Autonomia de Centres i Calendari de negociació. Cap avenç significatiu0

847 28/01/2010, 08:55       #Mesa sectorial,

Ordre del dia:

1. Calendari de negociació.

2. Projecte de decret d’autonomia de centres educatius.

3. Torn obert de paraules.

1. Calendari de negociació.

Els sindicats reiterem la demanda que s'aturi la consulta del decret d'autonomia al Consell Escolar de Catalunya mentre s'estigui negociant a la Mesa.

Pel que fa al calendari proposem reunions de la Mesa dos dies a la setmana, i fixar la data del 19 de febrer com a límit per a arribar a un acord. Els dimecres es negociaria el decret d'autonomia i els divendres els altres temes.

El Departament accepta la proposta, però demana que hi hagi flexibilitat per allargar la negociació durant quatre setmanes i acabar el 26 de febrer, i reitera el compromís de suggerir al president del Consell Escolar que no emeti cap dictamen fins que s'hagi acabat la negociació, tot i que recorda que és un ens autònom.

Els sindicats ens refermem en la data del 19 de febrer, tot i que en funció de la negociació manifestem la disposició a perllongar aquest termini una setmana.

2. Projecte de decret d’autonomia de centres educatius.

Document de treball (Accés restringit)

Els sindicats exposem algunes qüestions bàsiques:

1a. El projecte de direcció no pot estar per sobre del projecte de centre.

2a. El projecte de centre ha de ser elaborat i aprovat pel claustre i ratificat perl consell escolar.

3a. El curriculum, els objectius, les competències bàsiques i la identitat no poden ser diferents a cada centre.

4a. Regulació homogènia i igualitària dels càrrecs directius de tots els centres.

5a. Els acords de coresponsabilitat no tenen sentit. Els recursos s'han de repartir equitativament i en segona instància han d'anar en funció de les necessitats de l'alumnat.

El Departament no pot donar una resposta concreta a cap d'aquests temes, però fa alguns comentaris.

El projecte de direcció s'ha d'adaptar al projecte de centre, tot i que aquell pot proposar una modificació del projecte de centre. Pel que fa a la seva aprovació està regulada per la llei.

Les competències bàsiques són les mateixes per a tots els centres, només pot variar la concreció curricular per adaptar-se a les necessitats dels alumnes.

Pel que fa a l'autonomia organitzativa, ja hi ha un acord de govern que s'ha de respectar. Els centres només poden concretar el nombre de càrrecs, però respectant els límits de l'acord. El Departament es compromet a mantenir el mateix nombre de càrrecs de govern i de coordinació, tot i que pugui canviar el nom. Les normes d'organització de cada centre les ha d'aprovar el consell escolar. Es reconeix que el debat que ara es té a la mesa es pot traslladar als centres.

Els acords de coresponsabilitat són els actuals plans d'autonomia i en fa una valoració positiva.

Es denana que donem una llista d'articles que considerem d'obligada negociació.

ASPEPC·SPS manifestem que l'Administració està adoptant una línia de "laissez faire", i que no hi estem d'acord. Defensem, a tall d'exemple, que el nombre de departaments als centres ha d'estar regulat per l'Administració i s'han d'aplicar els mateixos criteris a tots cel centres.

D'altra banda els projectes didàctics propis (article 17) afecten directament les condicions de treball del professorat. Se'ns poden assignar tasques que poden no tenir res a veure amb la docència.

Demanem que hi hagi regulacions, i que l'aprovació per part del claustre sigui preceptiva per a qualsevol aspecte organitzatiu.

Com a resposta el Departament manifesta que sempre es demanarà el rendiment de comptes dels centres (I nosaltres preguntem, "Com?")

Finalment, a tall d'exemple del model desregulador que planteja el Departament, quan s'ha parlat de la potestat del director per a contractar tot el personal interí i substitut entre qualsevol dels que figurin a la borsa, apartat que ASPEPC·SPS ha criticat durament, un dels representants del departament ha respost que si el que pretenem és que el criteri sigui l'ordre de llista "això s'ha acabat!".

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal