DOGC núm. 5305. Pla estratègic0

618 27/01/2009, 08:31       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/59/2009, de 16 de gener, per la qual s'adjudiquen amb caràcter definitiu llocs de treball docents de caràcter singular per l'aplicació del Pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu. (Pàg. 5637)

EDU/59/2009, de 16 de gener, per la qual s'adjudiquen amb caràcter definitiu llocs de treball docents de caràcter singular per l'aplicació del Pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu.

El Decret 132/2001, de 29 de maig, pel qual es regulen els plans estratègics dels centres docents sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001), preveu a l'article 10.1 que el personal docent que hagi estat seleccionat per ocupar els llocs de treball docents de caràcter singular per raó del pla estratègic de centre, d'acord amb el procediment que estableix l'article 9 del mateix Decret, ocuparà el lloc de treball amb caràcter provisional, en comissió de serveis o en adscripció provisional, durant els dos primers cursos de l'aplicació del pla estratègic corresponent.

El mateix Decret 132/2001 indica a l'article 10.2 que, un cop transcorreguts els dos primers cursos de l'aplicació del pla estratègic, es durà a terme una avaluació del compliment dels objectius que preveu el pla estratègic per als llocs de treball que s'hagin definit com a singulars per raó de l'aplicació del pla esmentat.

La Resolució EDU/252/2008, de 30 de gener (DOGC núm. 5066, de 8.2.2008), convoca el concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docents de caràcter singular en centres públics d'ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu, entre els quals consten els llocs de treball que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

La Resolució EDU/1714/2008, de 15 de maig (DOGC núm. 5147, de 6.6.2008), publica l'adjudicació definitiva de llocs de treball docents de caràcter singular en centres públics d'ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic per a l'autonomia del centre educatiu; els esmentats llocs de treball han estat adjudicats als participants que s'hi indiquen.

En aplicació de l'article 10.2 del dit Decret 132/2001, s'ha procedit avaluar el compliment dels objectius que el pla estratègic preveu per als llocs de treball esmentats, els adjudicataris dels quals ja hi havien romàs durant els dos primers cursos de l'aplicació del pla estratègic de centre.

Aquest mateix article 10.2 del Decret 132/2001 estableix que la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu emetrà resolució sobre el resultat de l'avaluació del compliment dels objectius que el pla estratègic preveu per a cada lloc de treball. Una vegada emeses aquestes resolucions en sentit favorable, i formulada per part de cadascun dels interessats l'opció relativa a la forma d'ocupació del lloc, que preveu l'article 10.3 del Decret 132/2001, és procedent adjudicar amb caràcter definitiu les destinacions esmentades.

Annex


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal