DOGC núm. 5593. Accés a Càtedra 2009 -modificació llista definitiva dels seleccionats-0

1483 23/03/2010, 08:08       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/748/2010, de 17 de març, de modificació de la Resolució EDU/3250/2009, de 17 de novembre, per la qual es fa pública, per a cada cos de catedràtics, la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació del barem. (Pàg. 22692)

RESOLUCIÓ

EDU/748/2010, de 17 de març, de modificació de la Resolució EDU/3250/2009, de 17 de novembre, per la qual es fa pública, per a cada cos de catedràtics, la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació del barem.

La Resolució EDU/417/2009, de 23 de febrer (DOGC núm. 5326, de 25.2.2009), va fer pública la convocatòria d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

La Resolució EDU/3250/2009, de 17 de novembre (DOGC núm. 5513, de 25.11.2009), va fer pública, per a cada cos de catedràtics, la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem.

Una vegada resolts els recursos de reposició que s'han interposat contra la Resolució EDU/3250/2009, de 17 de novembre,

Resolc:

—1 Modificar el punt 2 de la Resolució EDU/3250/2009, de 17 de novembre, de manera que el nombre de places inicials de l'oferta d'ocupació s'incrementa en cada cos fins a arribar al 10% del total de places. Amb aquest increment la distribució total de places per cossos és la que es detalla a continuació:

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari: 770 places.

Cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes: 24 places.

Cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny: 14 places.

—2 Incloure a l'annex de la Resolució EDU/3250/2009, de 17 de novembre, els aspirants que es relacionen a l'annex 1 d'aquesta Resolució, que són seleccionats a conseqüència de l'estimació del recurs de reposició que han interposat.

—3 Incloure a l'annex de la Resolució EDU/3250/2009, de 17 de novembre, els aspirants seleccionats que es relacionen a l'annex 2 d'aquesta Resolució, que cobreixen les places addicionals fins al 10% de les places inicials que s'esmenten al punt 1 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei, 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 17 de març de 2010

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

N: Número d'ordre.

A1: Apartat 1, màxim 5,5000 punts.

A2: Apartat 2, màxim 3,0000 punts.

A3: Apartat 3, màxim 3,0000 punts.

P: Puntuació total, màxim 10,0000 punts.

N

Cognom i nom

DNI

A1

A2

A3

P

204bis

Piñol Masot, Maria Rosa

046211361Z

5,5000

3,0000

2,3733

10,0000

243bis

Fernández Nerin, Alexandre

017987824F

5,5000

3,0000

2,2500

10,0000

416bis

Fa Carne, Maria Antònia

040888244V

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

440bis

Bergada Marimon,Ramón-Miquel

078061891Y

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

462bis

Miquel Argiles, M. Mar

040888009N

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

509bis

Clar Martinez, Rosa

043403879G

5,5000

3,0000

2,0000

10,0000

606bis

Pla-Giribert Enrich, M.Teresa

040294063H

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

633bis

Peralta Mas, Lourdes

045460183Q

5,5000

3,0000

1,8750

10,0000

673bis

Pérez Moreno, Ginesa de la C.

046311128F

5,5000

3,0000

1,7750

10,0000

Annex 2

N: Número d'ordre.

A1: Apartat 1, màxim 5,5000 punts.

A2: Apartat 2, màxim 3,0000 punts.

A3: Apartat 3, màxim 3,0000 punts.

P: Puntuació total, màxim 10,0000 punts.

N

Cognom i nom

DNI

A1

A2

A3

P

766

López Garcia, José Diego

007003691F

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

767

Cabiscol Català, Rosa

040875189A

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

768

Segarra Serra, Andreu

040916548P

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

769

Reverte Ferre, Josep Manel

040922786J

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

770

Bueno Fernandez, José Antonio

016508000A

5,5000

3,0000

1,7500

10,0000

(10.076.058)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal