DOGC núm. 5643. Convocatòria premis extraordinaris de batxillerat0

530 04/06/2010, 08:52       #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1725/2010, de 27 de maig, per la qual es modifica la Resolució EDU/1565/2010, de 17 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2009-2010, i s'estableix el procediment per a la realització de les proves corresponents. (Pàg. 43452)

RESOLUCIÓ

EDU/1725/2010, de 27 de maig, per la qual es modifica la Resolució EDU/1565/2010, de 17 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2009-2010, i s'estableix el procediment per a la realització de les proves corresponents.

Atès que s'han observat errades a l'annex de la Resolució EDU/1565/2010, de 17 de maig, publicada al DOGC núm. 5633, de 20.5.2010, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2009-2010, i s'estableix el procediment per a la realització de les proves corresponents, quant a la informació que ha de contenir la sol·licitud d'inscripció al premi, d'acord amb l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,

Resolc:

Modificar el punt 2 de l'annex de la Resolució EDU/1565/2010, de 17 de maig, en el sentit que la matèria de modalitat de la qual es desitja examinar ha de ser una de les cursades a segon curs de batxillerat amb continuïtat a la cursada amb el mateix nom a primer curs, i no una de les matèries cursades que tinguin assignats 6 crèdits.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de maig de 2010
Jaume Graells i Veguin
Director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat
(10.147.060)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal