DOGC núm. 5267. Accés a Càtedra. Llista dels seleccionats i no seleccionats -definitiva- 0

3352 27/11/2008, 08:32       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3527/2008, de 20 de novembre, per la qual es fa pública, per a cada cos de catedràtics, la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem.

DOGC núm. 5323. 20/02/2009. Modificació

Tal com preveu la base 5.10 de la convocatòria el Departament d'Educació pot incrementar fins a un 10% el total de places corresponents a l'oferta d'ocupació aprovada per l'Acord GOV/143/2007, de 27 de novembre, de 1.203 places de catedràtics, per tal de poder cobrir les vacants que s'han produït per jubilació o excedència fins el dia 31 d'agost de 2008 i per tal de resoldre els recursos de reposició contra la llista definitiva de seleccionats que puguin suposar incorporar-hi nous seleccionats per corregir errors materials i de fet.

En conseqüència, el nombre de places inicials de l'oferta d'ocupació s'incrementa en cada cos fins arribar a la següent distribució total per cossos que es detalla a continuació:

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari: 1.242 places

Cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes: 35 places

Cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny: 21 places

Llistes

Catedràtics d'ensenyament secundari.

Catedràtics d'arts plàstiques i disseny.

Catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.

Consulta de la llista provisional (Al camp DNI poseu un 0 al davant i afegiu la lletra el NIF)

Criteris per resoldre els empats.

En cas que en procedir a l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes es produeixin empats, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu els resoldrà atenent successivament els criteris següents:

a) Puntuació més alta en cadascun dels apartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests figuren a la convocatòria. L'ordre d'aquest primer criteri de desempat és el següent: apartats 1, 2 i 3.

b) Puntuació més alta en la valoració dels subapartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests figuren a la convocatòria. L'ordre del segon criteri de desempat és el següent: subapartats 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.4, 3.1.4, 3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.1.4.3, 3.1.5, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.1.5.3, 3.1.5.4, 3.1.5.5, 3.1.5.6, 3.1.6, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 i 3.2.7.

c) En cas de continuar l'empat, tenint en compte els criteris a) i b) anteriors, es tindrà en compte el major nombre d'estadis de promoció docent reconeguts d'acord amb l'Ordre de 4 de novembre de 1994 (DOGC núm. 1979, de 30.11.1994), i en cas de continuar l'empat es tindrà en compte l'ordre d'ingrés al cos d'origen, segons la data de presa de possessió.

Més informació

En el cas que es vulgui obtenir una informació o un aclariment cal adreçar un missatge de correu electrònic a la bústia catedres.educacio@gencat.cat (adreça operativa a partir de l'1 de desembre), que serà atès tan aviat com sigui possible. Es desestimarà, per tant, l'atenció telefònica o presencial als serveis territorials i als serveis centrals del Departament.

Els i les aspirants que sol·licitin informació han d'incloure en el missatge el seu DNI, els cognoms i el nom, un número de telèfon personal (preferentment de mòbil) i els serveis territorials (o Consorci d'Educació) on van lliurar la documentació justificativa dels mèrits al·legats.

Si hi ha problemes tècnics en consultar les llistes, els aspirants s'han d'adreçar al Servei d'Atenció a l'Usuari (SAU) del Departament d'Educació: 902 532 100 o sau.educacio@gencat.cat, de dilluns a divendres, de 8h a 20h, excepte els festius.

La resolució definitiva de la convocatòria preveu el procediment telemàtic per interposar, si escau, un recurs de reposició; el recurs s'ha de fer amb el mateix procediment telemàtic que permet als aspirants consultar el barem de mèrits, amb el codi d'usuari/ària de l'XTEC. En la interposició del recurs de reposició l'aspirant haurà d'argumentar la seva reclamació en referència als serveis territorials on va lliurar la documentació justificativa dels mèrits al·legats, de manera que no haurà de presentar una altra vegada la documentació ni tampoc el document en paper del seu recurs a cap registre del Departament.

El termini de presentació del recurs de reposició és del 28 de novembre al 27 de desembre de 2008, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

Departament d'Educació

Arxiu d'Accés a Càtedra

Últimes notícies sobre Accés a Càtedra


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal