'anglès, del cos de professors d'ensenyament secundari, que imparteixin voluntàriament en el seu centre de destinació els ensenyaments d'idiomes, dins del pla previst al conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i Ciència i el Departament d'Educació de la Generalitat per a impulsar el coneixement de l'anglès entre els joves de 18 a 30 anys.

L'import del component del complement específic per dedicació horària especial és de 250 euros/mes, amb efectes de l'1 d'octubre de 2007.

.2 Donar publicitat d'aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de febrer de 2008
Laia Bonet Rull
Secretària del Govern

(08.066.098)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal