Deures per als directors d'escola i institut0

1187 07/04/2010, 09:13       #LEC, #Autoritat pública,

L'avantprojecte de decret sobre la direcció dels centres educatius públics els atorga més reconeixement i responsabilitats

Directors d'escoles i instituts amb més capacitat de decisió i reconeixement d'autoritat, però també amb més deures i responsabilitats. Aquesta és la conclusió bàsica que es pot extreure de l'avantprojecte de decret de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, que ja té un text escrit i que està pendent ara de ser examinat per la comunitat educativa.

La columna vertebral del nou decret està força definida, però s'ha d'acabar de perfilar i concretar, amb les aportacions que es portaran a terme des dels centres escolars, associacions de pares i mares d'alumnes i sindicats. Aquest mes d'abril està previst que es facin reunions de directors per debatre el nou decret, que encara no té data concreta per començar-se a aplicar.

Enfortir la direcció dels centres educatius com a requisit per garantir l'autonomia dels centres i assumir responsabilitats que fins ara estaven restringides a la comunitat educativa. Aquests són alguns dels principis que es recullen en el nou decret. Els directors tindran més funcions de representació, de lideratge i de gestió, i una consideració d'autoritat pública. En l'avantprojecte de decret es preveu que els directors assumeixin unes responsabilitats que fins ara quedaven diluïdes i que facin funcions de cap de personal. Pel que fa al salari, tindran complements.

Els nomenaments seran per un període de quatre anys, amb possibilitat de renovar el mandat fins a quatre períodes consecutius. I hauran de passar una avaluació de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva, que farà un informe cada quatre anys.

Els canvis han fet aixecar veus a favor i en contra. Aquest avantprojecte de decret i el d'autonomia de centres van ser dos dels motius de la darrera vaga convocada pels sindicats, ja que es va considerar que les seves reclamacions no eren escoltades.

Autoritat pública

En el nou decret que es prepara s'estableix que la direcció té la consideració d'autoritat pública i disposa de presumpció de veracitat en els seus informes. En l'exercici de les seves funcions, també és l'autoritat competent per defensar «l'interès superior de l'infant». Els directors poden requerir la col·laboració d'altres autoritats de les administracions públiques per al compliment de les seves funcions. Els inspectors d'educació, que també tenen la consideració d'autoritat pública, han d'adequar la seva actuació al règim d'autonomia dels centres.

Cap de personal

Entre altres qüestions, els directors tindran la funció com a cap de personal, com estableix el nou decret, de seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre, que no abasten tot el curs acadèmic, entre candidats que hagin accedit a la borsa de treball de personal interí docent.

També poden intervenir, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, en els procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial, i formular les propostes de nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas.

Control d'horari

La direcció del centre podrà resoldre sobre les faltes d'assistència i de puntualitat no justificades de tot el personal del centre. A banda de la sanció disciplinària que pugui comportar, els directors hauran de comunicar periòdicament al director dels serveis territorials d'Educació o a l'òrgan competent del consorci d'Educació de Barcelona la part de la jornada no realitzada que determina la deducció proporcional.

La selecció del director correspon a una comissió per a cada centre, es farà un concurs de mèrits i cal que superi un programa de formació. Més formació

Els candidats seleccionats per a l'exercici de la direcció d'un centre hauran de seguir un programa de formació i el Departament d'Educació haurà de promoure programes de formació permanent. L'avaluació positiva de l'exercici en cada mandat comporta un complement de reconeixement. S'inclou també un apartat amb la condició de directiu professional docent, que podran obtenir els directors que tinguin almenys un període de mandat i que hagin estat avaluats de manera positiva. També cal tenir uns coneixements determinats i superar un procediment d'acreditació.

Avaluació

L'avaluació dels directors serà a càrrec de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, que haurà de concretar els procediments, els indicadors i els criteris per homogeneïtzar les dades i establir, d'acord amb la Inspecció d'Educació, els models i protocols per dur a terme l'avaluació de l'exercici de la direcció. El consell escolar del centre col·laborarà en el procés d'avaluació.

Un equip directiu ha de tenir obligatòriament tres membres: el director, el cap d'estudis i el secretari, i el mínim de mandat serà de quatre anys, que es podran renovar.

Incentius

La persona que ocupi la direcció d'un centre tindrà un reconeixement d'incentius important, que aniran augmentant a mesura que estigui més anys en el càrrec. Hi haurà un complement per lloc de treball, que es calcularà en funció de la dimensió, la complexitat del centre i la diversitat dels ensenyaments impartits. Si cal, el director estarà exempt d'impartir classes. Els directors de carrera podran ascendir en l'administració, tant en l'educativa com en altres departaments. Educació vol incentivar els directors perquè continuïn com més anys millor als centres educatius.

«Em preocupa que puguem tornar a un escenari similar al de fa trenta anys»

El director del CEIP Riuclar és també el president de la junta de directors de primària del Camp de Tarragona, i malgrat que alguns aspectes de l'avantprojecte sí li agraden, no amaga un cert recel. Tot i les seves valoracions, assegura que només n'ha fet una lectura per damunt, però ja en té una opinió prou clara.

–Hi ha algun punt que consideri més polèmic?

–«Sé que entre els sindicats d'ensenyament no està gaire ben vist. No sé si pels seus propis principis o perquè no creuen en la jerarquització, que aquest avantprojecte sí preveu.»

–Creu, doncs, que cal canviar algun apartat?

–«Tot i que tots els que treballem en aquest sector som professionals, jo sempre he defensat una direcció semiprofessional perquè no sigui tan forta. Em preocupa bastant el que diu en el capítol 6. Si s'aplica crec que podríem tornar a situacions de fa trenta anys.»

–Alguna cosa deu tenir positiva.

–«No n'he fet una lectura gaire acurada, però és important que el director tingui més capacitat per actuar i també per avaluar. Pot proposar que es creïn llocs de treball si els detecta. Té molta més responsabilitat.»

–Algun altre punt pot comportar millores significatives?

–«La veritat és que no. El text és complet, però s'han deixat aspectes importants, ja que la LEC estableix que el director pot nomenar i destituir membres del seu equip directiu, i en canvi, aquí no en diu res.»

–Els sindicats mantenen que els directors tindran molt més poder contractual.

–«Cadascú defensa el que creu que ha de defensar.»

–L'avantprojecte també parla d'incentius econòmics.

–«Fa anys que ho diuen, però falta veure-ho i fins que no ho vegi plasmat, jo no m'ho creuré. De cara a l'opinió pública es pot dir el que es vulgui, però cal que es faci realitat.»

Crítiques dels sindicats, que reclamen modificacions

Els sindicats han manifestat la seva posició contrària a molts dels canvis que es preparen. Per a USTEC-STEs, el nou decret comportarà una pèrdua de pes democràtic de la comunitat educativa, ja que moltes decisions les podrà prendre ara directament el director. En el seu comunicat, el sindicat també creu que «les direccions dels centres funcionen quan aconsegueixen estimular i sumar diferents propostes i actuacions de tot el professorat». Josep Maria Anglès, d'ASPEPC-SPS, manté que «es torna enrere». «Els anys vuitanta es va aconseguir un funcionament democràtic dels centres. El director abans era el que manava i ordenava, i ara es vol tornar a aquesta situació.» El secretari general d'Ensenyament de CCOO a Girona, Víctor Sánchez, considera que el model que defensa Educació «no fomenta el treball en equip». Fonts d'UGT també han manifestat una posició contrària al decret.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal