DOGC núm. 5603. Comissions de selecció oposicions 20100

2906 08/04/2010, 08:06       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1002/2010, de 26 de març, per la qual es nomenen les comissions de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents. (Pàg. 27397)

DOGC núm. 5633 20/05/2010. Modificació

RESOLUCIÓ

EDU/1002/2010, de 26 de març, per la qual es nomenen les comissions de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents.

D'acord amb el que estableix la base 5 de l'annex 1 de la Resolució EDU/6/2010, de 4 de gener, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent (DOGC núm. 5543, de 12.1.2010),

Resolc:

—1 Nomenar les comissions de selecció de les especialitats en què es nomeni més d'un tribunal. La seva composició es detalla per cossos i especialitats a l'annex d'aquesta Resolució.

—2 Les comissions de selecció tenen cinc membres en totes les especialitats excepte en l'especialitat d'educació infantil i d'educació primària del cos de mestres que tenen nou i onze membres respectivament.

—3 Els membres de les comissions de selecció tenen dret a la percepció de les assistències previstes al Decret 138/2008, de 8 de juliol (DOGC núm. 5170, d'11.7.2008), d'indemnitzacions per raó del servei.

—4 Els membres de les comissions de selecció estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—5 Aquesta Resolució té efectes des del mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de març de 2010

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex

Cos: mestres

Especialitat: Audició i llenguatge

President Angel Crespo Llamazares

Vocal 1 Ferran Velasco Cuevas

Vocal 2 Emili Cadenas Diego

Vocal 3 M. Carmen Padilla Fornés

Vocal 4 Carmen Masip Calmet

Especialitat: Pedagogia terapèutica

Presidenta Llucia Hernandez Simancas

Vocal 1 M. Cinta Moriones Pellisa

Vocal 2 Joaquin Nuñez Cabanillas

Vocal 3 Magdalena Roman Fargues

Vocal 4 Ma.Dolores Colilles Sole

Especialitat: Educació infantil

Presidenta Margarida Muset Adel

Vocal 1 José Luis Blanco Isidro

Vocal 2 Dolors Gispert Sala

Vocal 3 Jaume Subirachs Miret

Vocal 4 Nuria Madirolas Tell

Vocal 5 Dolors Serra Rigau

Vocal 6 Ramon Castelló Culell

Vocal 7 Enric Queralt Cata

Vocal 8 Maria Lourdes Ambros Ortiz

Especialitat: Idioma estranger: anglès

Presidenta Neus Serra Cornella

Vocal 1 Francisca Burriel Manzanares

Vocal 2 Montserrat Jimenez ribot

Vocal 3 Jordi Gonzalez Ramirez

Vocal 4 M. Rosario de Antonio Garcia

Especialitat: Educació física

Presidenta Meritxell Arderiu Antonell

Vocal 1 Didac Beltrán Rey

Vocal 2 Casto García Herrero

Vocal 3 Silvia López Costa

Vocal 4 Jose Fernández Budia

Especialitat: Música

Presidenta Rosa Maria Girbau Vila

Vocal 1 Joan Lluís Ceprià Honorato

Vocal 2 Carme Cornella Canals

Vocal 3 Albert Soro Ausin

Vocal 4 Ana Orti Jorda

Especialitat: Educació primària

Presidenta Jose Serentill Rubio

Vocal 1 Maria Angeles Cadena Bordoll

Vocal 2 Miguel Angel Parra López

Vocal 3 Ignacio Guallar Cánovas

Vocal 4 Amparo García López

Vocal 5 Juan José Baños Gonzalez

Vocal 6 Francesc Badiella Palet

Vocal 7 Jose Antonio Chumilla Morote

Vocal 8 María Carmen Andrés Delgado

Vocal 9 Patricia Terradellas Mare

Vocal 10 Francisco Ferrer Celma

(10.085.033)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal