Signat l'acord pendent sobre les retribucions 2008 a la Mesa General de la Funció Pública 0

851 04/12/2008, 08:12       #Retribucions,

El dia 1 de desembre alguns dels sindicats presents a la Mesa General de la Funció Pública i l'Administració van signar, finalment, l'acord sobre l'increment retributiu per a l'any 2008 del Personal funcionari i estatutari al servei de l'administració de la Generalitat de Catalunya paralitzat des de feia mesos.

Text de l'Acord

La Mesa General de Negociació en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya reunida en data 1 de desembre de 2008, acorda:

1.- Aplicar un 4,5% d'increment retributiu general, desglossat de la manera següent:
a) 2% per aplicació de l'increment general establert a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008.
b) 1% per aplicació de l'increment previst a la LPE i a l'article 5.1 del III Acord de condicions de treball 2005-2008.
c) 0,3% del fons de modernització i racionalització per aplicació de l'article 5.2 b) del III Acord de condicions de treball 2005-2008.
d) 1,2% del fons de modernització i racionalització per aplicació de l'article 5.2 b) del III Acord de condicions de treball 2005-2008, corresponent al diferencial entre l'increment general i l'IPC estatal.

2.- Aquesta aplicació s'efectuarà de la següent manera:
a) Els conceptes fixos de percepció mensual s'incrementaran per al 2008 en un 2% respecte el seu import de l'any 2007, llevat del complement específic que s'incrementarà en un 2,3%.
b) Les pagues addicionals de complement específic seran: el 50% d'una mensualitat del complement específic la de juny, i el 80% d'una mensualitat del complement específic la de desembre.
c) El personal estatutari de l'Institut Català de la Salut percebrà l'any 2008 el 80% d'una mensualitat del complement de carrera a la paga addicional de desembre.
d) Es garanteix la percepció d'un increment retributiu individual del 4,5% en còmput anual de les retribucions vinculades al lloc de treball més l'import en termes anuals derivat de la massa salarial dels triennis fixat en l'annex. A aquests efectes, el personal que, aplicant els increments retributius establerts als punts anteriors, no assoleixi l'increment individual garantit, percebrà una quantia addicional per la diferència. Aquesta quantia s'integrarà en les retribucions per al 2009, per l'import que permeti assolir l'increment general previst per aquell exercici.
e) Els conceptes retributius per l'especificitat de la jornada ordinària (nocturnitat, dissabtes, diumenges i festius, Nadal i Cap d'Any) i de la jornada complementària per atenció continuada del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, tindran un increment del 4,5% respecte l'any 2007.

ANNEX

Mesa Sectorial de personal docent no universitari

Professors d'Educació Secundària 64,25 €
Mestres d'Educació Primària 53,20 €

Nota: *Aquestes quantitats són la mitjana de l’increment del 2,5% aplicat a la totalitat dels triennis per grup i sector.
Aquest 2,5% surt de la diferencia entre el 4,5% acordat i el 2% que s’ha aplicat als triennis aquest any als pressupostos Generals de l’Estat, que són els que fixen el valor del trienni per a tot el personal funcionari i estatutari de l’Estat.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal