DOGC núm. 5473. Proves d'accés a les universitats de Catalunya del curs 2009-20100

867 29/09/2009, 10:28       #DOGC,

RESOLUCIÓ IUE/2598/2009, de 15 de setembre, per la qual es fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya del curs 2009-2010. (Pàg. 72558)

RESOLUCIÓ

IUE/2598/2009, de 15 de setembre, per la qual es fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya del curs 2009-2010.

La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, estableix que l'accés al sistema universitari públic de Catalunya ha de respectar els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Si bé correspon a les universitats l'admissió dels estudiants, el departament competent en matèria d'universitats ha d'adoptar les mesures pertinents perquè les universitats puguin actuar coordinadament en matèria d'accés a la universitat, a fi de garantir que els estudiants concorrin als processos d'accés amb igualtat d'oportunitats. Amb aquesta finalitat, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha d'oferir processos d'accés per a les universitats que s'hi acullin, els quals han de ser respectuosos amb l'autonomia universitària.

De conformitat amb el que estableixen el Reial decret 1640/1999, de 22 d'octubre, pel qual es regula la prova d'accés als estudis universitaris; la Resolució UNI/891/2004, d'1 d'abril, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica de la inscripció per a les proves d'accés a les universitats de Catalunya i de consulta dels resultats que s'hi ha obtingut, i la Resolució IUE/1355/2007, de 27 d'abril, per la qual es regulen les comissions de caràcter permanent del Consell Interuniversitari de Catalunya;

Per tot això, i amb l'acord previ de la Comissió d'accés i afers estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 10 de juny de 2009;

En exercici de les competències que em corresponen,

Resolc:

Fer públic l'Acord de 10 de juny de 2009, de la Comissió d'accés i afers estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, pel qual es determina el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya del curs 2009-2010, que figura a l'annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 15 de setembre de 2009

Josep Huguet i Biosca
President del Consell Interuniversitari de Catalunya

Annex

Acord de 10 de juny de 2009, de la Comissió d'accés i afers estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, pel qual es determina el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya del curs 2009-2010

Inscripció per a la realització de les proves d'accés a la universitat en la convocatòria del mes de juny dels estudiants que hagin cursat batxillerat el curs 2009-2010:

Prematrícula: del 25 de febrer al 5 de març de 2010 (aquesta prematrícula no serà modificable pel que fa a la llengua estrangera i a la matèria comuna, història o filosofia).

Formalització definitiva de la matrícula: del 20 al 31 de maig de 2010.

Inscripció per a la realització de les proves d'accés a la universitat en la convocatòria del mes de juny dels estudiants que es presenten per lliure: del 10 al 22 de març de 2010.

Inscripció per a la realització de les proves d'accés a la universitat en la convocatòria extraordinària de setembre: del 16 al 22 de juliol de 2010.

Realització de les proves d'accés a la universitat

Dies 8, 9 i 10 de juny de 2010.

Dies 7, 8 i 9 de setembre de 2010.

(09.253.104)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal