DOGC núm. 5295. Gestió dels centres de Barcelona per part del Consorci 0

629 13/01/2009, 09:51       #DOGC,

ACORD GOV/218/2008, de 16 de desembre, pel qual s'aprova l'Acord amb l'Ajuntament de Barcelona per a l'assumpció de funcions, d'ambdues administracions, per part del Consorci d'Educació de Barcelona. (Pàg. 1490)

Acorda:

.1 Aprovar l'Acord entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per a l'assumpció de funcions d'ambdues administracions, a partir de l'1 de gener de 2009, per part del Consorci d'Educació de Barcelona i que es transcriu a l'annex.

.2 Autoritzar el conseller d'Educació per a la signatura d'aquest Acord, mitjançant el qual el Consorci d'Educació de Barcelona assumeix les competències i funcions previstes a l'article 123 d) i e) de la Carta municipal de Barcelona, relatives a la gestió de tots els centres públics i dels programes de garantia social, actuals programes de qualificació professional inicial, dins l'àmbit territorial del Consorci.

El Consorci d'Educació de Barcelona assumeix també, per delegació, les funcions en relació amb tots els centres privats que actualment exerceixen els Serveis Territorials de Barcelona I ciutat.

Així mateix, aquest Acord preveu els termes en què s'ha d'exercir la funció de la Inspecció d'Educació en el municipi de Barcelona.

.3 A partir de l'exercici pressupostari corresponent a l'any 2009, el projecte de la Llei de pressupostos ha de preveure l'increment de la partida del Consorci d'Educació de Barcelona a l'efecte que pugui atendre les obligacions que comporta l'exercici efectiu de les competències esmentades.

.4 A partir de l'1 de gener de 2009, el Consorci d'Educació de Barcelona, d'acord amb la disposició transitòria tercera dels seus Estatuts, s'ha de subrogar en la posició jurídica del Departament d'Educació en els convenis i contractes que aquest hagi subscrit en l'àmbit de les competències esmentades.

.5 Així mateix, a partir de l'1 de gener de 2009, d'acord amb l'article 6 dels Estatuts del Consorci, correspon a la seva presidència resoldre les reclamacions de responsabilitat patrimonial que es derivin de l'exercici d'aquestes competències, i l'aplicació del règim de recursos i reclamacions previst a l'article 20 dels seus Estatuts.

.6 La Generalitat de Catalunya es compromet a realitzar els tràmits necessaris per tal de fer efectiva l'assumpció de les competències i funcions afectades per aquest Acord, a 1 de gener de 2009.

A aquests efectes, per Acord de Govern de la Generalitat s'ha d'aprovar un pla de reassignació d'efectius en relació amb el personal adscrit als Serveis Territorials del Departament d'Educació a Barcelona ciutat.

Transitòriament, i mentre no estigui implementat el nou sistema de gestió dels recursos humans de la Generalitat de Catalunya, el pagament de la nòmina del personal docent i d'administració i serveis dels centres educatius públics de titularitat del Departament d'Educació gestionats pel Consorci, així com dels serveis educatius i de la inspecció territorial de Barcelona, s'efectua amb els sistemes informàtics actuals.

.7 Donar publicitat a aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Annex

Relacionats

Informació sobre el Consorci d'Educació de Barcelona. Mesa Sectorial de l'1 d'octubre


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal