Projecte de Decret pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del Batxillerat0

1168 15/04/2008, 12:58       #LOE,

La Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò previst en l’article 131.3.c) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, té competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi corresponents a l’educació secundària, incloent-hi l’ordenació curricular.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), estableix en l’article 6 que s’entén per currículum el conjunt d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació de cadascun dels diferents ensenyaments.

D’acord amb aquesta mateixa Llei, correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya fixar l’ordenació curricular de l’educació secundària, tenint en compte els ensenyaments mínims fixats pel Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, i correspon als centres docents, d’acord amb el principi d’autonomia pedagògica d’organització i de gestió que la Llei els atribueix, desenvolupar i completar el currículum establert per l’Administració educativa, a fi que el currículum sigui un instrument vàlid per donar resposta a les característiques i a les diferents realitats de cada centre.

DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat.

Decret d'ordenació del Batxillerat (nova versió a 10/04/2008)

Annex 2 (Currículum Batxillerat LOE)

Resum del Decret

Versió anterior (20/12/2007)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal