DOGC núm. 5601. Llicències retribuïdes modalitat D -convocatòria- 0

894 06/04/2010, 09:24       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/944/2010, de 25 de març, de convocatòria de concurs públic de mèrits per a la concessió de llicències retribuïdes de la modalitat D per realitzar activitats de formació i elaborar materials basats en metodologia AICLE a Gran Bretanya durant el curs 2010-2011. (Pàg. 26198)

Les llicències retribuïdes de la modalitat D tenen una durada de 10 setmanes i consisteixen en unes estades de formació a Gran Bretanya durant el primer o segon trimestre del curs 2010-2011 i el lliurament final de materials didàctics, en suport digital, dissenyats durant l'estada.

Les sol·licituds s'adrecen al director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat i s'han de formalitzar per via telemàtica, emprant l'aplicació informàtica que està a disposició de les persones interessades a l'adreça d'Internet http://www.xtec.cat/formacio/.

La sol·licitud formalitzada per via telemàtica cal imprimir-la, signar-la i presentar-la conjuntament amb els documents a què fa referència l'apartat 4.4 d'aquesta convocatòria a la seu central del Departament d'Educació, als serveis territorials o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

En el cas de no estar d'acord amb els mèrits que surten reflectits a la sol·licitud telemàtica o de voler afegir-ne d'altres, les persones participants han d'especificar-ho en l'espai previst amb aquesta finalitat, imprimir la sol·licitud i presentar-la, juntament amb la documentació acreditativa (original o fotocòpia compulsada, segons el cas), dins el termini establert i a qualsevol dels llocs especificats per a la presentació de sol·licituds.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal