Adjudicacions de destinacions provisionals 0

1373 18/04/2008, 09:09       #Mesa sectorial,

Ordre del dia.

1. Lectura i aprovació, si escau, les actes de la Mesa Sectorial de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

2. Proposta de resolució per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal docent per al curs 2008-2009.

2.Proposta de resolució per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal docent per al curs 2008-2009.

Aspectes més importants i novetats

1. Les adjudicacions d’aquest curs seran per un any, atesa la prevista convocatòria del concurs de trasllats el curs vinent.

2. Les destinacions seran per vacant de dedicació completa.

3. El professorat ja nomenat per dos o més cursos escolars no podrà participar en el procés d’adjudicació de destinacions llevat dels casos següents:
a. Canvi de cos per superació del procés selectiu de 2008.
b. Supressió del lloc de treballi/o nova definició del lloc de treball designat com a singular.
c. Obtenció d’una destinació diferent per concurs de mèrits de llocs singulars en centres que tenen un pla estratègic autoritzat, convocat el curs 2007-2008.
d. Provisió definitiva del lloc de treball, reincorporació del funcionari docent que l’ocupava prèviament amb destinació definitiva o provisió per concurs de mèrits de llocs singulars.
e. Aplicació de sanció prevista en el reglament de règim disciplinari.
f. Petició raonada i justificada documentalment per no continuar el curs 2008-2009 prestant serveis en la mateixa destinació dels curs 2007-2008:
IMPORTANT
Si la petició correspon a professorat interí que el curs 2007-2008 està acollit a les garanties de continuïtat en la mateixa petició ha d’incloure la renúncia explícita a seguir-hi acollit. El cas –segons els representants del Departament força improbable- que aquesta petició de renúncia i/o canvi de destinació els fos acceptada, implicaria la renúncia efectiva a acollir-se a les esmentades garanties (el "pacte d’estabilitat").

Aquesta és la solució que el Departament d’Educació proposa donar als problemes generat el curs passat per les adjudicacions d’ofici per dos anys. (Ha hagut, més de 1200 recursos).

Les forces sindicals presents a la mesa han demanat la revisió d’aquesta mesura, sol·licitant que es donin instruccions als serveis territorials perquè siguin comprensius a l’hora de valorar les situacions dels sol·licitants o que es retiri aquesta mena de “càstig” que suposa haver de renunciar al pacte d’estabilitat per demanar un canvi de destinació.

ASPEPC·SPS considera que el mal és anterior i molt més greu perquè l’actual procediment d’adjudicacions s’inscriu en la línia ja habitual en la política de destinacions del Departament. Els trasllats i les adjudicacions per ordre de llista, mètodes propis d‘una funció pública transparent i equitativa són progressivament substituïts per l’arbitrarietat que suposa la qualificació de tants llocs de treball “singulars” a través dels plans estratègics i d’altres invents que, sense cap control conegut, deixen en mans de les direccions dels centres la determinació d’una part de les plantilles.

4. Instruccions sobre la gestió dels casos de professors amb nomenament per dos anys (estiu 2007) que no poden continuar al seu lloc de treball per diverses causes (reingrés, finalització comissions de serveis, incorporació per superació de procés selectiu i d’altres).
El Departament preveu:
- Fer saber prèviament als centres la previsió de plantilles;
- Fer pública la relació dels professors que han de cessar i que haurien de participar en el procés d’adjudicació de destinacions;
- En el cas de resultar una vacant de la mateixa especialitat no es recuperaria. - Si hi hagués eventuals disminucions per pèrdua de grups o alguna altra raó, es comunicarà al professor afectat amb un tractament similar al dels professors "suprimits" i fins i tot fora de termini haurien de presentar una sol·licitud de destinació.

5. En el model de sol·licitud aquells s’hauran de prioritzar totes les comarques de l’àmbit territorial de la destinació d’ofici pel cas de no haver obtingut destinació prèviament.

6. Els professors que superin el procediment de selecció –oposicions- mantenen el sistema de sol·licitud, que no suposa canvi de destinació.

7. En el cas concret de professorat interí en FP i escoles d’arts; En haver places convocades a les oposicions pot haver afectats. De moment es mantenen totes les destinacions i s’avisarà als afectats per tal que presentin sol·licitud d’adjudicació.

8. S’amplia la possibilitat de sol·licitud de vacants a aules d’acollida i USEES.

Calendari (orientatiu) segons el Departament

30 d’Abril: Publicació al DOGC de la Resolució

Durant el mes de maig: Termini per a la presentació de renúncies motivades i raonades documentalment.

Finals de maig: Publicació del llistat del professorat al que se li ha acceptat la renúncia a mantenir el mateix nomenament el curs 2008/09. i del professorat que, per altres causes, cessi en el seu nomenament el 31-08-08.

Del 9 al 25 de juny: Termini de presentació de sol·licituds per demanar llocs de treball per al curs 2008-09.

Del 16 al 21 de juliol: Sol·licitud de llocs de treball dels aprovats oposicions que no tenien nomenament fins al 31-08-09.

Del 8 i al 12 de juliol: Resolució provisional d’adjudicació de llocs al professorat funcionari de carrera, (3 dies per efectuar reclamacions).

Finals de juliol: Resolució definitiva.

Finalment, totes les forces sindicals presents a la Mesa han volgut fer constar el rebuig frontal que els provoca la manera en la qual el Departament ha menystingut l’esforç que han fet per tal d’arribar a un acord acceptable sobre el proper Decret d’ordenació del Batxillerat.

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal