Professorat interí i substitut. Gestió borsa de treball (curs 2010-2011)0

7328 16/04/2010, 17:51       #Mesa sectorial, #LEC, #Interins i substituts,

Resum de la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya del dia 14 d'abril de 2010.

Ordre del dia

1- Proposta de resolució per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Educació per al curs 2010-2011.

Abans d'iniciar la roda d'intervencions de les diferents organitzacions sindicals, els responsables del Departament avancen que atès que el procés de negociació es va trencar, l'administració NO acceptarà cap de les demandes consensuades entre tots els sindicats en relació amb el procediment de nomenaments telemàtics (contracte mínim de mitja jornada, nomenaments diaris, incorporació al centre el mateix dia de l'adjudicació, etc).

a) Principals novetats:

 • Màster de formació de professorat: Les persones que formen part de la borsa de treball que tinguin demanades especialitats del cos de professors d'ensenyaments secundaris (ESO/BTX/CF) i del cos de professors d'EOI, i que en el registre informàtic no consti que estan en possessió del màster, hauran de presentar l'acreditació d'aquest requisit abans de la finalització del curs 2010-2011. Únicament quedaran exemptes de realitzar el màster, les persones que a 30 de setembre de 2009 reunien com a mínim un dels següents requisits:

  • La titulació de mestre o la llicenciatura en pedagogia o psicopedagogia, o qui estigui en possessió d'una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica.
  • Una experiència docent d'un mínim de 12 mesos
  • Estar en possessió del CAP.

 • Reduccions de jornada i lactància: Les persones que vulguin gaudir de qualsevol reducció de jornada o del permís de lactància només podran ocupar vacants o substitucions de jornada sencera. Totes les organitzacions sindicals denuncien que aquesta mesura vulnera els drets relacionats amb la conciliació familiar i laboral del col·lectiu de professorat interí i substitut. Els serveis jurídics d'ASPEPC·SPS estudiaran la possibilitat de recórrer aquesta base de l'articulat.

 • Substitucions de difícil cobertura: S'introdueix la possibilitat de seleccionar els aspirants mitjançant una entrevista. Els representants d'ASPEPC·SPS manifesten el seu desacord i denuncien que aquest sistema de selecció ja s'ha estat aplicant durant el curs actual malgrat no estar regulat.

 • Baixa de la borsa de treball: S'afegeix el fet de no comunicar la finalització del nomenament en el termini de 24 hores com a un nou motiu d'exclusió de la borsa.

 • Nomenament juliol: El professorat que tingui dret a la pròrroga del nomenament fins al 31 de juliol rebrà un nomenament del tipus de jornada de major dedicació que hagi ocupat durant el curs (sencera, mitja o un terç de jornada).

 • Data d'incorporació al centre: La data d'incorporació de la persona substituta ha de ser la que figura a la credencial com dia d'inici de la substitució. Les organitzacions sindicals reclamen la possibilitat d'incorporar-se el mateix dia de l'adjudicació tal i com es feia el curs passat.

b) Previsió de terminis

Termini Actuació Col·lectius afectats
Fins al 18 de maig Manifestació de la conformitat a continuar formant part de la borsa durant el curs 2010-2011. Persones que formen part del bloc 2 de la borsa de treball (sense serveis prestats).
6 de maig

Publicació de la llista provisional de totes les persones que formen part de la borsa, ordenada segons el temps de serveis prestats fins al 31 d'agost de 2010 (en base a la informació registrada el dia 26 d'abril).

Totes les persones que formen part de la borsa de treball.
Del 6 al 18 de maig Presentació de reclamacions contra el nou número d'ordre assignat a la llista provisional. Totes les persones que formen part de la borsa de treball.
Del 6 al 18 de maig Presentació de renúncies a les garanties de continuïtat. Professorat acollit al pacte d'estabilitat.
Del 6 al 18 de maig Presentació sol·licitud destinació provisional per el curs 2010-2011. Professorat que forma part del bloc 1 de la borsa (amb serveis prestats).
Del 6 al 18 de maig Actualització de dades de la borsa de treball a efectes del curs 2010-2011. Totes les persones que formen part de la borsa.
Segona quinzena de juny Publicació de la llista definitiva de totes les persones que formen part de la borsa de treball, ordenada en funció del temps de serveis prestats fins al 31 d'agost de 2010 (en base a la informació registrada el 10 de juny). Totes les persones que formen part de la borsa de treball.
Segona quinzena de juny Publicació de la llista del professorat que té dret a rebre un nomenament corresponent al mes de juliol. Professorat substitut no acollit al pacte d'estabilitat que hagi prestat 6 mesos o més de serveis durant el curs 2009-2010.
Al voltant del 29 de juny Publicació de les adjudicacions de destinacions provisionals (vacants de jornada sencera). Professorat que forma part del bloc 1 de la borsa.
Principis de juliol Publicació de nova convocatòria per entrar a formar part de la borsa de treball.
A partir del 30 d'agost Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions. Totes les persones que no hagin obtingut una destinació provisional a les adjudicacions d'estiu.

c) Aportacions d'ASPEPC·SPS:

 • Els representants d'ASPEPC·SPS demanen que a la llista de totes les persones que formen part de la borsa de treball, a més del temps de serveis prestats, el número d'ordre i si s'està acollit a l'acord d'estabilitat o no, també hi figurin el servei territorial triat com a preferent i les especialitats demanades. També sol·liciten que les llistes exposades als Serveis Territorials o al Consorci s'actualitzin periòdicament i que es puguin consultar en els webs dels diferents Serveis Territorials. El Departament es compromet a fer arribar aquestes instruccions als Serveis Territorials i al Consorci d'Educació de Barcelona.

 • Proposen l'eliminació de l'obligatorietat de demanar un segon servei territorial en el cas dels candidats de les províncies de Barcelona i Tarragona atès que després de l'adjudicació de destinacions provisionals, una mateixa persona únicament pot participar en els nomenaments telemàtics del servei territorial triat com a preferent. El Departament reconeix que a efectes pràctics no té cap sentit mantenir aquesta petició d'un segon servei territorial, però que es mantindrà per tal que les dades requerides a l'actualització de dades siguin similars a les de la sol·licitud de destinació provisional (?¿)...

 • El fet d'estar treballant a través de la borsa de treball d'una altra comunitat autònoma o un centre municipal dependent del Consorci d'Educació de Barcelona hauria de ser considerat com un motiu més per justificar el manteniment a la borsa de treball (“congelació” del número d'ordre).

 • A l'hora de determinar l'ordre de prioritat de les especialitats, els serveis territorials i el Consorci haurien d'adjudicar les especialitats corresponents als cossos del grup A abans que les corresponents als cossos del grup B.

 • Els representants d'ASPEPC·SPS recorden que caldria actualitzar la taula de concordances entre especialitats i titulacions per tal d'adaptar-se al Marc Europeu Comú de Referència i que es reconeguin totes les titulacions equivalents o superiors al certificat d'aptitud d'EOI a efectes del reconeixement de la competència docent per poder impartir les especialitats de llengües estrangeres corresponents als llicenciats de l'àmbit d'humanitats. El Departament es compromet a fer-ho.

 • També proposen que es regulin més detalladament les proves d'idoneïtat que cal superar per impartir determinades especialitats de cicles formatius, EOI i escoles d'art i disseny, i que les convocatòries extraordinàries es facin públiques.

 • L'aplicació d'actualització de dades de la borsa ha de permetre que el personal de secundària amb disponibilitat per treballar en escoles d'infantil i primària pugui manifestar la seva voluntat d'acceptar jornades reduïdes únicament de secundària.

 • Les obertures de terminis per actualitzar de dades de la borsa de treball haurien de fer-se amb més freqüència.

 • Caldria donar instruccions a les direccions dels centres per evitar que s'assignin tutories al professorat interí o substitut amb jornada reduïda.

 • Demanen que es reguli la possibilitat de compactar dues jornades reduïdes en diferents centres d'un mateix municipi o municipis propers. Actualment la normativa només preveu les compactacions de jornades reduïdes en un mateix centre.

 • Els representants d'ASPEPC·SPS exposen que seria convenient rebaixar fins a 7 dies la durada mínima de les baixes del professorat de batxillerat per tal de ser cobertes per un substitut (actualment són 14 dies).

 • Així mateix demanen per quin motiu a la darrera convocatòria de concurs públic per entrar a formar part de la borsa només es van convocar especialitats de primària quan en el cas de secundària també hi ha algunes especialitats amb manca de candidats. El Departament ho justifica pel fet que enguany és requisit indispensable estar en possessió del màster per poder entrar a formar part de la borsa i que les possibles persones interessades no podran acreditar aquesta titulació fins a final de curs.

 • També sol·liciten dades del nombre de professorat acollit a l'acord d'estabilitat que no va obtenir cap vacant a les adjudicacions d'estiu i denuncien la mala planificació i gestió del Departament en aquest sentit.

 • Per últim, els delegats d'ASPEPC·SPS constaten que algunes de les modificacions introduïdes a la resolució objecte de la negociació no respecten o contradiuen el Decret 133/2001. Atès que aquest Decret és de rang superior i encara no ha estat derogat per la LEC, els serveis jurídics de la federació no descarten presentar algun recurs en aquest sentit.

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps

Relacionat

SECUNDARIA.INFO núm. 43. Resum de la Resolució EDU/1345/2010 sobre la gestió de la borsa de treball 2010-2011


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal