DOGC núm. 5582. Línies de subvencions i projectes del Departament d'Educació -convocatòria-0

2069 08/03/2010, 09:24       #DOGC,

ORDRE EDU/123/2010, d'1 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les línies de subvencions i projectes del Departament d'Educació i les bases específiques dels programes que les integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2010. (Pàg. 17563)

Es convoquen, per a l'any 2010, les línies de subvencions i projectes de tots els programes que consten a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

2.2 Les línies de subvencions i projectes regulades per aquesta Ordre són les següents:

2.2.1 Línia de subvencions i projectes adreçada als centres educatius.

Programa A. Subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys (codi 221A EN03).

Programa B. Subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial (codi 221B EN03).

Programa C. Subvencions per al suport a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l'alumnat estranger de nova incorporació (codi 221C EN03).

Programa D. Subvencions per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques (codi 221D EN03).

Programa E. Subvencions als centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular i de continguts digitals (codi 221E EN04).

Programa F. Subvencions als centres i escoles d'ensenyament no superior de Catalunya que compten amb grups escolars de música o dansa per participar en intercanvis o trobades (codi 221F EN07).

Programa G. Subvencions a grups d'alumnat que cursa ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països (codi 221G EN07).

Programa H. Selecció de projectes de biblioteca escolar .puntedu., un espai d'aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius (codi 221H EN07).

Programa I. Selecció de projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres (codi 221I EN07).

Programa J. Subvencions a centres educatius de Catalunya que imparteixen ensenyaments d'educació secundària per a l'aprenentatge actiu d'idiomes (codi 221J EN07).

2.2.2 Línia de subvencions adreçada al professorat.

Programa A. Subvencions al professorat de nivell no universitari i als cossos d'inspecció per a la realització d'activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres i per a altres activitats de formació (codi 222A EN07).

2.2.3 Línia de subvencions adreçada a les famílies i a l'alumnat.

Programa A. Subvencions a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals per discapacitats psíquiques, motrius o sensorials matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat dels de la ciutat de Barcelona, per a l'assistència a convivències escolars (codi 223A EN04).

2.2.4 Línia de subvencions adreçada a entitats i associacions.

Programa A. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics (codi 224A EN04).

Programa B. Subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor d'alumnes i persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, i dels seus familiars (codi 224B EN04).

Programa C. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat Escoles Obertes (codi 224C EN04).

Programa D. Subvencions destinades al finançament d'activitats i al funcionament de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat, i d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnat de centres educatius no universitaris (codi 224D EN04).

Programa E. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants en els centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat dels de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària (codi 224E EN04).

Programa F. Subvencions a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari i per a despeses de funcionament, informació i difusió (codi 224F EN07).

2.2.5 Línia de subvencions adreçada als ajuntaments.

Programa A. Subvencions als ajuntaments, llevat del de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics (codi 225A EN04).

Programa B. Subvencions als ajuntaments, llevat del de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat Escoles Obertes (codi 225B EN04).

Programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d'infants, llevat del de la ciutat de Barcelona, per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides (codi 225C EN04).

Programa D. Subvencions als ajuntaments per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants en centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat del de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària (codi 225D EN04).

El termini de presentació de sol·licituds, si les bases específiques de cada programa no n'estableixen un altre, és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal