DOGC núm. 5810. Concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora0

1592 03/02/2011, 09:30       #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/223/2011, de 26 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament. (Pàg. 6445)

Sol·licitud de participació a la convocatòria (del 4 al 18 de febrer del 2011)

Resolc:

—1 Convocar concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament en què és previst que resti vacant aquest càrrec amb data 30 de juny de 2011.

—2 Aquesta convocatòria es regirà per les bases contingudes a l'annex 1 d'aquesta Resolució d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

—3 Les direccions vacants a proveir mitjançant aquest concurs de mèrits corresponen als centres educatius que figuren a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

—4 En absència de candidats o candidates o quan la comissió de selecció no hagi fet proposta de cap aspirant serà d'aplicació el que es preveu a l'article 19 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

—5 Als efectes previstos a l'article 28 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, sobre el programa específic de formació per a l'exercici de la direcció, caldrà que no més tard del dia 29 d'abril de 2011, la direcció dels serveis territorials i/o la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona trametin a les direccions generals corresponents la relació de persones designades per exercir la direcció dels centres per als quals no hagi aspirant admès, així com també dels centres de nova creació per al curs 2011/2012.

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits així com de lliurament del projecte de direcció serà de 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

Relacionat

Mesa Sectorial de 26 de gener. ASPEPC·SPS demana una moratòria en l'aplicació dels aspectes més controvertits del Decret de Direccions

Procediment disciplinari sumari del professorat. ORDRE EDU/521/2010, de 2 de novembre, d'adaptació del procediment disciplinari sumari a les característiques específiques dels centres educatius públics.

Los directores de la pública podrán pedir la expulsión de un profesor. La Vanguardia Maite Gutiérrez


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal