DOGC núm. 5244. Consulta i actualització dades borsa0

1317 27/10/2008, 09:16       #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3113/2008, de 27 d'octubre, per la qual s'estableix un termini de consulta i actualització de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent. (Pàg. 78156)

Consulta i actualització de les dades del personal que forma part de la borsa de treball (del 3 al 17 de novembre)

RESOLUCIÓ

EDU/3113/2008, de 27 d'octubre, per la qual s'estableix un termini de consulta i actualització de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

Mitjançant la Resolució EDU/1480/2008, de 22 de maig, es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs 2008-2009.

El punt 6.1 de la Resolució EDU/1480/2008, de 22 de maig, estableix el procediment d'actualització i de consulta de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent, mitjançant l'aplicació que es troba a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació, i preveu la possibilitat d'obrir un nou termini d'actualització de les dades indicades de la borsa.

En conseqüència,

Resolc:

Establir un nou termini d'actualització i consulta de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent, mitjançant l'aplicació que es troba a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació, http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio (a partir d'aquí podeu entrar a l'apartat de Professorat/Borsa d'interins/Consulta i actualització de les dades que consten a la borsa o a través de l'accés directe. Borsa d'interins docents). Aquest termini anirà del 3 al 17 de novembre, ambdós inclosos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 27 d'octubre de 2008
Camil Fortuny i Recasens
Director general de Recursos del Sistema Educatiu
(08.288.015)

Més informació

Últimes notícies Interins i Substituts


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal