Mapa escolar, Plantilles i Destinacions provisionals curs 2010-2011 (adjudicacions d'estiu)0

3552 25/03/2010, 19:04       #Mesa sectorial, #LEC, #Interins i substituts,

Resum de la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya del dia 23 de març de 2010.

1) Lectura i aprovació, si escau, de les actes de la Mesa Sectorial

 • 11/2009 corresponent a la reunió del dia 21 d'octubre de 2009
 • 2/2010 corresponent a les sessions: 27, 29 de gener de 2010, 3, 5, 10, 12, 17, 19 i 24 de febrer de 2010)

Atesa l’extensió de les actes es posposa la seva aprovació i s’obre un termini per incorporar esmenes.

2) Projecte de Decret Mapa Escolar

Els representats del Departament expliquen el contingut de l’esborrany del proper decret sobre el mapar escolar, preceptiu segons la LEC. Informen que ha hagut un canvi en el concepte de mapa escolar, que ja no ha de ser entès com a instrument per la planificació i programació de l’oferta educativa pública, sinó com una “fotografia” el més precisa possible de l’estat actual dels serveis que aquesta oferta incorpora.

La part sindical indica que és evident que cal que una administració pública faci un catàleg dels seus serveis, però que aquesta no és la funció del mapa escolar. Els delegats d’ASPEPC·SPS pregunten quin serà l‘instrument per a fer pública la planificació i programació de l’oferta educativa atès que el nou mapa no té aquesta funció. La resposta és que no està prevista l’elaboració d’una eina amb aquestes funcions. S’entén la raó d’aquesta decisió atenent a fets prou recents, com la sobtada desaparició de línies de batxillerat o l’anterior liquidació no menys fulminant del batxillerat nocturn.

3) Resolucions Plantilles

Els delegats d’ASPEPC·SPS objecten les ja habituals mancances de la resolució per la qual es fixen els criteris per a les confecció de plantilles:

Amb caràcter general reclamen:

 • La supressió de la referència a la “polivalència de les atribucions” docents si no està explícitament condicionada a l’especialitat docent.
 • El cessament de l’adjudicació de llocs de treball a través dels plans de millora i suport (aprovats per diners) i d’altres procediments semblants i que no es concedeixen nous plans.
 • La no aplicació de l'acord de govern de 30 de juny de 2009 (hores extres), en el qual insisteix el departament, malgrat el rebuig gairebé unànime de tots els claustres.

Com a punts més concrets:

 • Manifesten la seva oposició a la reducció de les especialitats de llatí i grec a una sola de cultura clàssica si això ha de suposar desaparició de places.
 • Demanen increment d’hores lectives atribuïdes a la docència de batxillerat: la proposta del departament és insuficient per a desplegar el currículum amb suficiència.
 • Demanen l’increment de les dotacions per les aules d’acollida, que és clarament insuficient.
 • Demanen la dotació suficient per tal de cobrir totes les hores de reducció del professorat major de 55 anys. La proposta del departament fa inviable la seva cobertura efectiva: no sabem quin sentit té reconèixer un dret als treballadors i després no sol no fer-lo possible sinó directament fer-lo inviable.

4) Adjudicació de destinacions provisionals curs 2010-2011

a) Principals novetats

Els representants del Departament exposen les principals novetats de la proposta de resolució per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals:

 • Tal com es va avançar a la mesa sectorial del dia 12 de febrer, es confirma la pròrroga del nomenament fins el 31 d'agost de 2011 de tots els interins que ocupen una vacant de dedicació completa en centres d'ensenyaments secundaris, sempre i quan la data d'inici d'aquest sigui anterior al 31 de desembre de 2009. Aquests canvis es podran comprovar al portal època
 • Els efectes de les adjudicacions que es puguin obtenir aquest estiu seran per un sol curs per a tots els col·lectius, per tant tots els nomenaments finalitzaran el 31 d'agost de 2011.
 • Un cop tramesa la sol·licitud telemàtica, el sistema informàtic oferirà la possibilitat de procedir a la seva anul·lació des de la mateixa aplicació i poder tornar a presentar una nova sol·licitud telemàtica, sempre i quan es faci dins el termini establert.
 • S'amplien de 30 a 40 el nombre de peticions de la fase d'elecció a la sol·licitud telemàtica.
 • Els resultats de les adjudicacions d'enguany es notificaran directament mitjançant una resolució definitiva per a tots els col·lectius. No es publicarà la llista provisional amb les adjudicacions dels funcionaris de carrera com altres anys.
 • S'avança aproximadament un mes el calendari de tot el procediment tal com es descriu en el següent apartat.

b) Previsió de terminis relacionats amb el procediment d'adjudicació de destinacions d'estiu
Termini Actuació Col·lectius afectats
Del 26 al 30 d'abril de 2010 Presentació de sol·licituds per no continuar a la mateixa destinació provisional del curs 2009-2010 (renúncia al segon any de nomenament). - Funcionaris de carrera que ocupen una destinació provisional
- Interins de secundària
Del 6 al 18 de maig de 2010

Primer termini de presentació de sol·licituds per poder optar a una vacant de jornada completa per el curs 2010-2011.

Actualització i modificació de dades de la borsa per al curs 2010-2011

- Substituts de secundària amb serveis prestats (bloc 1)
- Interins de secundària amb nomenament posterior al 31.12.2009.
- Interins i substituts de primària
Al voltant del 21 de maig de 2010 Publicació de la llista de professorat cessat a 31 d'agost de 2010 per algun dels motius previstos a la base 2.1 de la resolució (acceptació de la renúncia entre d'altres). - Funcionaris de carrera amb destinació provisional
- Interins de secundària
Del 25 de maig al 8 de juny de 2010 Segon termini de presentació de sol·licituds per poder optar a una vacant per el curs 2010-2011. - Funcionaris de carrera que ocupen una destinació definitiva i vulguin sol·licitar comissió de serveis
- Funcionaris de carrera que ocupen una destinació provisional i que siguin cessats
- Interins cessats
Al voltant del 29 de juny de 2010 Publicació de la Resolució definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals curs 2010-2011. - Tots els aspirants.
c) Aportacions d'ASPEPC·SPS

Els representats d'ASPEPC·SPS a la mesa sectorial, a banda de manifestar un cop més el seu desacord amb la discrecionalitat i arbitrarietat dels procediments amb els quals es proveeixen moltes vacants (propostes per part dels serveis territorials i direccions, llocs de treball “singulars” i altres) han demanat:

 • Que l'ampliació fins a 40 peticions a la fase d'elecció de la sol·licitud telemàtica segueix essent insuficient atès que no permet relacionar tots els centres que s'han de sol·licitar explícitament (CAEP's, centres i aules de formació d'adults i altres centres acollits a programes diversos) dins de l'àmbit territorial on es pot obtenir una destinació d'ofici. Cal recordar que aquesta demanda va ser plantejada per ASPEPC·SPS a la mesa sectorial del dia 12 de febrer. El Departament estudiarà la proposta.
 • Que abans de l'inici dels nomenaments telemàtics de finals d'agost es procedeixi a una segona volta d'adjudicació de les possibles vacants de jornada completa que es s'hagin pogut generar entre el mes de juliol i agost amb les “regles del joc” del procediment d'adjudicació de destinacions provisionals atès que el procediment seguit en els nomenaments telemàtics només permet optar a una destinació dins l'àmbit del servei territorial demanat com a preferent. El Departament estudiarà la proposta.
 • Que els serveis territorials siguin flexibles a l'hora de concedir les renúncies al segon any de nomenament al professorat que ho sol·liciti. Els representants del Departament aconsellen que els interins de secundària s'ho pensin bé abans de gestionar la renúncia atès que corren el risc de no obtenir una nova vacant a l'adjudicació de destinacions provisionals d'enguany i veure's obligats a fer substitucions.
 • Que l'acceptació de la petició raonada i justificada per no continuar el curs 2010-2011 prestant serveis en la mateixa destinació del curs 2009-2010 (renúncia) no suposi l'exclusió de l'acord d'estabilitat del sol·licitant tal com preveu la resolució. El Departament estudiarà la proposta.
 • Que en el cas del personal interí s'elimini l'actual limitació d'un màxim de 6 especialitats que es permeten seleccionar a la sol·licitud telemàtica. Els representants d'ASPEPC·SPS manifesten el seu desacord amb la introducció d'un nou supòsit a la base 2.1 de la resolució d'enguany que permet el cessament del professorat en comissió de serveis amb proposta motivada de la direcció del centre.
 • Així mateix, els representants d'ASPEPC·SPS també fan constar el seu desacord amb la decisió del Departament d'obviar la publicació de la llista provisional i notificar els resultats de les adjudicacions directament amb la resolució definitiva a tots els col·lectius participants. Els representants del Departament al·leguen que és inviable per motius de calendari.

5) Torn obert de paraules

Els representants d'ASPEPC·SPS mostren el seu rebuig contra la decisió del Departament d'eliminar el batxillerat de l'oferta formativa d'alguns centres a partir del curs 2010-2011 i demanen que se'ls proporcionin les dades concretes sobre la incidència d'aquesta nova retallada (centres afectats, professorat desplaçat, etc).

Els representants del Departament informen que a partir del curs 2010-2011 s'eliminarà la incompatibilitat que actualment existeix entre el fet de gaudir d'una reducció de dues hores lectives per majors de 55 anys i la possibilitat d'exercir algun càrrec de coordinació.


Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal