Llicències d'estudi, Ajuts activitats fora del centre, Formació professional inicial...0

1624 26/03/2010, 12:30       #Mesa sectorial,

Resum de la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya del dia 24 de març de 2010.

1) Proposta de resolució EDU /20 de convocatòria per a l’acreditació provisional i experimental de la competència docent requerida per a la impartició de docència en els centres superiors d’ensenyaments artístics de titularitat pública de la Generalitat de Catalunya, en el curs acadèmic 2010-2011.

El Departament informa que aquest procediment provisional i experimental només s'establirà per al curs 2010-2011 i està obert a tots els docents destinats a Escoles d'Arts excepte els que treballen a l'Escola de Conservació i Restauració perquè és ja una Escola Superior.

El departament vol que l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques i les seves set subseus, pugui impartir títols superiors de grau assimilats als universitaris, màsters i, en col·laboració amb les Universitats, matèries de Doctorat. Amb aquest objectiu es convoca aquesta acreditació provisional.

Els sindicats demanem que el requisit de titulació sigui imprescindible per a acreditar-se en una matèria determinada i no hi hagi prou amb l'experiència. A més, ASPEPC·SPS demana, més explícitament, que el paràgraf de la Resolució en el qual s'estableix que, excepcionalment, per necessitats del servei, la direcció del centre podrà assignar funcions docents a professorat no acreditat “sempre que la seva preparació i experiència siguin adequades” sigui suprimit.

El departament es nega a acceptar les peticions dels sindicats i d'ASPEPC·SPS.

2) Projecte de decret 2010, d'ordenació general de la formació professional inicial.

Tots els sindicats demanen que, atès que se'ns ha facilitat el text amb poc més de quatre dies d'antelació, es convoqui una Mesa Sectorial específica per a tractar el Decret. Després de dubtes i vacil·lacions. El Departament accepta convocar una Mesa amb l'exigència de que els sindicats fem arribar prèviament les nostres propostes per escrit amb prou antelació (!).

3) Proposta de resolució per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de llicències d’estudis retribuïdes per dur a terme treballs de recerca educativa i elaboració de materials curriculars directament relacionats amb els llocs de treball durant el curs 2010-2011, destinades al funcionariat de carrera dels cossos docents i dels cossos d’inspecció i al professorat especialista amb contracte laboral fix i Llicències a l'estranger (modalitat D).

Tots els sindicats critiquen l'escassetat de llicències (20 de modalitat A -curs sencer- i 10 de modalitat B -6 mesos o dedicació compartida a mitja jornada-, i 50 de la modalitat D -10 menys que l'any passat-), especialment sagnant en el cas de les de modalitat D si el que es vol és avançar cap al “trilingüisme” (?) i l'ús de l'anglès com a llengua instrumental.

Els representants d'ASPEPC·SPS es feliciten, malgrat tot, perquè rebran especial atenció els projectes destinats a l'elaboració de materials curriculars i les línies més properes a la xerrameca pedagògica queden marginades de les prioritats: per fi la prioritat és el suport a la docència directa a l'aula i l'elaboració de materials útils.

4) Convocatòria per a la concessió d’ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius públics del Departament d’Educació que realitza tasques d’atenció a l’alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2008-2009. Tramitació telemàtica.

El Departament informa que, enguany, la tramitació dels Ajuts per a Activitats fora del Centre serà telemàtica. Els directors tramitaran d'ofici, és a dir, sense que calgui la petició de l'interessat, la petició dels ajuts.

La Resolució de convocatòria està prevista per al mes de maig i el termini de presentació de sol·licituds per part de les direccions serà de 20 dies. El departament recorda que perquè les activitats generin el dret a percebre l'ajut han d'haver estat aprovades pel Consell Escolar.

Quan es publiqui la Resolució provisional de concessió d'ajuts, la consulta de la qual, per problemes de Protecció de Dades haurà de ser individual (mitjançant la contrasenya d'EPOCA) es podrà reclamar en el mateix aplicatiu de consulta cas que el Director “s'oblidi” d'incloure a algun professor o bé no ompli bé les dades, tot i que els interessats hauran de registrar, imprimint-la, la reclamació al centre. El termini de reclamacions serà de 10 dies.

Posteriorment, si encara no s'ha resolt l'error en la Resolució definitiva, es podrà recórrer contra aquesta per escrit mitjançant recurs adreçat a la Direcció general corresponent.

5) Acord de la Mesa sectorial sobre la distribució del fons del 0,3% de la massa salarial del personal docent no universitari per a l’any 2008 (Acord GOV/174/2009, de 27 d’octubre, DOGC núm. 5494, de 29.10.2009):

- Resolució d’aplicació i distribució del fons del 0,3% de la massa salarial a la convocatòria per als ajuts a activitats educatives fora del centre per al curs 2006-2007.
- Resolució d’aplicació i distribució del fons del 0,3% de la massa salarial a la convocatòria per al fons d’acció social del personal docent no universitari de l’any 2007.

El Departament informa de les quantitats destinades i repartides del 0,3% de la massa salarial per als ajuts a activitats fora del centre pel curs 2007 i del FAS 2007 i informa que abans de l'estiu es publicarà la resolució de concessió d'ajuts del FAS convocat aquest any i que s'intentarà pagar al mes de setembre.


Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal