DOGC núm. 5482. Aptes en la fase de pràctiques 0

1058 13/10/2009, 08:29       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/2748/2009, de 5 d'octubre, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents. (Pàg. 76451)

DOGC núm. 5584 10/03/2010. Modificació annex 1 i 6

Resolc:

.1 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març (DOGC núm. 4850, de 27.3.2007), les persones aspirants que figuren a l'annex 1, que van ser nomenades funcionàries en pràctiques per la Resolució EDU/1853/2008, de 6 de juny (DOGC núm. 5153, de 16.6.2008), i que no van poder ser avaluades amb la seva promoció atès que durant el curs acadèmic 2007-2008 van prestar serveis inferiors a sis mesos.

.2 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març, les persones aspirants que figuren a l'annex 2, nomenades funcionàries en pràctiques per la Resolució EDU/1853/2008, de 6 de juny, que van ser declarades no aptes durant el curs acadèmic 2007-2008.

.3 S'accepten les renúncies als drets que els pugui correspondre per la seva participació en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març, de les persones aspirants seleccionades que es detallen a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

.4 S'accepten les renúncies als drets que els pugui correspondre per la seva participació en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener (DOGC núm. 4298, d'11.1.2005), de les persones aspirants seleccionades que es detallen a l'annex 4 d'aquesta Resolució.

.5 Declarar aptes i aprovades en el procés selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques del cos de mestres i dels cossos de professors d'ensenyament secundari per la Resolució EDU/620/2009, de 4 de març (DOGC núm. 5338, de 13.3.2009), llevat dels casos que s'especifiquen en els punts següents.

.6 Les persones aspirants que es detallen a l'annex 5 d'aquesta Resolució no han estat avaluades del període de pràctiques pel fet de tenir concedit l'ajornament de la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 2008-2009.

.7 Les persones aspirants que es detallen a l'annex 6 d'aquesta Resolució, que han prestat serveis durant un període inferior a sis mesos, establert a la base 1 de la Resolució EDU/2907/2008, de 26 de setembre, de regulació de la fase de pràctiques, que no han estat avaluades durant el curs acadèmic 2008-2009 per causes justificades i, en conseqüència, han de repetir la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 2009-2010.

.8 Declarar no aptes a la fase de pràctiques les persones aspirants que es detallen a l'annex 7 d'aquesta Resolució, les quals, segons el que disposa la base 10.3 de la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer, es poden incorporar amb les persones aspirants seleccionades de la promoció següent per repetir per una única vegada la fase de pràctiques.

.9 S'accepten les renúncies als drets que els pugui correspondre per la seva participació en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/618/2008, de 28 de febrer, de les persones aspirants seleccionades que es detallen a l'annex 8 d'aquesta Resolució.

.10 Les persones aspirants que es detallen a l'annex 9 han estat baixa per defunció.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal