Ho reiterem. Amb la LEC sí que perdem MUFACE0

1012 26/11/2008, 09:57       #Vaga, #MUFACE, #Mobilitzacions, #LEC, #Comunicats,

Durant la campanya d'informació al professorat amb motiu de la vaga, ASPEPC·SPS ha estat denunciant que una de les conseqüències de la LEC serà la pèrdua de MUFACE. L'Administració i alguns sindicats han qualificat aquesta denúncia d'alarmista i demagògica. Doncs bé, insistim: n'hi ha prou amb saber llegir i conèixer la normativa vigent. Algú està mentint i cal saber saber qui, si ells o nosaltres. El professorat té dret a saber-ho.

El projecte de Llei d’Educació de Catalunya, Títol VIII, Capítol 3 (articles 98 a 105), disposa la creació de cossos docents propis de la Generalitat de Catalunya. L’Article 98.2 diu textualment: "El personal que integra la funció pública docent s’ordena i regula per les disposicions d’aquesta Llei i la normativa general que regula el règim jurídic de la funció pública…" Aquesta normativa general a què es refereix l’article 98.2 prescriu que el règim jurídic de la funció pública de la Generalitat està adscrita al règim general de la Seguretat Social.

Per la seva part, la Disposició Addicional Vuitena estableix en els subapartats 2, 3, 4 i 5, la integració dels actuals cossos docents estatals als respectius nous cossos de la Generalitat, a tall d’exemple, subapartat 4: "S’integren en el cos de professors d’educació de Catalunya els funcionaris pertanyents als cossos estatals de professors d’ensenyament secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes i professors d’arts plàstiques i disseny (…)"

Això significa que tots els funcionaris de carrera docents de l’ensenyament públic català perden la condició de mutualistes de MUFACE i deixen de pertànyer a les classes passives. Les conseqüències d’aquest traspàs són moltes i totes elles regressives pel que fa als nostres drets laborals i professionals. Entre d’altres:

  • Perdem el dret de jubilació als 60 anys (a la Seguretat Social és obligatòriament als 65 i amb 35 anys cotitzats per poder percebre la pensió màxima. A classes passives, existeix la jubilació anticipada a partir dels 60 anys i es percep la pensió màxima amb 30 anys d’antiguitat al cos. Així mateix, el càlcul de pensió per jubilació en el règim general de la Seguretat Social és diferent i molt més complicat. Només una part dels docents estaran en condicions d’assolir el tram màxim de jubilació.
  • L’assistència sanitària passa a ser obligatòriament la de la Seguretat Social (actualment opcional entre d’altre mútues concertades per MUFACE).
  • En cas de baixa mèdica, es deixarà de percebre el 100% del salari.
  • Es deixarà de tenir opció a les prestacions i ajuts propis de MUFACE.
  • Es cobrarà, a la pràctica, menys cada més. Segons el tram salarial en què cadascú es trobi –depenent de triennis, sexennis, complements…- la cotització a la Seguretat Social variarà segons el cas. Però el percentatge és superior al que avui per avui es cotiza per MUFACE, la qual cosa significa que, tot i que la massa salarial bruta pugui seguir sent la mateixa, les retribucions netes disminuiran.
  • Que ningú s’enganyi, perdem MUFACE i tot el que comporta ser-ne mutualista. Per tant, emplacem els sindicats CCOO i UGT, que en la contracampanya per la vaga del 13-N han negat aquesta evidència i ens han acusat de demagogs, a explicar per què no han informat el professorat d’aquest fet o si és que ja els sembla bé.
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal