Calendari Escolar, Substitucions, Nomenaments i propostes d'ASPEPC·SPS0

1143 10/02/2010, 14:12       #Mesa sectorial, #Interins i substituts,

Resum de la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya del dia 5 de febrer de 2010.

1.- Ordre de calendari escolar.

El Departament lliura la proposta de desenvolupament de l'article 9 de l'ordre de calendari, que probablement es publicaria dins de les Instruccions d'Organització i funcionament:

“En el marc del que estableix l’article 9 de l’ordre..., la direcció dels SSTT, a petició motivada de les direccions dels centres públics i de la titularitat dels centres concertats de les escoles d’una zona o, si s’escau, dels representants del consell escolar municipal, podrà autoritzar la realització de jornada intensiva de quatre hores de classe en horari matinal als centres d’aquella zona, a partir del 13 de juny de 2011. L’autorització haurà de considerar causes objectives i fonamentades que la justifiquin. També s’haurà de tenir en compte el consens de la comunitat educativa, especialment dels pares i mares expressat a través de les seves representacions, la coherència de la jornada escolar en els centres de la zona i la compatibilitat amb la prestació, en el seu cas, dels serveis de transports i de menjador escolar.”

ASPEPC·SPS reiterem, en solitari, el que hem vingut dient els darrers anys, en el sentit que l'opció de jornada intensiva s'estengui també als instituts de secundària. El Departament s'hi nega, adduint que ja s'està preparant un apartat de les Instruccions d'Organització i Funcionament, que regularà la flexibilitat de l'horari lectiu dels alumnes de secundària a partir d'una data determinada de juny. Tanmateix, cal tenir present que des del punt de vista laboral, el que interessa és que el professorat estigui dispensat d'anar al centre a les tardes, tal com passa a primària durant la jornada intensiva, per la qual cosa insistim en la nostra demanda.

2.- Substitucions.

a) Precedents:

A la Mesa Sectorial del dia 20 de gener, el Departament va manifestar la seva voluntat d'incloure les propostes de millora del procediment de nomenaments telemàtics en el marc de la negociació que es durà a terme entre l'administració i les diferents organitzacions sindicals fins al proper 26 de febrer. En aquesta mateixa reunió el Departament també va comunicar que, al marge del resultat de la negociació, a partir del 8 de febrer s'ampliaran de dos a tres dies setmanals els nomenaments telemàtics. A partir d'aquesta data aquests es realitzaran tots els dilluns, dimecres i divendres.

A la Mesa Sectorial del dia 29 de gener, totes les organitzacions sindicals exposen les seves consideracions i propostes relacionades amb l'actual sistema de nomenaments telemàtics i en una reunió intersindical posterior es decideix elaborar un document unitari per tal de fer-lo arribar al Departament abans de la mesa sectorial del dia 5 de febrer. En aquest document es recullen les següents propostes unitàries:

 • Nomenaments diaris
 • Incorporació al centre el mateix dia de l'adjudicació i no el dia següent
 • Contracte mínim de 1/2 jornada. No als terços de jornada.
 • Ampliació de la freqüència d'obertura dels terminis de consulta i modificació de les dades de la borsa.
 • Possibilitat de demanar només algunes comarques del servei territorial triat com a preferent en el cas de les jornades senceres.
 • Possibilitat de demanar només jornades reduïdes.
 • Necessitat de conèixer totes les persones disponibles per SSTT i especialitats.
 • Unificació de criteris entre tots els Serveis Territorials.

b) Resposta del Departament a la Mesa Sectorial del dia 5 de febrer:
El Departament lliura un document a tots els assistents on bàsicament es recullen les modificacions introduïdes en el sistema d'adjudicacions telemàtiques arrel de la publicació de la publicació de la Resolució EDU/3706/2009, de 18 de desembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1279/2009, de 4 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs 2009-2010:

 • Fusió de les peticions dels àmbits A i B.
 • Jornades reduïdes: es poden demanar una a una i limitar el seu àmbit territorial.
 • Desaparició de la figura del "substitut reserva".

Cal recordar que les modificacions derivades d'aquesta Resolució s'estan aplicant des del dia 8 de gener, molt abans de l'inici de l'actual procés de negociació, per la qual cosa aquestes millores són fruit de la pressió exercida pels sindicats abans de l'inici de la negociació i en cap cas es poden atribuir a la voluntat negociadora del Departament que en aquesta reunió únicament es mostra disposat a dialogar sobre els següents aspectes:

 • Compromís de fer públiques les llistes amb el nom i número d'ordre de totes les persones disponibles, per serveis territorials i especialitats, en els taulers d'anuncis dels diferents serveis territorials durant la primera setmana de cada mes. A petició d'ASPEPC·SPS s'estudiarà la possibilitat de penjar les mateixes llistes en format PDF en els webs de cadascun dels serveis territorials.
 • Increment de la freqüència d'obertura dels terminis per modificar les dades de la borsa a partir del setembre de 2010, de manera que els aspirants almenys puguin accedir a l'aplicació cada dos mesos.

Des d'ASPEPC·SPS considerem que en relació a la millora de les condicions laborals del professorat interí i substitut, aquests dos darrers punts, tot i ser importants i haver estat reivindicats reiteradament pel nostre sindicat, no deixen de ser aspectes secundaris al costat de la proposta de que els contractes mínims tornin a ser de mitja jornada. Per aquest motiu avancem que no signarem cap acord que no inclogui aquesta demanda.

c) Altres propostes d'ASPEPC·SPS amb relació a les substitucions:
 • Que s'adjudiquin les especialitats del grup A abans que les del grup B (cos de professors tècnics de formació professional) per evitar els greuges que es poden donar en el cas de les persones que tenen reconegudes més d'una especialitat.
 • Que el professorat de secundària amb disponibilitat per primària pugui manifestar la seva voluntat de treballar en jornades reduïdes per a cadascun dels dos cossos de forma independent.
 • Que s'elimini la darrera pantalla de l'aplicació on els aspirants de les províncies de Barcelona i Tarragona estan obligats a seleccionar un segon servei territorial (antic àmbit C) ja que a efectes pràctics en el procés d'adjudicació telemàtic mai es recorre a aquesta opció. En el cas que algun servei territorial esgoti els aspirants disponibles d'una determinada especialitat, les substitucions es poden oferir pel procediment de difícil provisió.
 • Que l'aplicació permeti prioritzar entre vacant i substitució (sobretot de cara als nomenaments de finals d'agost). Es pot donar el cas que una persona prefereixi una vacant de jornada reduïda abans que una substitució de jornada sencera.
 • Que el sistema prioritzi el professorat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% a l'hora d'adjudicar les substitucions tal com es desprèn del Decret 2273/2006. Actualment l'aplicació no té en compte aquesta variable.
 • Que es reconeguin les titulacions equivalents o superiors al certificat d'aptitud d'EOI segons el Marc Comú Europeu a efectes de reconeixement de la competència docent per impartir les especialitats de llengües estrangeres corresponents.
 • Que el fet d'estar treballant en un centre municipal dependent de la borsa de treball del Consorci d'Educació de Barcelona no es consideri un motiu per a ser exclòs de la borsa del Departament d'Educació, sempre i quan aquest fet s'acrediti documentalment.
 • Que el fet d'estar treballant en un centre dependent de la borsa de treball d'una altra comunitat autònoma no es consideri un motiu per a ser exclòs de la borsa del Departament, sempre i quan aquest fet s'acrediti documentalment.
 • Que es regulin més detalladament les proves de idoneïtat que cal superar per impartir determinades especialitats d'EOI i CF. Més transparència en tot el procés de selecció.
 • Que s'unifiquin els criteris emprats per a cadascun dels serveis territorials pel que fa a les substitucions de difícil provisió. Què es prioritza? El número d'ordre o el servei territorial preferent?

3.- Nomenaments.

Per manca de temps, aquest punt de l'ordre del dia es posposa fins a la mesa sectorial prevista per al proper divendres 12 de febrer. Del que diuen els representants del Departament entenem que se'ns vol informar sobre el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals i no pas sobre "nomenaments" tal com s'indicava a l'ordre del dia.


Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal