DOGC núm. 5420. Pla millora (APROVATS x DINERS) -ampliació termini-0

626 14/07/2009, 09:24       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1948/2009, de 6 de juliol, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds per a la selecció d'instituts d'educació secundària que imparteixen ensenyaments professionals, artístics o especialitzats, per ser inclosos, a partir del curs 2009-2010, en el Projecte de qualitat i millora contínua. (Pàg. 56218)

RESOLUCIÓ

EDU/1948/2009, de 6 de juliol, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds per a la selecció d'instituts d'educació secundària que imparteixen ensenyaments professionals, artístics o especialitzats, per ser inclosos, a partir del curs 2009-2010, en el Projecte de qualitat i millora contínua.

Mitjançant la Resolució EDU/1781/2009, de 22 de juny (DOGC núm. 5410, de 30.6.2009), es va convocar concurs públic per a la selecció d'instituts d'educació secundària que imparteixen ensenyaments professionals, artístics o especialitzats, per ser inclosos, a partir del curs 2009-2010, en el Projecte de qualitat i millora contínua.

El temps necessari per dur a terme les activitats prèvies a la presentació de la sol·licitud aconsellen ampliar el termini de 20 dies hàbils previst a la base general 6.1 de la convocatòria.

Per tot això,

Resolc:

Article únic

S'amplia fins al 18 de setembre de 2009 el termini de presentació de sol·licituds previst a la base general 6.1 de la Resolució EDU/1781/2009, de 22 de juny, per la qual es convoca concurs públic per a la selecció d'instituts d'educació secundària que imparteixen ensenyaments professionals, artístics o especialitzats, per ser inclosos, a partir del curs 2009-2010, en el Projecte de qualitat i millora contínua.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 6 de juliol de 2009
Josep Francí i Carreté
Director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

(09.184.056)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal