Criteris per a l'elaboració plantilles dels IES. Curs 2010-20110

1254 30/04/2010, 08:47   

Resolució de 20 d'abril de 2010 per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de Ies plantilles de professorat dels lnstituts d'educació secundària per al curs 201 0Jl 1 i de supressió o transformació dels actuals llocs de treball.

Resolc:

1. Dictar les instruccions per les quals s'estableixen els criteris generals i específics de confecció de les plantilles dels lnstituts dependents del Departament d'Educació per al curs 201 0-201 1 així com els criteris a emprar per determinar la reducció de llocs de treball que comporta el desplaçament de professorat amb destinació definitiva, que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

2. Amb caràcter previ a l'aprovació de les plantilles pel conseller d'Educació, es comunicarà a la direcció dels centres la proposta de plantilla per al curs 2010-2011, que tindrà un caràcter provisional. Les direccions dels centres podran plantejar modificacions en la definiciô del catàleg de llocs de treball.

3. La proposta de plantilla per a cada centre docent contindrà el detall dels llocs de treball per especialitats. El/la director/a dels Serveis Territorials/Consorcid'Educació comunicarà els Iiocs que queden afectats per Ia modificació respecte del curs 2009-2010. l.a determinació del professorat afectat per la pèrdua de la destinaciõ definitiva per minoració de la plantilla es durà a terme d'acord amb allò que estableix a l'annex 7 de la Resolució EDU/1080/2010, de 6 d'abril (DOGC núm. 5608 de 15.4.2010).

4. El Reial Decret 1834/2008, de 8 cie novembre (BOE núm. 287, de 28.11.2008) regula les especialitats de la docència de secundària. En l'Annex V de l'esmentat Reial Decret es preveu que el professorat de l'especialitat de Llatí pugui impartir matèries de grec i el de l'especialitat de Grec pugui impartir de Llati.

D'altra banda, actualment en el catàleg de llocs de treball dels lnstituts figuren llocs de treball de Clàssiques, de Llatí i de Grec.

Per tal de facilitar la mobilitat del professorat adscrit a un dels tres esmentats llocs de treball, amb efectes d'l de setembre de 2010 tots els llocs de treball de Grec i de Llatí dels lnstituts seran reconvertits a lloc de treball amb denominaciò de CULTURA CLÀSSICA.

El professorat adscrit amb caràcter definitiu o amb destinació provisional a llocs de treball de Grec i Llatí ho serà a llocs de CULTURA CLASSICA amb els mateixos drets i data de presa de possessió a efectes de concursos de mèrits i de mobilitat del professorat

5. Fer pública aquesta Resolució a la pàgina d'lnternet del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio.

Barcelona 20 d'abril de 2010

Criteris per a l'elaboració plantilles IES. Curs 2010-2011


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal