Accés a Càtedra 2010: assignació automàtica de puntuació0

1244 03/06/2010, 22:21   

6.6 Concurs de mèrits.

6.6.1 Assignació automàtica de puntuació. Una vegada publicada la llista definitiva d'admesos, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà pública en la pàgina d'Internet del Departament d'Educació la puntuació corresponent a aquells subapartats del barem que es puguin deduir de forma automàtica a partir de les dades que consten al registre informàtic de personal docent:

Tingueu en compte que la puntuació dels apartats 1.2.6, 2 i 3.2 només es visualitza si vau participar en la darrera convocatòria.

Si no esteu d'acord amb la puntuació dels apartats 2 o 3.2, heu de presentar la documentació acreditativa de mèrits el 19 de juny del 2010 durant l'acte de presentació.

Terminis

Termini per acceptar o rebutjar la puntuació atorgada: del 4 al 10 de juny del 2010

Si heu rebutjat la puntuació el termini per presentar la documentació justificativa dels mèrits és de l'11 al 22 de juny del 2010.

Apartats que es baremen:

  • Subapartat 1.1: antiguitat en el cos.
  • Subapartat 1.2 (excepte els subapartats 1.2.6, 1.2.7 i 1.2.12): ocupació de càrrecs directius i de coordinació i altres funcions específiques.
  • Subapartats 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 i 3.1.4: titulacions acadèmiques universitàries de primer, segon o tercer cicle.
  • Subapartat 3.1.5: titulacions d'ensenyament de règim especial i de formació professional (dansa, música, EOI i formació professional i d'esports).
  • Subapartat 3.1.6: mestre de català o nivell D de la Junta Permanent.

Així mateix, també hi constaran aquells subapartats dels mèrits de la convocatòria de l'any 2007 o de l'any 2009 que van ser baremats.

La informació corresponent a aquesta puntuació podrà ser consultada individualment pels aspirants admesos, mitjançant usuari i contrasenya.

S'obrirà un termini de set dies naturals, a comptar des de l'endemà en què es faci pública l'assignació automàtica de mèrits, per tal que els interessats puguin acceptar expressament la puntuació atorgada per a aquests subapartats o manifestar el seu desacord total o parcial en cada subapartat. Aquesta acceptació o rebuig de la puntuació es farà telemàticament mitjançant el mateix procediment que els ha permès consultar aquesta informació del barem de mèrits. En cas que manifestin el seu desacord, els caldrà al·legar els mèrits no puntuats que desitgen que els hi siguin baremats i hauran d'aportar la documentació justificativa als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona en el termini dels deu dies hàbils següents al tancament del període d'acceptació o rebuig de l'assignació automàtica de puntuació.

Pel que fa als subapartats 1.2.7 i 1.2.12 del barem, els aspirants hauran d'al·legar els mèrits que s'hagin de computar i aportaran la documentació justificativa per tal que es faci l'assignació automàtica de puntuació als serveis territorials corresponents en aquest mateix termini de deu dies hàbils esmentat al paràgraf anterior.

La revisió de la documentació justificativa que es presenti en aquest termini es veurà reflectida a les llistes provisionals dels aspirants seleccionats i no seleccionats que s'esmenta a la base 7.1 d'aquesta convocatòria.

Relacionat

RESOLUCIÓ EDU/1306/2010, de 21 d'abril, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

RESOLUCIÓ EDU/780/2010, de 17 de març, de convocatòria del concurs de mèrits per a l'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes.

Més informació

Departament d'Educació

Arxiu d'Accés a Càtedra

Últimes notícies sobre Accés a Càtedra


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal