Oposicions 2009. Documentació a lliurar per part dels aspirants seleccionats0

1219 20/07/2009, 12:58       #Oposicions,

Quina documentació, com i on han de presentar els aspirants seleccionats?

Al voltant del 5 d'agost es publicarà al DOGC la resolució de seleccionats/des a les oposicions 2009. A partir de l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta llista disposareu de 20 dies naturals  per lliurar tota la documentació que s'especifica a la base 8.1 de la convocatòria.


En breu el Departament publicarà una modificació de la convocatòria ja que a la relació de documentació a lliurar s'hi ha omès la necessitat d'acreditar el certificat d'aptitud pedagògica (CAP) o equivalent.


Us facilitem un model d'instància per a presentar juntament amb la resta de documentació:

  • Fotocòpia compulsada del títol
  • Fotocòpia compulsada del CAP o equivalent
  • Dues fotocòpies del document nacional d'identitat (DNI)
  • Certificat mèdic ordinari
  • Declaració jurada o promesa
  • Dictamen (seleccionats pel torn de reserva).
  • Sol·licitud de transferència bancària (només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Educació).

La presentació de la documentació dels aspirants seleccionats pot fer-se per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i ha d'estar adreçada a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d'Educació. La documentació pot ser lliurada per qualsevol persona; no cal que ho faci la persona directament interessada.

"Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigeixin.

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) A les oficines de correus, en la forma que s'estableixi per reglament.

d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents."


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal