DOGC núm. 5412. Gestió de la borsa de treball de primària0

688 02/07/2009, 07:51       #Interins i substituts, #DOGC,

ACORD GOV/104/2009, de 26 de juny, pel qual s'aprova l'Acord de la Mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari sobre la gestió de la borsa de treball de primària, de data 12 de juny de 2008. (Pàg. 52930)

ACORD

GOV/104/2009, de 26 de juny, pel qual s'aprova l'Acord de la Mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari sobre la gestió de la borsa de treball de primària, de data 12 de juny de 2008.

Atès el que disposen la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i el Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre;

Atès l'Acord de 25 de juny de 2007 de la Mesa sectorial del personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya sobre el personal interí docent;

Amb la finalitat d'aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans disponibles en la borsa de treball del personal interí i substitut docent per tal de garantir la cobertura de les substitucions que es produeixen als centres públics d'educació infantil i primària, la Mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari, l'Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals FE CCOO, FETE-UGT, USTEC-STEs.IAC i ASPEPC-SPS han arribat, en data 12 de juny de 2008, a un acord de pròrroga del contingut dels punts 6 i 7 de l'Acord de 25 de juny de 2007 de la Mesa sectorial del personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

A proposta del conseller d'Educació, del conseller de Governació i Administracions Públiques i del conseller d'Economia i Finances, el Govern

Acorda:

.1 Aprovar, de conformitat amb el que estableixen la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i el Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, l'Acord de la Mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari sobre la gestió de la borsa de treball de primària, de data 12 de juny de 2008, que s'adjunta a l'annex.

.2 Autoritzar els departaments d'Educació i d'Economia i Finances per donar les instruccions necessàries per a l'aplicació d'aquest Acord.

.3 Donar publicitat a aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de juny de 2009

Laia Bonet Rull

Secretària del Govern

Annex

Acord de la Mesa de negociació del personal docent no universitari d'ampliació del termini de determinades previsions contingudes en els punts 6 i 7 de l'Acord de la Mesa sectorial del personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya sobre el personal interí docent, de 25 de juny de 2007

L'Acord de 25 de juny de 2007 de la Mesa sectorial del personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, sobre el personal interí docent, estableix en els punts 6 i 7 prorrogar per al curs 2007-2008, d'una banda, els nomenaments anuals per cobrir substitucions de mestres en un àmbit comarcal, tal com es detalla en el punt 1 dels acords de 15 de setembre i de 9 d'octubre de 2006 i, d'altra banda, el procediment d'urgència que preveu el punt 2 dels acords de 15 de setembre i de 9 d'octubre de 2006, amb la supressió de determinades modalitats d'aquests nomenaments.

Atès que la situació que va originar les actuacions esmentades en el paràgraf anterior continua vigent, es considera convenient prorrogar el contingut dels punts 6 i 7 de l'Acord de 25 de juny de 2007 des del curs 2008-2009 fins que s'acordi la seva modificació.

Barcelona, 12 de juny de 2008

Per l'Administració:

Per les organitzacions sindicals:

FE CCOO
FETE-UGT
USTEC-STEs.IAC
ASPEPC-SPS

(09.168.015)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal