Projecte de decret d'ensenyament d'educació secundària per a adults 0

719 22/09/2008, 13:02       #LOE,

Projecte de decret pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes.

La Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 131.3.c) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, té competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi corresponents a l’educació secundària obligatòria, incloent-hi l’ordenació curricular.

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), a l’article 66 estableix que l’educació de persones adultes té la finalitat d’ oferir a totes les persones majors de divuit anys la possibilitat d’adquirir, actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i aptituds per al seu desenvolupament personal i professional.

D’acord amb la mateixa Llei, les persones adultes que vulguin adquirir les competències i els coneixements corresponents a l’educació bàsica comptaran amb una oferta adaptada a les seves condicions i necessitats. L’organització i la metodologia dels ensenyaments per a les persones adultes es pot desenvolupar a través de l’ensenyament presencial i també mitjançant l’educació a distància.

L’article 68 de la LOE estableix que correspon a les administracions educatives organitzar periòdicament proves perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, sempre que hagin assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa.

El Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, en la disposició addicional segona, determina que el Departament d’Educació farà una oferta educativa per a les persones adultes que vulguin adquirir les competències i els coneixements de cadascun dels àmbits corresponents a l’educació secundària obligatòria.

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, a l’article 20, defineix la llengua catalana com la llengua pròpia de Catalunya i de l’ensenyament en tots els seus nivells educatius, com ja ho feia la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística a Catalunya.

Aquest Decret s'ha tramitat d'acord amb el que disposa l'article 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat …amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Educació i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto...

Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal