Màster de formació del professorat d'educació secundària, batxillerat i formació professional0

1447 07/10/2009, 07:44       #Interins i substituts,

Preinscripció: 21, 22 i 23 d’octubre de 2009

El procés de preinscripció per a aquesta edició serà únic i anirà a càrrec de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, la qual gestionarà l’accés al màster de l’estudiantat diplomat o llicenciat, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.

La preinscripció es farà al portal https://accesnet.gencat.cat.

L’inici del màster serà a partir del 2 de novembre, d’acord amb el calendari de cada universitat.

Objectiu general

És un màster d’orientació professional imprescindible per exercir la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, que substitueix l’antic certificat d’aptitud pedagògica (CAP).

Accés al màster

Va adreçat a l’estudiantat que ja tingui una diplomatura o una llicenciatura superada i vulgui ser professorat d’ensenyament secundari o de formació professional. En aquesta primera convocatòria, per accedir a les diferents especialitats del màster, caldrà estar en possessió d’una titulació concordant o idònia amb l’especialitat docent d’acord amb les resolucions del Departament d’Educació per a l’accés a la borsa d’interins.

Podeu consultar la relació de titulacions i especialitats docents a l’adreça www.gencat.cat/educacio, a l’apartat borsa de treball de personal docent.

Assignació de places

L’assignació de places es farà el 30 d’octubre i el període de matriculació serà a partir del 2 de novembre, d’acord amb el calendari de cada universitat.

L’assignació de places es farà segons la nota d’accés, és a dir, la nota mitjana de l’expedient acadèmic, independentment de quan s'hagi tancat l'expedient de la carrera universitària que doni accés a l’especialitat de màster que se sol·licita (no es tindran en compte les certificacions suplementàries per a determinades titulacions).

Per calcular la nota mitjana de l’expedient acadèmic es tindrà en compte el que prescriu el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial i diversos reials decrets que aproven les directrius generals pròpies dels títols corresponents (BOE d'11 de juny de 1994).

Acreditació del nivell de la tercera llengua

D’acord amb la normativa, cal acreditar el nivell B1 d’una tercera llengua en accedir al màster. Excepcionalment, i per a aquesta primera edició, l’acreditació del nivell de la tercera llengua es podrà fer en finalitzar el màster. Les universitats catalanes no expediran el títol del màster a aquells estudiants que no hagin acreditat el nivell d’aquesta tercera llengua corresponent en acabar el màster.

Durada del màster

60 crèdits ECTS durant un any acadèmic, amb la possibilitat de cursar-lo a temps parcial durant dos anys acadèmics, d’acord amb la universitat que l’imparteixi.

Pràcticum

Els estudiants del màster realitzaran el pràcticum als centres seleccionats pel Departament d’Educació (Ordre EDU/122/2009, d’11 de març; Resolució EDU/2050/2009, de 25 de juny). La distribució dels centres de pràctiques es farà preferentment per criteris de proximitat territorial o d’especialitat del màster. En el cas d’aquells estudiants que ja estiguessin treballant com a docents (en centres concertats o públics), no podran realitzar el pràcticum al seu centre i es buscarà un altre centre en el qual dur a terme les pràctiques del màster.

Preu del màster

El preu serà de 18 euros per crèdit, a l’empara del Decret 110/2009, de 14 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2009-2010

Organització de la docència

Cada universitat determinarà els horaris, els grups, les especialitats i altres especificacions acadèmiques.

Sortides professionals

Aquest màster acredita la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l’exercici de la professió docent en centres públics i privats d’educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional.

Universitats participants:

Aquestes universitats organitzaran de manera coordinada el màster de formació del professorat d’educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional, en la seva edició 2009-2010, d’acord amb el repartiment d’especialitats i grups de la taula annexa.

Normativa de referència

Sobre el màster: Reial decret 276/2007, de 23 de febrer; Reial decret 1393/2007, de 29 de octubre; Resolució de 17 de desembre de 2007 (Acord de Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007); Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre; Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

Sobre la nota mitjana dels expedients acadèmics: Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre.

Departament d’Educació: Resolucions EDU/2273/2006, de 27 de juny; EDU/1769/2007, de 12 de juny; EDU/1911/2008, de 10 de juny; EDU/163/2009, de 3 de febrer; i EDU/1614/2009, de 4 de juny.

Centres de pràctiques: Ordre EDU/122/2009, d’11 de març; Resolució EDU/2050/2009, de 25 de juny.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal