DOGC núm. 5579. Centres que imparteixen formació proves d'accés cicles formatius -modificació-0

654 03/03/2010, 08:32       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/515/2010, de 25 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EDU/1763/2009, de 12 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres que imparteixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2009-2010, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació. (Pàg. 16451)

RESOLUCIÓ

EDU/515/2010, de 25 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EDU/1763/2009, de 12 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres que imparteixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2009-2010, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació.

La Resolució EDU/1763/2009, de 12 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres que imparteixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs de 2009-2010, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació, es va publicar al DOGC núm. 5408, de 26.6.2009.

El punt 14.1 estableix un coeficient multiplicador de la qualificació de la formació que es considera que s'ha d'incrementar a fi de facilitar que més persones puguin prosseguir la seva formació al llarg de la vida.

D'altra banda, és oportú estendre els efectes de la formació per a les proves d'accés als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny i als ensenyaments esportius, atès que corresponen al mateix nivell i tenen, igualment, caràcter professionalitzador.

Per això,

Resolc:

Article 1

Modificar l'apartat 14.1 de la Resolució EDU/1763/2009, de 12 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres que imparteixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs de 2009-2010, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació, es va publicar en el sentit següent:

.14.1 La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,40 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius de formació professional, d'arts plàstiques i disseny o dels ensenyaments esportius..

Article 2

Estendre l'àmbit d'aplicació de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius, als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny i als ensenyaments esportius.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de febrer de 2010

Josep Francí i Carreté
Director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

(10.050.067)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal