DOGC núm. 5760. Convocatòria trasllats 2010-20110

3976 22/11/2010, 10:46       #DOGC, #Concurs de trasllats,

RESOLUCIÓ EDU/3680/2010, de 12 de novembre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes. (Pàg. 85194)

Convocatòria indexada | Informació de la tramitació telemàtica de la sol·licitud | Accés a l'aplicatiu | Més informació (bases de dades adjudicacions anterior, plantilles...

El termini de presentació serà del dia 25 de novembre al dia 14 de desembre de 2010, ambdós inclosos.

El professorat que participi per qualsevol fase del concurs de trasllats que regula aquesta Resolució haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte a la pàgina del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio.

Un cop hagi accedit al programa, hi trobarà els horaris de connexió i les instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

Índex

Annex 1.

Bases

Participants, 1

Especialitats, 2-3

Requisits de participació, 4-6

Prioritat, 7-8

Vacants, 9-10

Fases del procediment de concurs de trasllats

Comissions avaluadores, 22

Al·legació de mèrits, 23

Formalització de la sol·licitud, 24

Publicació de vacants i adjudicació, 25

Disposicions finals, 26-28

Annex 2.

Codis del Consorci d'Educació de Barcelona i dels Serveis Territorials

Annex 3.

Codis d'instituts, instituts-escola i seccions d'ensenyament secundari

Annex 4.

Codis de comarques

Annex 5.

Codis d'escoles oficials d'idiomes

Annex 6.

Codis d'escoles d'art i superiors de disseny

Annex 7.

Codis de centres i aules de formació de persones adultes

Annex 8.

Barem dels cossos de la Inspecció

Antiguitat, 1:

Permanència última destinació definitiva, 1.1

Destinació provisional, 1.2

Cossos de la Inspecció, 1.3.1

Altres cossos docents, 1.3.2

Mèrits acadèmics, 2

Formació i perfeccionament, 3

Altres mèrits, 4

Annex 9.

Barem dels cossos d'ensenyaments secundaris

Antiguitat, 1:

Permanència última destinació definitiva, 1.1.1

Destinació provisional, 1.1.2

Centre especial dificultat, 1.1.3

Cos de la vacant, 1.2.1

Altres cossos docents, 1.2.2 i 1.2.3

Pertinença a cossos de catedràtics, 2

Mèrits acadèmics, 3

Càrrecs desenvolupats i altres funcions, 4

Formació i perfeccionament, 5

Altres mèrits, 6

Annex 10.

Codis d'especialitats

Tramitació telemàtica de la sol·licitud

El Departament d'Educació anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes, i la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola i a centres de formació de persones adultes.
El termini per tramitar la sol·licitud de participació en el concurs de trasllats és del 25 de novembre al 14 de desembre del 2010.

Per participar en el concurs de trasllats cal tramitar la sol·licitud per mitjans telemàtics durant l'horari que estableix l'aplicació; pel que fa al còmput dels terminis, la recepció en un dia inhàbil per l'Administració s'entén feta el primer dia hàbil següent.

 • Per accedir a l'aplicació és imprescindible que us identifiqueu amb el codi d'usuari o usuària d'Epoca/Atri. Si no en teniu, podeu donar-vos d'alta al registre temporal d'usuaris. En aquest cas, tingueu en compte que l’heu de conservar durant tot el procés de tramitació; sempre ha de ser el mateix.
 • Totes les pàgines de l'aplicació tenen Ajuda. Consulteu-la.
 • Un cop entreu a l'aplicació i abans de fer l'enviament final, podeu modificar les dades tantes vegades com calgui, però després de 20 minuts d'inactivitat, l'aplicació es tanca automàticament i pot ser que es perdin el canvis que no hàgiu desat.
 • Quan es desa la informació d’una pàgina, el botó Següent es mostra de color verd; si encara no s’ha desat, es mostra de color gris.
 • La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració en el moment que premeu el botó Accpta i envia; un cop fet això rebreu un missatge de correu electrònic de confirmació de l'enviament.
 • Atès que a partir de les 24 hores del 14 de desembre del 2010 ja no es pot accedir a l'aplicació, es recomana desar i imprimir una còpia dels següents documents que genera l'aplicació:
  • la sol·licitud de participació,
  • el document de presentació de mèrits i al·legacions als mèrits dels apartats que ha de valorar l'Administració i
  • el document de presentació de mèrits i al·legacions de mèrits dels apartats que ha de valorar la Comissió Avaluadora.
 • Només en el cas que hàgiu d'aportar documentació complementària, heu de presentar-la als serveis territorials del Departament d'Educació o al Consorci d'Educació de Barcelona, acompanyada de la còpia impresa dels documents esmentats abans, dins del termini de presentació de sol·licituds.
 • L'aplicació informàtica incorpora les dades i els càlculs (antiguitat, titulació, mèrits i treballs desenvolupats) recollits en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació, que també es poden consultar des de la part privada d'Epoca/Atri.
 • Per a qualsevol dubte relacionat amb l’aplicació, adreceu-vos al servei d’atenció unificada (telèfon 902 532 100, de les 8 a les 20 hores, de dilluns a divendres, excepte els dies festius); si teniu dubtes relacionats amb les dades de l'expedient, adreceu-vos als serveis territorials del Departament d'Educació o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Accés a l'aplicatiu telemàtic

Accés a l'aplicatiu amb el codi d'usuari o usuària d'Epoca/Atri

Accés a l'aplicatiu amb el codi d'usuari o usuària temporal

Més informació

Últimes notícies relacionades

Arxiu: concurs de trasllats (inclou tota la informació d'altres anys: base de dades d'adjudicacions, vacants, plantilles...)

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal