El govern català, disposat al desmantellament progressiu de l'escola pública0

676 08/04/2010, 08:22       #LEC,

El govern del tripartit està decidit a tirar endavant el seu projecte de desmantellament progressiu de l'ensenyament públic a Catalunya. Ja el curs passat es va anunciar la supressió del batxillerat nocturn a la majoria de centres on s'impartia, amb la qual cosa els estudiants que el vulguin fer s'han de desplaçar lluny de casa seva, als pocs centres on encara continua, o bé cursar-lo virtualment. Aquesta tendència, però, va a més i ara s'ha sabut que el conseller d'Educació, Ernest Maragall, ha decidit el.liminar el batxillerat diürn de diversos centres de secundària, en concret d'aquells on hi ha pocs estudiants matriculats en aquests estudis. D'aquesta manera, molts alumnes es trobaran, quan acabin l'ESO, que si volen fer batxillerat hauran de canviar de centre.

http://enfocant.net/noticia/el-govern-catal-disposat-al-desmantellament-progressiu-de-lescola-p-blica

Dóna la casualitat que els instituts escollits acostumen a trobar-se en zones pobres, on s'aplega una gran quantitat de població immigrada, amb la qual cosa aquesta mesura afavorirà la creació de guetos i de centres de segona categoria, en detriment de la suposada funció de l'escola pública d'afavorir la promoció de la població amb menys recursos.

Aquest empitjorament de l'oferta educativa pública coincideix amb l'entrada en vigor de la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya, una llei que suposa la introducció dels criteris neoliberals i del model educatiu anglès i nord-americà en el sistema escolar català. Alguns dels trets més destacables queden descrits sota l'eufemisme autonomia de centre. Això vol dir que els directors i directores dels instituts esdevenen autèntics caps de personal, amb la possibilitat de contractar i acomiadar directament professorat. A més, el finançament públic que rebi una escola estarà condicionat per la consecució de determinats objectius prèviament establerts. De manera que escoles amb bons resultats acadèmics veuran augmentats els seus pressupostos i dotació i, pel contrari, escoles amb resultats per sota d'un cert nivell seran castigades amb una disminució dels diners i els recursos que reben. I ja podem imaginar, en zones amb una forta majoria de població pobra i/o immigrada, si els seus resultats acadèmics estaran per sobre o per sota de la mitjana i, en conseqüència, què hi passarà.

El canvi de model escolar impulsat pel tripartit és tan neoliberal que Convergència i Unió no va gosar mai d'implantar-lo; ja sabem, però, que l'esquerra, en aquest règim, serveix per a fer aquelles polítiques que són massa dretanes com perquè  la pròpia dreta les tiri endavant sense conflictes socials greus. Resulta anecdòtic que, amb aquesta nova política educativa, el senyor Montilla potser no hagués pogut cursar el batxillerat nocturn que va fer en el seu moment a Cornellà.

Un dels instituts afectats per la mesura de la supressió del batxillerat és el Miquel Tarradell, al barri barceloní del Raval, on s'ha constituit una plataforma per la defensa d'aquests estudis. Tot seguit reproduim el manifest publicat al seu blog, així com la carta que han adreçat al síndic de greuges.

Manifest de la Plataforma per la defensa del batxillerat a l'IES Miquel Tarradell

El dia 11 de març, l'equip directiu de l'IES Miquel Tarradell, va ser convocat a una reunió al Consorci d'Educació de Barcelona. En aquesta reunió se'l va comunicar la decisió d'eliminar en el termini de dos anys els Batxillerats a 21 centres de Barcelona i la supressió ja immediata del nostre 1er. de Batxillerat per al curs vinent. Això vol dir que els nois i les noies del barri ja no podran inscriure's a Batxillerat al nostre centre el pròxim curs.

Considerem que la supressió dels estudis de Batxillerat a l'IES Miquel Tarradell constitueix una greu vulneració als drets que els nostres infants i joves tenen a rebre una educació pública de qualitat per què:

-Aquesta mesura trunca la continuïtat dels alumnes de l'ESO en l'educació postobligatòria de Batxillerat i, per tant, dificulta la seva possibilitat d'accedir a aquests estudis.

-el nostre institut es convertiria en un centre limitat i amb un futur molt incert, tot el contrari d'allò perquè hem estat lluitant: millorar els resultats educatius mantenint altes les expectatives dels nostres alumnes i millorar la imatge del centre tot afavorint la cohesió social.

-Evidencia novament el desinterès de l'Administració per protegir l'Escola Pública: la zona restaria exclusivament amb dos grups de Batxillerat massificats a un sol Institut.

-Els interessos purament econòmics no tenen res a veure amb una política preocupada per l'educació. Les raons en educació no poden ser exclusivament econòmiques: el que cal fer i per què ha respondre a d'altres criteris.

Per tant, manifestem el nostre total desacord davant la decisió del Departament d'Educació d'eliminar el Batxillerat al nostre Centre i demanem que aquesta decisió sigui reconsiderada tenint en compte el que significa de perjudici de l'educació pública, la igualtat d'oportunitats i, per tant, la cohesió social al nostre barri, El Raval.

Comunitat Educativa IES Miquel Tarradell

Queixa al Síndic de Greuges

Senyor Rafael Ribó i Massó,

El passat 11 de març el Consorci d’Educació comunicava a l’IES Miquel Tarradell que progressi- vament es suprimirien els estudis de Batxillerat al nostre centre. Aquesta mesura afecta als 21 centres d’una sola línea de Batxillerat a Barcelona per motius de rendibilitat econòmica i sembla voler anticipar un canvi de model en l’oferta educativa del la ciutat, sense haver estat sotmès a la participació del territori, ni de les diferents zones educatives de Barcelona.

Com a Comunitat Educativa de l’IES Miquel Tarradell considerem que aquesta supressió seria un procés difícilment reversible que menyscabaria la capacitat del centre, Premi Catalunya d'Educació 2005, per desenvolupar un projecte educatiu públic de qualitat i atractiu per a les famílies del barri del Raval. Aquesta supressió obstaculitzaria greument tots els esforços que des de fa anys s'han fet al Centre per la cohesió social i per assegurar la igualtat d'oportunitats educatives.

A l'any 2008 es feia públic l'informe del Síndic de Greuges sobre segregació escolar. Aquest informe, sobradament conegut, alertava sobre la importància de combatre la segregació escolar, producte de la concentració escolar de població en situació de risc d'exclusió. Des del nostre punt de vista, la conseqüència més immediata i perillosa de la supressió del Batxillerat al Centre seria l'agudització d'una segregació ja existent a Instituts com el nostre. Els estudiants, i les seves famílies, amb expectatives altes de seguir els seus estudis al Batxillerat (un tant per cent altíssim, com demostren estudis fets a Centres de les nostres característiques d'altres països o del nostre) buscarien ja a 1er. d'ESO un centre que els assegurés la seva permanència durant tota l'etapa de l'ESO i el Batx. i abandonarien l'IES Miquel Tarradell progressivament.

Les conseqüències d'aquest abandó han estat ja fa temps prou analitzades i estudiades pels experts en segregació escolar: agreujar l'anomenat efecte composició, és a dir, marcar la composició social i acadèmica del centre, influint significativa i negativament en les expectatives i, per tant, els aprenentatges del seu alumnat. La composició del Centre afecta de manera indiscutible sobre el nivell de coneixements finals i si el nivell general és baix, alumnes i professors s'adapten “a la baixa”. De manera irreversible, un Centre on ja es concentra població en situació de risc d'exclusió social, esdevindria de manera encara més punyent, un Centre doblement segregat, posant en marxa novament una dinàmica que contribuiria a reproduir un nou procés de segregació escolar en lloc de frenar el ja existent.

La continuïtat dels estudis de batxillerat a l'IES Miquel Tarradell representa un “valor afegit” del centre que permet persistir en la nostra feina per la cohesió social al barri del Raval. Entenem que tenir en un mateix edifici, una illa educativa: educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius és una forma de potenciar i augmentar el número d'alumnes que segueixen estudis postobligatoris i que, fer desaparèixer els estudis de Batxillerat, presentaria una discontinuïtat innecessària i contrària als interessos de les famílies del barri. Per altre costat, hem de tenir en compte una altra circumstància: la majoria dels nostres alumnes de batxillerat són alumnes del Centre des de 1er. d'ESO i, donat el seu perfil, el lligam amb l'Institut té un pes determinant en la seva decisió de continuar els seus estudis cursant Batxillerat.

La seva supressió es traduiria en una potenciació de desigualtats ja existents en les oportunitats educatives dels nostres alumnes i, conseqüentment, en potencials desigualtats socials constituint tot això una vulneració dels seus drets. Tanmateix s’evidencia que les decisions sobre el tancament de línies per part del Consorci d’Educació tendeix a seguir criteris econòmics obviant l’impacte negatiu sobre la xarxa educativa i social.

Per altre costat, creiem que aquesta proposta és inaplicable en virtut d’allò que preveu la resolució EDU/107/2010 de 27 de gener que aprova les normes de preinscripció i matrícula. Aquesta resolució preveu en el seu punt 2.2 que el centre ha de fer la reserva de plaça corresponent per a aquells alumnes procedents del curs anterior i els alumnes que hagin de romandre un any més en el mateix curs, i en el punt 5.3 preveu que els alumnes d’un centre no han de presentar preinscripció per cursar batxillerat en el propi centre.

No cal anar gaire lluny per a trobar un marc de referència prou autoritzat per als nostres arguments. Es tracta del document “Instruccions per a l'organització i el funcionament dels Centres per al curs 2009-10 (novetat)” que al seu punt 2.3 contempla com a objectiu prioritari

...“promoure l'equitat a fi d'evitar qualsevol tipus de marginació:

Cal promoure l'equitat per poder assolir la igualtat en les possibilitats i el ple desenvolupament de les potencialitats de cada infant o jove a fi d'evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió. Amb aquest objectiu cal crear en els centres educatius les condicions que facin efectiva la igualtat d’oportunitats per accedir a una educació de qualitat.

Per assolir aquest objectiu el centre ha de:

-Garantir la integració escolar i social de tot l’alumnat, amb una atenció especial a l’alumnat amb més risc d’exclusió social i vetllar per obtenir-ne el màxim rendiment escolar. A aquests efectes, convé utilitzar totes les eines disponibles i mostrar expectatives positives respecte a les possibilitats d’aquest alumnat.”

És per tot això que com a Comunitat Educativa volem exposar al Síndic de Greuges el nostre rebuig a aquesta mesura que no garanteix el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats i que posa en perill l’equitat i la cohesió social d’un barri, el Raval, on aquestes premisses són imprescindibles per tal d’evitar la segregació ja existent; i sol·licitem la seva intervenció per tal de frenar la supressió dels estudis de Batxillerat al nostre Centre.

Comunitat Educativa IES Miquel Tarradell
Barcelona, 27 de març de 2010.

Signat per:
Secretària del Consell Escolar de l’IES Miquel Tarradell


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal