Oposicions, Llicències retribuïdes, Concurs Directors, Concurs Trasllats, Borsa Treball... 0

2822 22/01/2009, 08:18       #Oposicions, #Mesa sectorial,

Hi haurà places de Filosofia (només 8) tal i com va exigir, en solitari, ASPEPC·SPS.

Dates previstes pel procés selectiu. Precisions sobre l'informe que substitueix la part B2...

Ordre del dia:

1. Proposta de resolució de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

2. Proposta de resolució per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de recerca educativa i estudis directament relacionats amb els llocs de treball durant el curs 2009-2010, destinades al funcionariat de carrera dels cossos docents i dels cossos d’inspecció i al personal laboral contractat definitiu especialista de música i dansa del CEPA Oriol Martorell, de Barcelona.

Punt afegit: Proposta de Convocatòria de concurs de mèrits per a seleccionar el director o directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació

Torn obert de paraules.

Oposicions 2009

1) Proposta de resolució de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

a) Oferta de places definitiva:
Es manté el total de 2.230 places ofertades a Secundària, però el Departament comunica una redistribució d'aquestes respecte a la seva darrera proposta que afecta a les següents especialitats. Finalment, tal i com va demanar al seu moment ASPEPC·SPS en solitari hi haurà places de Filosofia (encara que només seran 8) que, contra la petició d'ASPEPC·SPS, es detreuen d'Educació Física que passa de 100 a 92.

Anglès 300
Biologia i Geologia 150
Física i Química 150
Llatí 20
Grec 20
Dibuix 70
Economia 30
Educació física
92
Francès 50
Geografia i Història 250
Llengua castellana 200
Llengua catalana 200
Matemàtiques 200
Música 40
Orientació educativa (abans Psicologia)
250
Tecnologia 200
Filosofia
8

b) Dates:
 • Publicació Acord Oferta ocupació pública 2009: principis de febrer.
 • Publicació Resolució convocatòria oposicions: finals de febrer/principis de març
 • Termini per fer la sol·licitud per participar a la convocatòria: mitjans de març
 • Inici procés selectiu:
  • 19 de juny: Proves de català i castellà
  • 20 de juny: Acta de presentació, lliurament de la programació i part A de la prova (temes)
c) Principals novetats:
 • CAP: Enguany serà un requisit estar en possessió del CAP o equivalent per a presentar-se a qualsevol de les especialitats convocades, a excepció de Tecnologia i Orientació educativa (abans anomenada Psicologia). També queden exempts d'aquest requisit els aspirants que posseeixin el títol de mestre, els llicenciats en pedagogia i psicopedagogia, els llicenciats en CAFE (itinerari educació), els titulats superiors de música o dansa. i els que acreditin una experiència docent prèvia d'un mínim de dotze mesos,
 • ORDRE D'ACTUACIÓ: L'actuació la iniciaran aquells el primer cognom dels quals comenci per la lletra C.
 • TEMARIS PART A: Es prorroga per un any més la vigència dels temaris.
 • INFORME B2: En el moment de fer la sol·licitud telemàtica per a participar a les oposicions, s'haurà de fer constar per quina de les dues opcions s'opta:
  • Demanar un nou informe: Cal tenir un nomenament de com a mínim 6 mesos en un mateix centre. En aquest cas, s'haurà de comunicar a la direcció del centre almenys 3 dies abans de finalitzar el termini de sol·licituds.
  • Recuperar l'informe de qualsevol convocatòria anterior: Si se'n disposa de més d'un, s'haurà d'optar obligatòriament pel més recent
 • UNITATS DIDÀCTIQUES: La programació didàctica haurà d'incloure un mínim de 9 unitats didàctiques (a la convocatòria del 2008, s'havia reduït a 6 UD's).
 • EXERCICI B3: Únicament hauran de fer l'exercici de caràcter pràctic, els aspirants que es presentin a les especialitats de Dibuix, Música i Tecnologia.

d) ASPEPC·SPS ha demanat:
 • Que a l'apartat "Altres mèrits" de la fase de concurs es valorin les tutories.
 • Que s'ofereixi la possibilitat de participar pel procediment d'Accés a un cos docent del mateix grup. Enguany s'ha eliminat aquesta opció.
 • Que a l'exercici B3 de l'especialitat de música es pugui optar per cantar una canço, o bé tocar un instrument. A la convocatòria només es preveu la primera opció.
 • Que els tribunals no puguin estar constituïts majoritàriament, o encara menys totalment, per vocals voluntaris.
 • Que els participants que ho sol·licitin puguin conèixer la nota corresponent a cadascuna de les diferents parts de la fase d'oposició.

Llicències retribuïdes 2009-2010

ASPEPC·SPS fa constar en acta el seu rebuig per la disminució de les llicències retribuïdes (s'oferiran només 20 de tipus A i 10 de tipus B per raons "pressupostàries") i demana que si la voluntat del Departament, proclamada constantment als mitjans de comunicació, és fomentar la recerca i la innovació docent, un dels instruments més adequats és la recerca que fan els propis docents i no els "experts" de las Facultats de Pedagogia o a sou del Departament, amb les seves delirants i irrealitzables propostes pròpies de qui no ha trepitjat un aula fa molt temps, i que haurien de fomentar-se i no restringir-se. Dels famosos 58 milions d'euros pel programa +A +R es podria destinar una partida al foment de la veritable recerca educativa dels professionals de l'aula

Convocatòria Concurs de selecció de directors

ASPEPC·SPS demana que del text presentat a la Mesa Sectorial es suprimeixi, si més no, un paràgraf que interpretem com a innecessari, en el qual es recorda que els claustres de professors no tenen cap paper vinculant en l'elecció del Director sinó que aquesta selecció la fa la Comissió constituïda a tal efecte. ASPEPC·SPS defensa la continuïtat d'una "bona pràctica" (!!) encara habitual a molts centres que porta als candidats a sotmetre el seu projecte a l'opinió del claustre. Aquests candidats entenen que només amb la complicitat i col·laboració de tots els professors la tasca de direcció d'un centre pot esdevenir fructífera i no degenerar en un "corralito" o una satrapia. Afortunadament encara hi ha prou directors que respecten aquest principi

Aquest curs s'ofertaran un total de 67 vacants de Director en centres de Secundària.

Torn obert de paraules

ASPEPC·SPS manifesta el seu descontentament amb la gestió que el Departament ha fet del Concurs de Trasllats: la falta de personal, les deficiències en l'aplicatiu informàtic, el tancament de Serveis Territorials en dies hàbils pel lliurament de les sol·licituds...

Així mateix, ASPEPC·SPS demana al Departament que confirmi si és cert que els professors anomenats per a les Comissions de Valoració dels mèrits del Concurs de Trasllats no han tingut substituts i si així ha estat, per quina raó no s'han proveït les pertinents substitucions. El departament ha respost que, efectivament, no s'han enviat substituts i que s'ha fet conscientment. La raó: les Comissions poden reunir-se fora de l'horari lectiu (!!). Ha quedat pendent de debat el fet confirmat dels errors en el procés pels quals han estat nomenats membres de Comissions alguns professors que també participaven en el Concurs.

Borsa de Treball

En els propers dies s'obrirà la Borsa de Treball per a prestar serveis com a professor interí i substitut. La nova convocatòria, tanmateix, no comportarà una nova obertura de termini per a modificar les dades que hi consten. Aquest període es tornarà a obrir a final de curs.

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal