Concurs de Trasllats. El Departament introdueix dubtes sobre les oposicions 20110

1835 04/11/2010, 08:56       #Mesa sectorial, #Concurs de trasllats,

Ordre del dia:

1.- Proposta de resolució per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes.

2.- Proposta de resolució per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts-escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts-escola i a centres de formació de persones adultes.

Proposta de resolució per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes.

El Departament ha presentat l'esborrany de Resolució del proper Concurs de Trasllats tot advertint que encara falta la publicació en el BOE de '"Ordre marc" que ha de regular al detall la convocatòria d'enguany i que haurien de concretar les ambiguitats.

En principi, en la interpretació que el Departament fa del Reial Decret i l'aplicació que fa a Catalunya, es manté la periodicitat de dos anys per al concurs estatal.

La convocatòria també unifica el barem de Primària i Secundària i, atès que ha canviat substancialment no hi podrà haver recuperació de la puntuació de convocatòries anteriors.

També, d'acord amb el RD queda derogada la DAP i cap mecanisme la substituirà.

El Departament anuncia la seva voluntat que només calgui un any de destinació definitiva per poder participar en la propera convocatòria, però no en aquesta,.

També assenyala que preveu treure vacants amb requisits afegits.

Els mestres de l'ESO poden participar els que tinguin definitiva a Secundària o siguin suprimits però si tornen a Primària no podran tornar a Secundària posteriorment i ja només podran accedir a llocs de Secundària (1r cicle de l'ESO) en l'especialitat de Pedagogia Terapèutica.

Com sempre hi haurà una llista provisional d'adjudicacions i una altra de definitiva.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 de novembre al 14 de desembre i només s'haurà de presentar en paper tots aquells mèrits que avaluan les Comissions i aquells dels quals el Departament no en tingui constància

Així mateix, el Departament informa que té la voluntat de no destinar d'ofici els participants forçosos, ni tan sols a aquells que no participin, que romandrien amb Destinació Provisional (una antiga reclamació d'ASPEPC·SPS, per cert). Dintre del mateix ordre de coses, el RD ha eliminat l'obligació de destinació d'ofici dels suprimits, de manera que aquests podrien optar a seguir amb destinació provisional, la qual cosa el Departament també accepta, però aclara que aquest punt podria canviar en la redacció final de l'"Ordre marc". El Departament demana el suport dels sindicats per a mantenir aquesta possiblitat "davant el Ministeri" i tots els sindicats, excepte la USTEC recolzem que defensi que el projecte quedi com ara, és a dir, que no se'ls destini d'ofici. Tanmateix, d'acoprd amb el RD, es manté l'obligació de participar-hi per als suprimits si volen evitar que decaigui el seu dret.

En la fase de concurs es podrà triar per cada centre si es demana totes les especialitats que cadascú té o només alguna, i per quin ordre, però en la fase de dret preferent es concursarà obligatòriament per totes les especialitats que es tinguin.

El dia 11 de novembre hi ha una nova reunió amb el ministeri per acabar de concretar aquests temes i la concreció de l'"Ordre marc" i es preveu que la Convocatòria es publiqui al DOGC el 22 o 23 de novembre. Les vacants provisionals es publicarien al febrer i les definitives al maig.

Torn obert de paraules.

Pel que fa a les Oposicions 2011, el Departament assenyala que l'actual redacció del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat planteja un seriós problema per a la seva convocatòria en els termes anunciats per ell mateix. Concretament la redacció actual de l'Article 23 diu:

"Artículo 23. Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.

Uno. Durante el año 2011, el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público delimitado en el artículo anterior será, como máximo, igual al 10 por ciento de la tasa de reposición de efectivos y se concentrará en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Dentro de este límite, la oferta de empleo público incluirá los puestos y plazas desempeñados por personal interino por vacante, contratado o nombrado con anterioridad, excepto aquellos sobre los que exista reserva de puesto, estén incursos en procesos de provisión o se decida su amortización. No se tomarán en consideración a efectos de dicha limitación las plazas que estén incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de este apartado, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, el número de plazas de militares profesionales de Tropa y Marinería será el necesario para alcanzar los efectivos fijados en la disposición adicional décima."

Davant de la protesta sindical el Departament assenyala que està "negociant amb Madrid" (?) per tal de poder dur a terme les Oposicions.

Pel que fa a l'Accés a Càtedra 2010, en els propers dies es publicarà la llista definitiva de seleccionats.

Finalment, respecte a les properes eleccions sindicals el Departament anuncia que no procurarà substituts de jornada sencera als participants en les Meses Coordinadores sinó només mitges jornades: és a dir, només tindran substituts els matins.

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal