DOGC núm. 5408. Centres que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius0

707 26/06/2009, 09:06       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1763/2009, de 12 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres que imparteixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs de 2009-2010, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació. (Pàg. 51209)

DOGC núm. 5579 03/03/2010. Modifica l'apartat 14.1 (La qualificació del curs de preparació superat, es multiplicarà pel coeficient 0,40)

RESOLUCIÓ

EDU/1763/2009, de 12 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres que imparteixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs de 2009-2010, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació.

Mitjançant la Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, es va regular amb caràcter experimental la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional per al curs de 2006-2007.

Aquesta experiència s'ha desenvolupat durant els cursos posteriors, alhora que s'ha ampliat el nombre de centres educatius que la duen a terme.

Atès que el bon funcionament de la mesura i la demanda n'aconsellen la continuïtat, es fa pública la relació de centres que continuaran oferint aquesta formació en el curs de 2009-2010, i s'obre convocatòria pública per possibilitar que nous centres que no depenen del Departament d'Educació puguin impartir la formació esmentada.

Per tot això,

Resolc:

.1 Fer pública la relació de centres/aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació, i la relació dels centres de formació de persones adultes de titularitat privada i dels centres públics que no depenen del Departament d'Educació, que impartiran la formació per a les proves d'accés als cicles formatius en el curs de 2009-2010, que consten als annexos 2 i 3, respectivament.

.2 Obrir convocatòria pública per a l'autorització de centres de formació de persones adultes que no depenen del Departament d'Educació per impartir la formació per a les proves d'accés als cicles formatius, d'acord amb els annexos 1 i 4 d'aquesta Resolució.

.3 Establir la regulació de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs de 2009-2010, en els termes que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 12 de juny de 2009

Josep Francí i Carreté

Annex 1. Regulació de la formació i convocatòria

Annex 2. Centres/aules dependents del Departament d'Educació que en el curs acadèmic de 2009-2010 impartiran la formació per a les proves d'accés als cicles formatius

Annex 3. Relació dels centres de formació d'adults de titularitat privada i dels centres públics que no depenen del Departament d'Educació que en el curs acadèmic 2009-2010 impartiran la formació per a les proves d'accés als cicles formatius

Annex 4. Sol·licitud de participació en l'experimentació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal