DOGC núm. 5240. Aptes en la fase de pràctiques0

924 21/10/2008, 08:59       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3047/2008, de 13 d'octubre, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu corresponent els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques en diversos cossos docents. (Pàg. 76843)

Resolc:

.1 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, els aspirants que figuren a l'annex 1, que van ser nomenats funcionaris en pràctiques per la Resolució EDU/3211/2006, de 2 d'octubre, i que no van poder ser avaluats amb la seva promoció atès que durant el curs acadèmic 2006-2007 van prestar serveis inferiors a sis mesos.

.2 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu convocats per la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener (DOGC núm. 4562, de 31.1.2006), els aspirants que figuren a l'annex 2, nomenats funcionaris en pràctiques per Resolució EDU/3211/2006, de 2 d'octubre (DOGC núm. 4737, de 10.10.2006), que van ser declarats no aptes durant el curs acadèmic 2006-2007.

.3 Declarar aptes i aprovats en el procés selectiu corresponent, els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques del cos de mestres i dels cossos de professors d'ensenyament secundari per la Resolució EDU/1853/2008, de 6 de juny (DOGC núm. 5153, de 16.6.2008), llevat dels casos que s'especifiquen en els punts següents.

.4 Els aspirants que es detallen a l'annex 3 no han estat avaluats del període de pràctiques per tenir concedit l'ajornament de la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 2007-2008.

.5 Els aspirants que es detallen a l'annex 4 d'aquesta Resolució, que han prestat serveis durant un període inferior a sis mesos, establert a la base 1 de la Resolució EDU/2745/2007, de 10 de setembre (DOGC núm. 4969, de 17.9.2007), de regulació de la fase de pràctiques, que no han estat avaluats durant el curs acadèmic 2007-2008 per causes justificades, i, en conseqüència, hauran de repetir la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 2008-2009.

.6 Declarar no aptes a la fase de pràctiques els aspirants que es detallen a l'annex 5 d'aquesta Resolució, els quals segons el que disposa la base 10.3 de la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març, podran incorporar-se amb els aspirants seleccionats de la següent promoció per repetir per una única vegada la fase de pràctiques.

.7 S'accepten les renuncies als drets que els pugui correspondre per la seva participació en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març, dels aspirants seleccionats que es detallen a l'annex 6 d'aquesta Resolució.

.8 L'aspirant Miquel Belmonte Chust, amb NIF 038982413N, no ha estat avaluat del període de pràctiques atès que en el moment de ser nomenat funcionari de carrera excedirà de l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal