Revisions i avaluacions de les incapacitats0

1340 29/04/2009, 09:40       #Salut laboral, #MUFACE,

RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2009, per la qual s'aproven les Instruccions per a l'aplicació d'un programa específic de revisions i avaluacions de les incapacitats per contingències comunes del personal funcionari del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que pertany al règim especial de la Seguretat Social i a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE).

Primera: L'objecte d'aquestes instruccions és establir els criteris d'actuació per tal que les unitats de gestió de personal del Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona puguin dur a terme el programa d'avaluacíó i seguiment de la incapacitat temporal del personal funcionari que pertany al règim especial de la seguretat social i a la MUFACE.

Segona: D'acord amb la c!àusula segona del conveni formalitzat en data 2 de gener de 2009, el Departament d'Educació, en !'àmbit de les seves competències, ha d'impulsar el programa de revisió i avaluació de les situacions d'incapacitat temporal, fixar els criteris de derivació de !es situacions d'incapacitat temporal a revisar i avaluar i extreure'n les conclusions útils per millorar les condícions laborals dels seus treballadors.

Tercera: Les unitats de gestió de personal dels Serveis Terrítorials del Consorci d'Educació de Barcelona o de la Subdirecció General del Personal d'Administració i Serveis dels Serveis Centrals del Departament d'Educació han de vetllar per mantenir actualitzades les dades contingudes en la Gestió Integrada de Personal o Sistema Integrat de Personal (GIP-SIP).

Quarta: D'acord amb la clàusula segona del conveni, les unitats de gestió de personal derivaran les peticions d'avaluació de totes aquelles situacions d'incapacitat temporal que considerin que han de ser revisades.

Cinquena: Les unitats de personal dels Serveis Territorials, del Consorci d'Educació de Barcelona o la Subdirecció General del Personal d'Administració i Serveis dels Serveis Centrals del Departament d'Educació, d'acord amb la clàusula tercera del conveni, han de presentar les peticions d'avaluació mèdica a !'ICAM mitjançant una fitxa en format electrònic, d'acord amb el model que consta en l'annex d'aquestes instruccions. En aquesta s'ha d'incloure la informació personal, laboral i administrativa dels treballadors i trebailadores i, si s'escau, les actuacions realitzades amb anterioritat que tendeixen a evitar l'impacte negatiu del treball en la salut dels treballadors afectats o de !es treballadores afectades.

Sisena: D'acord amb la clàusula tercera del conveni, l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques:

...

Document complet

Més informació

SECUNDARIA.INFO núm. 23. Sistema de control de baixes del professorat


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal