DOGC núm. 5336. Programes de subvencions0

1989 11/03/2009, 09:28       #Retribucions, #DOGC,

ORDRE EDU/85/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les línies de subvenció del Departament d'Educació, les bases específiques dels programes que les integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2009. (Pàg. 20289)

Les línies de subvenció regulades per aquesta Ordre són:

Línia de subvencions adreçada als centres educatius.

Programa A. Subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys (codi 221A EN03).

Programa B. Subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial (codi 221B EN03).

Programa C. Subvencions per al suport a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l'alumnat estranger de nova incorporació (codi 221C EN03).

Programa D. Subvencions per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques (codi 221D EN03).

Programa E. Subvencions als centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular (codi 221E EN04).

Programa F. Subvencions als centres i escoles d'ensenyament no superior de Catalunya que compten amb grups escolars de música o dansa, per participar en intercanvis o trobades (codi 221F EN07).

Programa G. Subvencions a grups d'alumnat que cursa ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya, per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països durant l'any 2009 (codi 221G EN07).

Programa H. Selecció de projectes de centres educatius per participar en projectes d'innovació educativa (codi 221H EN07).

Programa I. Selecció de projectes de Biblioteca escolar .puntedu., un espai d'aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius (codi 221I EN07).

Programa J. Selecció de projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres (codi 221J EN07).

Programa K. Subvencions a centres educatius d'educació secundària de Catalunya per a l'aprenentatge actiu d'idiomes durant el curs 2008-2009 (codi 221K EN07).

Línia de subvencions adreçada al professorat.

Programa A. Subvencions al professorat de nivell no universitari i als cossos d'inspecció, per a la realització d'activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres i per altres activitats de formació (codi 222A EN07).

Línia de subvencions adreçada a les famílies i a l'alumnat.

Programa A. Subvencions a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals per discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat els de la ciutat de Barcelona, per a l'assistència a convivències escolars realitzades durant el curs 2008-2009 (codi 223A EN04).

Línia de subvencions adreçada a entitats i associacions.

Programa A. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya, llevat les de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics (codi 224A EN04).

Programa B. Subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor d'alumnes i persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, i als seus familiars (codi 224B EN04).

Programa C. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat .Escoles obertes al juny i/o setembre any 2009. (codi 224C EN04).

Programa D. Subvencions destinades al finançament d'activitats i al funcionament de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes, i d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes de centres educatius no universitaris (codi 224D EN04).

Programa E. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, en els centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat els de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària per al curs 2009-2010 (codi 224E EN04).

Programa F. Subvencions a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari i per a despeses de funcionament, informació i difusió (codi 224F EN07).

Línia de subvencions adreçada als ajuntaments.

Programa A. Subvencions als ajuntaments, llevat el de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics (codi 225A EN04).

Programa B. Subvencions als ajuntaments, llevat el de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat .Escoles obertes al juny i/o setembre any 2009. (codi 225B EN04).

Programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d'infants, llevat el de la ciutat de Barcelona, per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides (codi 225C EN04).

Programa D. Subvencions als ajuntaments per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, en centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat el de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària per al curs 2009-2010 (codi 225D EN04).


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal