Confirmat, al febrer 'Tots al centre' i, si no, al juliol, 'Hores extres'...0

2378 07/05/2009, 09:33       #Mesa sectorial,

Ordre del dia:

1- Projecte d’ordre per la qual s'estableix el calendari escolar dels cursos, 2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012 per als centres educatius no universitaris.

2- Proposta de mesures organitzatives dels centres públics, a aprovar pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

1.- Calendari escolar

El Departament manifesta que l'activitat del professorat durant la setmana de vacances del febrer es debatrà més endavant. Tot i això, avança que si durant aquesta setmana el professorat gaudeix de vacances a canvi haurà de restar al centre durant la primera setmana de juliol. El Departament manifesta que s'ha de negociar però que les vacances escolars no són vacances laborals (Tots al centre!, com vam anunciar al seu moment).


D'altra banda, el Departament també es reafirma en la seva negativa a considerar la possibilitat de realitzar jornada intensiva.


Només en el cas que hi hagi alguna modificació al projecte d'ordre, a la vista del dictamen del Consell Escolar (que sembla tenir més pes per al Departament que la posició dels representants del professorat), es tornarà a debatre en el si de la mesa sectorial. En cas contrari, segons paraules literals del representant del Departament, “ja ens ho trobarem publicat al DOGC”.


ASPEPC·SPS reitera la seva posició contrària a qualsevol modificació del calendari que impliqui la permanència obligada del professorat al centre durant el mes de juliol.


2.- Proposta de "noves" mesures organitzatives.

S'aborda la qüestió de les "hores extres" (que el Departament anomena eufemísticament “dedicació lectiva especial”).


El Departament explica la proposta d'acord del Govern que estableix dos components del complement específic docent: el de “responsabilitats específiques de coordinació” i el de “dedicació lectiva especial del professorat”. Malgrat l'ornamentació amb què el Departament acostuma a farcir la seva normativa, el fons de la qüestió està ben clar: fins ara les tasques de coordinació estaven compensades amb una reducció horària lectiva i un complement retributiu reduït, mentre que ara gaudiran d'un complement retributiu important (350.-€), sense reducció horària. Aquesta proposta, segons els càlculs del propi Departament, pot significar la pèrdua de dos llocs de treball en els centres amb més grups. Cal afegir que aquesta mesura s'aplicarà als centres amb PAC, concretament 172 IES, actualment. La tutoria no estaria afectada per aquesta mesura.


D'altra banda, també es “descongela” la proposta que el conseller havia congelat en el seu moment, per tal de permetre que tot el professorat de tots els IES, no només els coordinadors de centres amb PAC, puguin fer hores extres, si bé en principi aquesta possibilitat només s'oferiria per tal de cobrir reduccions de jornada que no puguin ser cobertes per substituts.


En total, aquestes mesures poden suposar, segons el propi Departament, la pèrdua de 150 llocs de treball.


ASPEPC·SPS ja ha manifestat al Departament el seu rebuig a aquesta mesura, no només per la pèrdua de llocs de treball que significa, sinó pel menysteniment de la tasca docent que implica.


Actualment, un coordinador disposa, per exemple, de 15 hores lectives, més 3 hores de dedicació a la coordinació, amb la qual cosa, com la resta del professorat (que fa 18 hores lectives), disposa de 19'5 hores (fins a arribar a les 37,5 establertes) per a la resta de tasques docents (reunions, preparació de classes, entrevistes, burocràcia diversa, etc, etc).


Si s'aplica la proposta del Departament, aquest mateix coordinador haurà de fer 18 hores lectives, a les quals caldrà afegir 3 hores més per dur a terme la seva tasca de coordinació, ja que d'acord amb la proposta d'Acord de Govern, això “en cap cas representa una minoració en les hores destinades a la coordinació que preveu la normativa vigent atès que es realitzaran fora de l'horari lectiu del professorat que exercirà els esmentats càrrecs de coordinació". Una simple resta ens indica que aquest professor només disposarà, un cop descomptades les hores lectives i de coordinació, de 16,5 hores per a dur a terme les tasques abans esmentades, que fins ara li ocupaven 19,5 hores.


Cal suposar que si el Departament fa aquesta proposta, és perquè considera que 16,5 hores setmanals són suficients per preparar les classes i els materials, assistir a reunions, atendre els pares i els alumnes, corregir exàmens, omplir tota la paperassa, i les resta de tasques que no esmentem per no estendre'ns massa. I si l'administració ho considera així, no ens ha d'estranyar que properament vulgui establir que el professorat hagi de fer 21 hores lectives, ja que amb les 16,5 hores “s'ha demostrat” que n'hi ha prou per a la resta de tasques. Tot el professorat ha de tenir molt clar que, si s'accepta aquesta proposta del Departament, tant aquells que hi estiguin formalment d'acord com aquells que s'acullin a la proposta, estaran justificant aquest augment de l'horari lectiu del professorat, ja que s'hauran “demostrat” innecessàries, sempre a parer del Departament, és clar, les 19,5 hores de què disposem actualment.


Òbviament, ASPEPC·SPS considera que aquestes 19,5 hores no lectives no només són necessàries, sinó que són insuficients, i que el professorat de secundària el que necessita és la reducció de l'horari lectiu, tal com s'ha fet recentment amb els mestres de primària, per tal d'atendre millor totes les tasques no lectives que estan obligats a dur a terme.


ASPEPC·SPS rebutja, doncs, aquesta proposta, i encoratja el professorat a participar en les properes mobilitzacions convocades contra la política educativa del Departament.

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal